Informace o aktualizacích software ANTS

Produkty

ANTS TAPI Configurator

3.2.0.2

Nové Moduly přehledu hovorů jsou nyní pod trial verzí.
Nové Přidán tisk.
Nové Upraven seznam hovorů (lze zobrazovat ve více záložkách).

3.1.7

Nové Nastavena základní uživatelská licence.

3.1.6.1

Oprava Upravena výchozí licence.

3.1.6

Nové Zavedeno omezení použití modulů podle přiřazené licence.
Nové Přidána správa licencí.
Nové Přidan seznam hovorů na specifikované pobočce (tzv. pohled přes pobočku).
Oprava Sjednocena velikost všech toolbarů.
Oprava Opraveno použití filtru protistrany v seznamu hovorů.

3.1.5.22

Nové Filtrace hovorů podle protistrany.
Nové Zapamatování si pozice splitteru v hovorech.
Nové Upravena funkčnost grafu v hovorech.
Nové Upraveno grafické znázornění průběhu hovoru.
Nové Do detailu hovoru přidána ikonka typu hovoru.
Nové Levé navigační menu lze nyní skrývat.
Nové Upravení skinu aplikace.

3.1.5.21

Oprava Opraveny chyby u filtrů pro délku hovoru a pracovní dobu při použití databáze MSSQL.

3.1.5.20

Oprava Ve výpisu hovorů se nyní správně zobrazují informace o účastnících hovoru.

3.1.5.19

Nové Změna popisu Msn na MSN/DDI.
Nové Další podrobné filtry v seznamu hovorů.
Oprava Odstraněna chyba vyskytující se při zobrazení kontextového menu v seznamu hovorů.

3.1.5.18

Nové První detailní filtry v seznamu hovorů.

3.1.5.17

Nové Podpora pro MSSQL.
Nové Ukládání pozic toolbarů.
Nové Nový dialog pro zadávání oprávnění.
Nové Upraven způsob přiřazování pobočky k uživateli.
Nové Výběr typu statistiky přesunut do modulu statistik.
Nové Nové ikonky pro typ hovorů v seznamu hovorů.

3.1.5.16

Oprava Při kliknuti na navigační strom již nedochází k chybě.

3.1.5.15

Oprava Opravena chyba v instalátoru. Nyní instalace obsahuje všechny potřebné knihovny.

3.1.5.14

Oprava Opravena chyba, která vyskakovala při kliknutí pravého tlačítka na některé tabulky.

3.1.5.13

Nové Nový modul směrování.
Nové Do hlavního menu přidán odkaz na O programu.
Oprava Po přepnutí z modulu poboček jinam, nešly ukládat záznamy.

3.1.5.12

Nové Přidána možnost kopírovat záznam pomocí kontextového menu v seznamech.
Oprava Opravena chyba nevyskakujícího upozonění o nové verzi aplikace.

3.1.5.10

Nové V přehledech v seznamu hovorů proběhlo celkové vylepšení statistik - popisky, výpočty a vzhled.

3.1.5.9

Nové Zarovnání výšek ToolStripů na 32px v modulech přehledů.
Nové V přehledech v seznamu hovorů přidán ToolStrip pro statistiky.
Nové Úprava formátu a řazení některých seznamů poboček a skupin (výběr RSK v Ústřednách, Přiřazené pobočky ve Skupinách, popis poboček v Nahrávání ve Voice mail).
Nové V přehledech v seznamu hovorů úprava na volání grafu z Toolbaru, u grafů přidána možnost výběru typu - sloupcový, čárový, koláčový; nová možnost vypnutí 3D efektu.

