Informace o aktualizacích software ANTS

Produkty

ANTS CTI Client

23.1.1

Nové Aplikace nyní běží pod .NET Framework 4.6.2.

19.11.1

Oprava Opravena chyba způsobující nemožnost přidání nového kontaktu do telefonního seznamu za předpokladu, že v telefonním seznamu není žádný kontakt.

19.10.1

Oprava Oprava dialogu pro přepojený hovor.

19.9.1

Oprava Oprava volání s předponou při zobrazení dialogu.

19.7.1.1

Oprava Opravy zobrazení poznámek k hovorům.

19.6.1

Nové Přidána podpora pro "kód pro odchozí volání".

19.5.1

Nové Přidáno právo na editaci telefonního seznamu.

18.6.1

Oprava Optimalizace načítání práv GDPR.

18.4.1.2

Oprava Opravena aplikace přiřazeného oprávnění na zobrazení telefonního seznamu v kontextovém menu v oznamovací oblasti.

18.4.1

Nové Aplikace nových oprávnění: "Zobrazit telefonní seznam" a "Ukazovat identifikaci protistrany".

17.9.1.1

Nové Do seznamu plánovaných hovorů ostatních uživatelů přibyla možnost zobrazit všechny uživatele.

17.9.1

Nové Přidána možnost zobrazovat a upravovat plánované hovory ostatním uživatelům v případě, že uživatel má přiděleno příslušné oprávnění.

17.8.1

Oprava Oprava exportů. Nyní se u obrázkových sloupců zobrazuje text z tooltipu.

17.6.1

Nové Přidána podpora pro protokol "mailto" v odkazech umístěných v okně událostí.

17.5.1

Nové Bylo přidáno pole email v seznamu poboček.

17.1.1

Nové V telefonním seznamu přidán typ telefonního čísla Interní volání.

16.12.1

Nové Skrytí poboček a skupin v záložce Pobočky u kterých je příznak nezobrazovat v klientu.
Nové V telefonním seznamu přidán typ telefonního čísla Interní volání.

16.9.2

Oprava Oprava zobrazení aktuálního hovoru v okně událostí, pokud je na skupině další čekající hovor.

16.9.1

Nové Rozšíření protokolu ctic:// o akci RefreshCallAlert.

16.7.1

Oprava Oprava chyby způsobující neaktualizování oznamovací oblasti v případě, kdy se zobrazuje telefonní číslo, které není v telefonním seznamu.

16.6.2

Nové V okně událostí je možné vytvořit odkaz, který po kliknutí vyvolá webový dotaz a ten dále nijak nezpracovává.

16.6.1

Nové Nyní se v okně událostí zobrazují poznámky i v případě interních hovorů.

16.5.1

Nové Úprava ukládání settings.

15.8.2

Nové Exportovat a tisknout v telefonním seznamu je nyní možné pouze s příslušným oprávněním.

15.5.1

Oprava Nyní již nedochází k výpisu chybového hlášení v případě editace jména kontaktu.

15.4.1

Nové Kontrola kontaktů na unikátnost.

15.3.2

Nové Při zadávání telefonního kontaktu jsou nyní pole název a číslo povinné.

15.1.1

Nové Do webového požadavku v Okně událostí přidány nové parametry {8} Identifikátoru hovoru a {9} Globální identifikátor hovoru.

14.12.1

Nové Během instalace je možné aplikaci přiřadit systémové volání CallTo://.

14.11.1

Oprava Opraveno zobrazení špatného telefonního čísla u zmeškaného hovoru v Okně událostí při použití jednotného číslovacího plánu s více ústřednami.

14.10.2

Nové Rozšíření možností volání aplikace o parametr callto://[telefonní číslo].

14.10.1

Nové Přidán parametr MSN pro možné použití v proměnné {$HtmlWebInfo}.

14.8.4

Oprava Přidána možnost zvětšení grafického znázornění průběhu hovoru v přehrávači hovorů.

14.8.2

Nové Přehrávač hovoru nyní zobrazuje grafické znázornění průběhu nahrávky.

14.7.1

Nové Přidána podpora pro přesměrování pobočky na externí číslo.

14.5.2

Oprava Oprava vytváření více spojení v knihovně API.

14.5.1

Nové Přidáno API rozhraní umožňující jiným aplikacím komunikovat s aplikací.

