Informace o aktualizacích software ANTS

Produkty

ANTS CTI Panel

15.9.1

Nové Nový ukazatel: Ztracené hovory na skupině.

14.6.2

Nové Panel si nyní synchronizuje času s časem databáze.

14.4.2

Oprava Oprava rozpoznání, zdali se jedná o vnitřní nebo vnější hovor.

14.4.1

Nové Aktualizace textu licenčních podmínek.

13.3.0.1

Nové Přidán ukazatel: Počet přihlášených konkrétních operátorů.

13.2.0.1

Oprava Opravena funkčnost Ranking indikátorů.

12.3.0.4

Nové Přidány dva ukazatele: FreeOperators a BusyOperators.

12.3.0.1

Nové Přidán ukazatel MaxActiveCallDuration.

12.2

Nové Panel nyní umožňuje zobrazování hovorů na základě volání přes konkrétní skupinu.

11.0.1.1

Oprava Opraveno zobrazování času. Nyní se na panelu zobrazuje i více než 23 hodin.

11.0.1

Oprava Panel se nyní při spuštění nevrací do minimalizovaného stavu, ze kterého se dříve nedal obnovit.

11.0.0.1

Nové Zobrazení aktuálně probíhajících hovorů při spuštění aplikace.

2.0.17

Nové Po spuštění panelu nyní ukazatele dokáží zobrazit i stavy aktivních hovorů.
Nové Délky hovorů se nyní počítají až od okamžiku spojení hovoru.

2.0.16.3

Oprava Oprava kolize vláken při přístupu ke stejné kolekci dat.

2.0.16.2

Oprava Interní aktualizace.

2.0.16

Oprava Opraveno načítání id zákazníka z DB.

2.0.15

Nové Vylepšen systém aktualizací aplikace.

2.0.14

Oprava Opravena chyba způsobující špatnou aktualizaci neaktivních hovorů dle času ukazatele.

2.0.13

Nové Podpora pro ukazatele typu ranking (pořadí).
Oprava Při aktualizaci dat dle DB při neaktivním připojení k DB nyní nedojde ke zhroucení programu.

2.0.12

Oprava Při výpadku serveru se nyní odmažou aktivní hovory daného serveru.

2.0.11

Nové Během komunikace s Tapi serverem nyní dochází k potvrzování příchozích zpráv, čímž dochází ke zvýšení spolehlivosti přenosu.

2.0.10

Oprava Opravena chyba způsobující nenačtení všech starých dat ukazatelů z databáze.

2.0.9

Nové Při načítání ukazatelu se nyní načtou dříve provedené hovory z databáze.

2.0.8

Oprava Délky hovorů se nyní počítaji až po spojení hovoru.

2.0.7

Nové Přidán nový ukazatel ActiveCallDuration.

2.0.6.11

Oprava Vychozí pozice okna nyní nemůže být záporná.

2.0.6.10

Oprava Opravena chyba, která vedla k občasnému pádu aplikace během výpočtu agregační funkce grafu.

2.0.6.9

Oprava Opravena chyba, která se občas vyskytovala při aktualizaci grafu a vedla k zobrazení špatné hodnoty.

2.0.6.8

Nové Aktualizace verze knihoven.

2.0.6.7

Oprava Oprava chyby způsobující chybné zobrazování hodnot grafu.

2.0.6.6

Nové Přidán náhled grafu.

2.0.6.4

Oprava Při obnovení spojení se nyní správně přepočítá počet přihlášených agentů.

2.0.6.3

Nové Pokud je panel ve full screen režimu, dochází ke skrytí ukazatele myši.
Oprava Poupraven způsob aktualizace počtu přihlášených agentů.

2.0.6.2

Nové Upraven způsob připojování.
Oprava Při přepínání panelů nedochází k připojování k již nepotřebným tapi serverům.

2.0.6

Oprava Přihlašování při spuštění windows nyní spouští správný soubor.

2.0.5.2

Nové Zobrazení vhodných hodnot u grafů na ose Y.
Oprava Oprava chyby vznikající při odpojování od Tapi serveru.

2.0.5.1

Oprava Drobná úprava systému přihlašování agentů.

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.