3.1.5.8

Nové V přehledech v seznamu hovorů přidán posuvník pro změnu velikosti pole detailního filtru.
Nové Přidání zobrazení okna \"O programu\" které zároveň informuje, že byla nainstalována nová verze.
Nové V přehledech vylepšen filtr hovorů v seznamu hovorů.
Nové V přehledech v seznamu hovorů byly přidány sloupce identifikace protistrany a poboček.
Nové Detail hovoru (Průběh hovoru) v přehledech přesunut do spodní části samotného seznamu hovorů a nyní zobrazuje detail aktuálně vybraného záznamu.
Nové V přehledech v detailu hovoru (Průběh hovoru) přibylo v grafickém schématu vyznačení déky zvonění.
Oprava Přidána knihovna pro zobrazování grafů.

3.1.5.7

Oprava Přidání knihovny potřebné pro zobrazování grafů.

3.1.5.6

Nové Přidána možnost změny velikosti nabídky zobrazovaných aktivních rozšířených filtrů v seznamu hovorů.
Oprava V dialogovém okně výběru poboček modulu nahrávání se nyní zobrazují pobočky seřazeně.
Oprava Opravena chyba při komprimování logů.
Oprava Upraveno kontextové menu v seznamu hovorů (včetně objevujícího se obrysu nabídky v levé horní časti okna aplikace).

3.1.5.5

Nové Zobrazení statistik v grafu (vyvolávají se přes kontextové menu v seznamu hovorů).
Oprava Nyní lze přidávat uživatelské proměnné.

3.1.5.4

Nové Detail hovoru v přehledu hovorů.
Nové Přidán modul na správu globálního nastavení aplikací.

3.1.5.3

Nové Uživatelům lze nyní přiřadit jejich výchozí pobočku.

3.1.5.2

Nové Filtrace hovorů podle směru a typu.
Nové Rozpracován detail výpisu hovorů.
Oprava Při zobrazování výpisu hovorů nyní nedochází na Windows Vista a Windows 7 k pádu aplikace.

3.1.5.1

Nové První alpha verze modulu Přehledy.

3.1.5

Nové Oddělení grup od poboček.
Nové Modul: \"skupiny linek\".
Nové Přidány informace o připojeném uživateli do statusbaru.
Oprava Zrychlení načítání poboček.
Oprava Zrychlení načítání dat při práce se všemi ústřednami najednou.

3.1.4

Oprava V modulu nahrávání se nyní seznam poboček zobrazuje ve stejném formátu jako ve zbytku systému.

3.1.3

Nové Upraven modul phonebook.

3.1.2

Nové Přepínání v navigačním stromě pomocí jednoho kliknutí.
Nové Zvýraznění vybraného modulu v navigačním stromě.
Oprava Oprava chyby vyvolané při ukládání v recordingu.

3.1.1

Nové Nová verze.

3.1.0.2

Oprava Nyní se změna nastavení uživatelů projeví i v databázi.

3.1.0.1

Oprava Oprava ukládání nastavení pod systémy Windows Vista a Windows 7.
Oprava Opraven ovládací panel modulu telefonní seznam.

3.1

Nové Upravené uživatelské rozhraní.

3.0.105

Nové V sekci nahrávání byl zpřehledněn dialog výběru pobočky.

3.0.104

Oprava Opraven problém při ukládání ukazatelů panelu.

3.0.103

Nové Nový typ oprávnění pro recording.

3.0.102

Nové V modulu panel přidáno číslo panelu potřebné při nastavení aplikace ANTS CTI Panel.
Nové U okna pro nastavení přiřazení poboček do skupin nová možnost změny velikosti.

3.0.101

Nové Rozšíření nastavení grafu v panelu o periodu, maximální hodnotu na y-ové ose a způsob agregace hodnot.

3.0.100

Oprava Změněn název v modulu nahrávání z `přiřazená práva` na `přiřazená pravidla`.

3.0.99

Oprava Nezobrazovali se uživatelé bez přiřazené uživatelské role.

3.0.98

Oprava Zrušení nutnosti připojení k TAPI Serveru při přihlášení.

3.0.97

Oprava Zrušení nepotřebné závislosti na specifických zákaznických tabulkách v datábazi.

3.0.96

Nové Seřazování a vyhledávání v modulu Uživatelé.
Nové Nový modul Kontakty.

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.