14.4.1

Nové Aktualizace textu licenčních podmínek.

14.3.2

Oprava Opraveno řazení poznámek dle data.

14.3.1

Nové Ve formátu hovoru v Okně událostí přibyla u proměnné {$HtmlWebInfo} možnost předávat do URL adresy popis telefonního čísla.

14.2.1.1

Nové Přidána možnost plovoucího umístění Okna událostí.

13.10.1

Nové K nahrávkám přibylo tlačítko, které umožní vytvořit nový email k odeslání s příslušnou nahrávkou jako přílohou.

13.9.3

Nové Rozšíření spouštěcích parametrů o (ctic://)showcalls:[number].

13.9.2

Nové Vychozí nastavení šířek některých sloupců je nyní nastaveno dle jejich obvyklého obsahu.

13.9.1

Oprava Oprava výpočtu automatické výšky okna událostí.
Oprava Oprava chybného zjišťování posledního volaného čísla aktuálního hovoru při dlouhém vyzvánění.

13.8.3

Oprava Oprava stahování záznamů hovoru.

13.8.2

Nové Záznamy hovorů se nyní stahují po menších částech a nedochází tak k výpadkům při přenosu delších záznamů.

13.6.1

Nové Do seznamů Hovory, Telefonní seznam, Pobočky a Plánované hovory přidán sloupeček indikující, že daný záznam obsahuje poznámky.
Nové Pro výpis hovorů byla implementována tři nová práva - zobrazování nahrávek pouze u vlastních hovorů, zobrazování nahrávek u hovorů ostatních a právo nezobrazovat mé hovory žádným jiným uživatelům, pouze mě.

13.5.1

Nové Změna výchozího nastavení aplikace po instalaci.
Nové Přidána možnost vytočení čísla přímo z údaje o zmeškaném hovoru v okně událostí.
Oprava Oprava automatického přizpůsobování výšky okna událostí podle obsahu.

13.4.4

Oprava Doladění drobných chyb v URL odkazu v okně událostí.

13.4.3

Oprava V okně událostí opraveno nefungování URL odkazu, který obsahoval znak `=`.

13.4.2

Nové V okně událostí byla přidána možnost zobrazit HTML s informacemi o hovoru z dotazu na webový server (nový parametr {$HtmlWebInfo}).

13.4.1

Nové Přidán název společnosti v informacích o hovoru v okně událostí. Název společnosti se zobrazuje proměnnou formátu hovoru {$CallLocality}, která doposud zastupovala pouze hodnotu (vnitřní hovor) při volaní mezi pobočkami.

13.1.2

Nové Přidána slovenská lokalizace.

13.1.1

Nové Přidána možnost nastavení místní mezinárodní telefonní předvolby.

12.12.2

Nové Při opakovaném spuštění aplikace pod stejným uživatelským účtem se nyní zobrazí hlavní okno spouštěné aplikace.
Oprava Opraveno chybné chování vytáčení přes URL ctic://... při vícenásobném spuštění pod různými uživateli.

12.12.1

Nové Povolení znaku , při vytáčení telefonních čísel.

12.11.1

Nové U zmeškaného hovoru v okně událostí se nyní vždy zobrazí trojice Popis kontaktu, číslo a čas.

12.7.0.1

Nové Přidáno pole email v telefonním seznamu.

12.3.0.1

Nové Přidána možnost opakování plánovaných hovorů.

11.12.1.3

Nové Nyní lze v hovorech vyhledávat i podle poznámky.

11.12.1.2

Nové Nyní se provádí aktualizace seznamu uživatelů v seznamu hovorů.

11.12.1.1

Nové Podpora pro zobrazení skupin v seznamu hovorů.

11.12.0.1

Oprava Do telefonních čísel lze zadávat i znaky *,#,a,b,c,d.

11.11.0.2

Nové Přidána možnost použití nejednotného číselného plánu při instalaci CTI Suite na více ústřednách.
Nové Při volání s číslem, které je označené jako VIP v telefonním seznamu se již tato informace zobrazuje i v okně událostí.
Nové Přidána možnost zobrazení informací o přepojovaném hovoru v okně událostí právě probíhajícího konzultačního hovoru.

11.9

Oprava Nyní se označují zlomyslné hovory i s kontakty, které nejsou definovány v telefonním seznamu.

11.8.0.1

Nové Přidána možnost odloženého volání.

11.0.3

Oprava Upravena funkčnost změny aktuálního dne v seznamu hovorů.
Oprava Opraveno řazení data v plánovaných hovorech.
Oprava Opraveno filtrování plánovaných hovorů při zobrazení ze seznamu nevyřízených hovorů z oznamovací oblasti.

11.0.2

Oprava Opraven popisek ikony aplikace v oznamovací oblasti.

11.0.1.1

Oprava Opravena chyba v řízení zpracování úkolů na pozadí.

11.0.0.2

Oprava Opravena chyba způsobující velmi pomalé automatické řazení v tabulkách.

11.0.0.1

Oprava Opravena špatná barva titulku okna v oznamovací oblasti při změně skinů.

3.1.4.2

Nové Implementováno upozornění v oznamovacím okně při používání klienta s licencí DEMO.
Oprava V oznamovacím okně se při zobrazení fotografie volaného špatně zalamovalo tlačítko Nahrávání.

3.1.4.1

Oprava V okně událostí se při externím zmeškaném hovoru s číslem, které není v databázi, nezobrazovalo telefonní číslo.

3.1.3.9

Oprava Opravena chyba způsobující v některých případech nemožnost obnovení spojení s TAPI serverem při případném výpadku.

3.1.3.8

Oprava Upraven postup připojování k databázi a k tapi serveru. Při obnovení připojení po výpadku nyní nezůstane klient v nekonzistentním stavu.

3.1.3.7

Nové V seznamech uživatelů (filtr hovorů a plánování hovoru) jsou nyní uvedeni jen aktivní uživatelé.

3.1.3.6

Oprava Při aktualizacích aplikace nedocházelo k jejímu korektnímu ukončení.

3.1.3.5

Oprava Odstraněn problém způsobující samovolné změny šířek sloupců v seznamu hovorů.

3.1.3.2

Oprava Opraveno špatné řazení sloupců obsahující datum.

3.1.3.1

Nové V okně událostí byly rozšířeny odkazy u zmeškaných a plánovaných hovorů, aby na ně bylo možné lépe klikat.
Nové Výpis zmeškaných hovorů v okně událostí byl přepracován. Nyní se zobrazuje navíc k hovorům i čas posledního zmeškání a jednotlivé hovory se seskupují dle čísla volajícího.
Oprava V určitých případech, zřejmě při zobrazování čí skrývání okna událostí, docházelo k výjimkám Win32Exception, tato verze tento problém odstraňuje.

3.1.2.22

Oprava Při importu kontaktů z aplikace Outlook vznikala chyba, jestliže se v kontaktech vyskytoval distribuční seznam.

3.1.2.21

Nové Po obnovení z minimalizovaného stavu se nyní ihned aktualizuje zobrazený panel.
Nové Panel s poznámkami lze nyní pomocí posuvníku zvětšovat a zmenšovat.
Nové Omezení typů čísel v telefonním seznamu a jejich zobrazení v gridu.
Nové Do seznamu hovorů přidán sloupec společnost.
Nové Upraven způsob vyhledávání. Nyní se zobrazí správné záznamy, i když obsahuje hledaný výraz více slov.
Oprava Opravena chyba při filtrování hovorů způsobující špatné nastavení data.

3.1.2.19

Nové Použití skinů v dialogových oknech.
Nové Přidána možnost mazání poznámek pomocí tlačítka.

3.1.2.18

Oprava Opraveno přidávání, úprava a odebírání poznámek.

3.1.2.17

Nové Aplikace si nyní pamatuje pozici, velikost a stav hlavního okna.
Oprava Drobná úprava v načítání šířky sloupců tabulek.

3.1.2.16

Oprava Opravena chyba, která v některých případech vznikala při registraci pobočky k tapi serveru.

3.1.2.15

Oprava Odstraněna chyba vznikající při obnově řazení tabulek v modulu hovorů.
Oprava Aktivní hovory se nyní zobrazují se správným časem.
Oprava Opravena chyba, která v některých případech znemožňuje se znovu přihlásit po výpadku spojení s databází.

3.1.2.14

Nové Nyní se v tabulkách ukládá uživatelem zvolené třídění.
Oprava Nyní se správně ukládají informace o skrytých sloupcích v tabulkách.

3.1.2.13

Nové Do kontextového menu tabulek bylo přidáno submenu obsahující funkce pro úpravu sloupců (ty byly dříve součásti pouze kontextového menu v hlavičce tabulky).
Oprava Opraveno špatné filtrování hovoru podle rozšířeného filtru data.

3.1.2.12

Nové Přidány funkce pro zobrazená tabulková data (řazení, volba sloupců, šířka sloupců, atd.).

3.1.2.11

Oprava Oprava špatného posílání logů.

3.1.2.9

Oprava Úprava instalátoru pro 64-bitové operační systémy.

3.1.2.8

Oprava Přehrávač záznamů by nyní měl být funkční jak pod x86 tak pod x64 systémem.

3.1.2.7

Nové Vylepšen systém aktualizací aplikace.

3.1.2.6

Nové Protokol komunikace s TAPI serverem byl rozšířen o potvrzování doručených zpráv.
Oprava Při vypnutí počítače se aplikaci nepodařilo ukončit.

3.1.2.5

Nové Nový průvodce importem kontaktů, přidán typ Microsoft Exchange.

3.1.2.4

Nové Nyní lze transferovat hovor i v případě, že je hovor nahráván.

3.1.2.3

Nové Rozšířena kontextová menu ve všech modulech.
Oprava Opraveny nefunkční tlačítka v seznamu hovorů.

3.1.2.2

Nové Rozšíření kontextového menu v seznamu hovorů.

3.1.2.1

Nové Upraven formát odesílání logovacích informací.
Nové Upravena filtrace v seznamu hovorů.
Nové Přidáno tlačítko reset filtrů.
Nové V seznamu hovoru přibyl (standardně skrytý) sloupec MSN/DDI.
Nové Pokud je klient v minimalizovaném stavu, nedochází již k aktualizacím seznamů dat.
Nové Při přerušení nahrávání nyní lze nahrávání obnovit po krátké pauze nutné k administraci recordingu.
Nové Při změně dne se v případě neaktivnosti klienta nastaví v seznamu hovorů aktuální datum.
Oprava Opravena chyba při přidávání soukromých kontaktů.

3.1.2

Oprava Odstraněna chyba způsobující pád při ručním zavření okna událostí.

3.1.1.3

Nové Přidána ikona pro položku `O aplikaci` do kontextového menu a také vedle ikony Helpu v hlavním panelu aplikace.
Oprava Pro zobrazení posledního volání s číslem v alertu byla přidána podmínka pro výběr hovorů starších jak 15 vteřin, aby nedocházelo ke zobrazení aktuálního hovoru.

3.1.1.1

Nové Přidán přehrávač audio záznamů hovorů.
Oprava Optimalizace dialogů pro německý jazyk.
Oprava Zrychleni funkcionality \"Zaškrtnout/Zrušit vše\" v dialogu importu kontaktů.

3.1.1

Oprava Opraveno zobrazování probíhajícího aktivního hovoru v připadě výběru filtru všech uživatelů.
Oprava Opravena chyba způsobující špatné zobrazování času planovaných hovorů po zobrazení plánovacího dialogu.

3.1

Oprava Při výběru pobočky při transferu nebo forwardu a dvojkliku na záznam se vybere daná pobočka.

3.0.5.12

Oprava Opraven filtr interních a externích hovorů.

3.0.5.11

Oprava Upraven způsob připojování k Tapi při výpadku.

3.0.5.10

Oprava Pro plánování hovoru se nyní zobrazí jako výchozí hodnota aktuální čas.

3.0.5.9

Nové Přidány funkce umožňující odesílat informace o chybách a nepřeložená slova do ANTS.
Nové Aktivní hovory se v seznamu hovorů nyní zobrazují jen pokud vyhovují nastavenému filtru.
Oprava Při použití databáze MSSQL se nyní správně zobrazují všechny plánované hovory.
Oprava Odstraněna nemožnost nastavení doby zobrazení okna událostí.
Oprava Opraveno zobrazení veřejních záznamů telefonního seznamu při použití MSSQL.

3.0.5.8

Nové Přidáno očištění telefonního čísla při vytáčení a importu z aplikace Outlook.
Nové Zprovoznění funkcionality odesílání nepřeložených textů v režimu Pomáhat zlepšovat.
Nové Při zvolení typu databáze Microsoft SQL se deaktivuje pole Port (není zde potřebné).
Nové Celkové vylepšení importu kontaktů z aplikace Outlook - okno již nezamrzá, je vidět progress a další drobnosti.
Oprava Oprava velikosti komponenty formuláře nastavení připojení k databázi (bylo schované pole pro heslo).

3.0.5.7

Nové Rozšíření importu kontaktů z aplikace Outlook 2007 na verze 2002-2007.
Oprava Opraven přístup k hovorům u mssql databáze.
Oprava Zrušení sekundárního slovníku, přidán slovník Němčina.
Oprava Záměna ikonek pro soukromé a veřejné kontakty v telefonním seznamu.

3.0.5.6

Oprava Upraveno logování informací při ukončování programu.

3.0.5.5

Nové Doplnění a oprava helpu.
Nové Implementace lokalizace s testovacím slovníkem pro angličtinu.
Oprava Při volání skrytého čísla se nezobrazoval popis MSN.
Oprava Při otevření a uložení nastavení bez připojení k databázi docházelo k vynulování uživatelského nastavení.
Oprava Oprava nefunkčního ukládání poznámek k planovaným hovorům.

3.0.5.3

Nové Přidáno zobrazení stavu připojení klienta ikonou v Systray.
Oprava Při zobrazování posledního volání k číslu (v okně událostí) se již zobrazují pouze volání na pobočkách, nikoliv již na skupině.

3.0.5.2

Nové Doplnění a úprava odkazů na help.
Nové Nové ikonky v menu Systray.

3.0.5.1

Nové Přidána podpora databáze Microsoft SQL.
Nové Integrace manuálu k apliakci.

3.0.5

Nové Přidány tlačítka pro ovládání hovoru do okna zpráv.
Nové Při výpadku spojení s Tapi serverem se nyní odstraní všechny aktivní hovory.
Nové V gridu lze zvolit seznam sloupců, které se mají zobrazovat.
Nové Při zobrazení jiného dialogového okna lze dále pracovat s oknem zpráv.
Nové V sekci moduly lze nyní zobrazit sloupec doba vyzvánění.
Nové Zvětšení vyhledávácího pole o 100%.
Nové Filtrování podle čísla v hovorech nyní nebere v úvahu vteřiny.
Nové Hovory již nelze filtrovat podle vteřin.
Nové Systém si nyní dokáže zapamatovat nastavení šířky sloupců v zobrazených gridech.
Nové Přidána možnost filtrace hovorů dle čísle ve všech panelech aplikace.
Nové Přidána možnost spouštět aplikace v minimalizovaném stavu.
Nové Možnost nastavení skinů.
Nové Možnost nastavení délek zobrazení okna upozornění.
Nové Při definování formátu hovoru pro okno událostí lze nyní využit tlačitka s předdefinovanými hodnotami.
Nové Vylepšení vzhledu dialogu o programu.
Nové Možnost zapnutí volby nahrávání již při vytáčení čísla a vyzvánení.
Nové Změna chování tlačítka Volat a vyladění okna Volání.
Nové Přidáno automatické dohledávání kontaktu k číslu v okně nového hovoru.
Nové V okně událostí přidána možnost zobrazení informace o posledním hovoru, jež se vztahuje k aktuálně volanému číslu.
Nové Nová stabilní verze.
Oprava Upraven postup ukládání plánovaných hovorů i s poznámkami.
Oprava Po odeslání logů se dialog odesílání automaticky uzavře.
Oprava Při změně stavu nahrávání se nyní aktualizuje stav v okně zpráv.
Oprava Oprava chyby, který vzniká při kliku na okno v oznamovací oblasti.
Oprava Sjednocení formátu výpisů informací v rámci aplikace (format data, popisu poboček, atd.).
Oprava Aktualizace nastavení šířek sloupců se nyní provádí až při vypnutí aplikace.
Oprava Odstranění chybně zobrazující se poznámky u aktivních hovorů.
Oprava Při přepnutí do hovorů s filtrem se nyní již nepřepne vybraný uživatel na přihlášeného uživatele.
Oprava Upraven system zpracování hovorů.
Oprava Nyní se správne zobrazuje v seznamu hovorů i délka vyzvánění.
Oprava Při ukládání plánovaných hovorů se již správně nastavuje čas.
Oprava Pokus o opravu špatného zobrazování panelu hledání.
Oprava Úprava popisku u tlačítka filtrace dle čísla.
Oprava Seznam hovorů nyní obsahuje i převzaté a odebrané hovory.
Oprava Úprava zobrazování zmeškaných hovorů při volání na skupinu.
Oprava V seznamu záznamů hovoru se zobrazuje správný uživatel.
Oprava Oprava chyby, která občas vyskočí při kliknutí na tlačítko uzavření okna upozornění.
Oprava Opravena chyba občasného nevyskakování upozonění o nové verzi aplikace.
Oprava Úprava výpisu seznamu posledních volaných čísel v okně volání - zrušení \"<číslo> kontakt\" konvence.
Oprava Upraveno přihlašovaní k Tapi serveru.

3.0.4

Oprava Oprava nezobrazovaní popisu k msn, když nebylo volajíci číslo uvedeno v telefonním seznamu.

3.0.3.1

Oprava Seznam uživatelů ve filtru hovorů se nyní aktualizuje správně.

3.0.3

Nové Volané číslo získané ze schránky má maximální délku 15 znaků.
Nové Zobrazování hovorů je omezeno na 1000 záznamů.
Oprava Při opakovaném načítání hovorů daného čísla nedojde k pádu programu.
Oprava Odstraněno špatné zobrazení stavu hovoru pokud uživatel měnil nahrávání během hovoru.
Oprava Při zobrazení zmeškaných hovorů z alertu se nyní správně nastaví filtrace.

3.0.2

Oprava Při instalaci se při zakliknutí \"Spouštět při startu Windows\" tato informace zaznamenávala do \"All Users\", proto se mohlo stávat, že se při nastavení této funkcionality zvlášť v aplikaci se CTI Client po startu pokoušel zpustit dvakrát.
Oprava Oprava nezobrazování hovorů specifického typu.

3.0.1.1

Nové Do alertu pro hovor byl přidán výpis poznámky přiřazené k telefonnímu čislu z telefonního seznamu.
Nové Do nastavení přidána možnost nastavení automatické výšky upozornění (alertu) dle obsahu.

3.0.1

Nové Nový způsob načítání informací o hovoru pro alert.
Nové Vyhledávací filtr uživatelů v hovorech má nyní aktuálního uživatele mezi prvními položkami.
Oprava Úprava vzhledu ikonek v modulu hovory a telefonní seznam.
Oprava Odstraněna chyba při odesílání logů.
Oprava Během vyplňování poznámky se nyní při aktualizaci modulu nesmaže rozepsaný text.

3.0.0.25

Nové U ikonek stavu připojení k TAPI a databázi ve status panelu byl přidán textový popis.
Nové U poboček, telefonního seznamu a plánovaných hovorů se nyní vyhledává i v přidružených poznámkách a hledaný výraz se hledá po slovech.
Nové Nové ikonky a zlepšení i některých starých.
Nové Nový způsob vyhledávání v hovorech.
Nové Filtrace hovorů v hovorech dle toho, zda jsou interní či externí.
Nové Jestliže je zvolen filtr, který nedovoluje zobrazit žádné záznamy v hovorech, je zobrazeno úpatřičné upozornění.
Oprava V hovorech ve filtru dle uživatele se nyní zobrazují jména uživatelů, nikoliv jejich loginy.

3.0.0.24

Nové Přidána možnost odeslání logů prostřednictvím aplikace.

3.0.0.23

Nové Do hovorů přidán sloupec délka hovoru.
Nové Přidána uživatelská konfigurace stavu hovoru v oznamovací oblasti.
Oprava Opravena chyba způsobující pád při vytváření síťové zprávy.
Oprava Dialog přihlášení se nyní v případě minimalizovaného hlavního okna nezobrazuje v levém horním okraji obrazovky.
Oprava V hovorech se nyní uživatelé zobrazují ve stejném formátu jako ve zbytku systému.

3.0.0.22

Nové Úprava způsobu logování.
Oprava Vyzvednuté hovory na skupině by se neměly zobrazovat jako zmeškané.

3.0.0.20

Nové Přidána možnost odložení upozornění na zmeškané plánované hovory.
Nové Úprava grafiky.
Nové Po dvojkliku na alert, se nyní zobrazí okno aplikace.
Nové Po vydání nové verze aplikace se v alertu zobrazí nový panel s informacemi o změnách.
Nové Změna pořadí jednotlivých záložek dle jejich předpokládané relevantnosti.
Nové Přidána možnost volání ze schránky v hlavním kontextovém menu aplikace.
Oprava Dialog \"O aplikaci\" se nyní po minimalizaci klienta zobrazí na středu obrazovky.
Oprava V celé aplikaci se nyní vybírá datum stejnou komponentou.
Oprava Po spojení hovoru se nyní správně rozlišuje, zda-li se nahrává či nikoliv.
Oprava V alertu se nyní správně zobrazují zlomyslná volání.
Oprava Oprava u filtrování hovorů. Nyní se při automatickém obnovení dat zobrazí správné hovory.

3.0.0.19

Nové Přidána možnost nastavení výchozí hodnoty nového kontaktu v telefonním seznamu určující, zda-li bude kontakt soukromý či veřejný.
Nové Přidáno vyhledávání ve zlomyslných kontaktech.
Nové Přidáno tlačítko: \"Přidat do zlomyslných kontaktů\" v modulu hovory.
Nové Přidána možnost změny velikosti notifikačního okna.
Nové V nastavení lze nyní zvolit, zda-li dvojklikem na záznam v datagridu přímo volat nebo vyvolat dialog volání.
Nové V nastavení lze nyní zvolit, zda-li zobrazovat nástroje s textem nebo jen jako ikonky.
Nové Vytvořena první verze dialogu o programu.
Nové Při aktualizaci na novou verzi je s ní nyní uživatel obeznámen notifikací.
Nové Telefonní čísla lze nyní zadat jen pomocí správných znaků.
Nové Definovano pořadí jednotlivých grafických komponent (taborder) pro ovládání klávesnící v dialozích.

3.0.0.18

Nové Při filtrovaní hovorů podle čísla se automaticky vyberou všichni uživatelé (ale pouze pokud na to má uživatel příslušné oprávnění).
Nové Nyní lze seřazovat i ty sloupce, které jsou tvořeny ikonkami.
Nové V dialogu plánování se nyní čas vybírá pomocí jiné komponenty.
Nové Přesun ovládacích tlačítek v navigatoru (modul pobočky a telefonní seznam).
Nové Při překrytí vybraného řádku v gridu poznámkou se nyní zobrazené řádky posunou tak, aby byl vybraný řádek vidět.
Nové Nové periody ve vyhledávání v hovorech.
Nové Pokud je zobrazen dialog vyhledávání v hovorech, grid s daty se nerefreshuje.
Oprava Opravena chyba při vyhledávání, kdy se mezi výsledky vyhledávání zobrazovaly i záznamy, které nevyhovují danému výrazu.

3.0.0.17

Nové Příchozí zprávy o hovorech se nyní vždy zpracovávájí právě v tom pořadí, v jakém přišly.

3.0.0.15

Nové Nový vzhled výběru data v modulu hovory.
Nové Upravené řešení výpadků databáze.
Nové Nový vzhled hlavní ikony.
Oprava Odstraněna chyba vedoucí k zacyklení programu při nastavení chybného loginu či hesla a zaškrknutí automatického přihlašování.
Oprava Odstraněna chyba vedoucí k nezobrazování informací o telefonních číslech v sekci hovory.

3.0.0.14

Nové Upravena hodnota ve sloupci popis modulu hovory.
Nové Změny v nastavení se nyní projevují okamžitě.
Nové Nové ikony.
Oprava Opravena chyba při dvojkliku na záhlaví datagridu.
Oprava V plánovaných hovorech je možno seřazovat podle všech sloupců.
Oprava Opravena chyba zvýraznění vybraného řádku při obnově dat.
Oprava Při obnově dat se nyní zachovává definované řazení.

3.0.0.13

Nové Do poznámek přidáno datum.
Nové Nové ikony.
Nové Nyní lze přidat z hovorů kontakt do telefonního seznamu.
Nové V telefonním seznamu je nyní možnost nastavené společnosti a typu kontaktu.
Nové Obnovování stavu modulů v určitých časových intervalech.
Oprava V modulech již nelze menit velikost řádků v gridech.
Oprava Volaní na dvojklik již i v modulu hovory a plánované hovory.
Oprava V dialogu forwardu se nyní správně zneplatňuje tlačítko OK.
Oprava Opravena chyba řazení v pobočkách.
Oprava Při volání na grupu a vyzvednutí jinou pobočkou se nyní nezobrazí zmeškaný hovor.

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.