Informace o aktualizacích software ANTS

Produkty

ANTS Fusio Client

24.2.0.200

Oprava Opravy drobných chyb.

24.2.0.11

Oprava Oprava kopírování výrazů v systémovém editoru.
Oprava Opraven XLSX export sloupce ve formátu Čas.

24.2.0.7

Nové V definici seznamu je nyní možné povolit či zakázat tlačítko použit v editoru daného seznamu.
Oprava Opraveno tlačítko Otevřít v emailovém klientovi pro starší verze Office.
Oprava U substituce Informace o společnosti z IS Ares se nyní načítá plný název soudu a oddíl spisové značky.

24.2.0.6

Nové Možnost definovat chování při chybě u substituce Informace o společnosti z IS ARES.
Nové Nyní je možné deaktivovat tlačítko "Kopírovat" v editoru záznamů.
Nové Při aktualizaci Fusio na novější verzi se nyní po startu automaticky odstraní všechny aktivní blokace záznamů.
Nové Opraveno nastavování výrazů u nových sloupců.
Oprava Vylepšení akce Vyvolat aktualizaci rodičovského seznamu.
Oprava Opraveno přidávání nové dlaždice v čisté instalaci Fusio.

24.2.0.5

Oprava Opraveno zobrazování kontextové nabídky ve stromě v sytémovém editoru.

24.2.0.4

Nové Nepoužívaný checkbox "Vypnout automatickou aktualizaci" byl odstraněn z konfigurátoru.
Nové Substituce a výraz "Podřetězec" se nově jmenují "Část textu", což odpovídá konvenci pojmenování obdobných substitucí a výrazů.

24.2.0.3

Nové Přidána podpora horizontálního scrollování pomocí gest na touchpadu a kolečkem myši.

24.2.0.1

Nové Možnost stylizovat titulek editačního pole, jeho rámeček a barvu pozadí.
Nové Nově je možné skrývat sloupce v seznamu a zrychlit tak i samotné načítání seznamu.
Nové Možnost specifikovat chování při chybě u substituce "Exportovaná data seznamu".
Nové Možnost definovat chování při chybě u substituce "Informace o společnosti z IS ARES".
Nové Možnost specifikovat Id exportovaných záznamů u substituce "Exportovaná data seznamu".

24.1.12

Nové Vylepšená stránka pro přesměrování fusio:// přes /OnClient.

24.1.11

Nové Vylepšená stránka pro přesměrování fusio:// přes /OnClient.

24.1.10

Nové Vylepšení substituce "Je plátce DPH".

24.1.9

Nové Vylepšená stránka pro přesměrování fusio:// přes /OnClient.
Nové Možnost definovat chování při chybě u substituce Informace o společnosti z IS ARES.

24.1.8

Nové Přidána substituce "Je plátce DPH (VIES)".

24.1.7

Oprava U substituce Informace o společnosti z IS Ares se nyní načítá plný název soudu a oddíl spisové značky.
Oprava Zvýšení spolehlivosti blokování záznamů při použití tlačítka Použít.

24.1.6

Nové Robustnější systém pro otevírání odkazů do Fusio.
Oprava Oprava zobrazení výrazu "Sloupec z podseznamu".

24.1.5

Oprava Opraveno nastavení řazení sloupců u výrazu "Sloupec z podseznamu".

24.1.3

Oprava Opravena úprava datového modelu datových schránek.

24.1.0.6

Nové Efektivnější formát QR kódů pro identifikaci dokumentů.
Oprava Opraveno sestavování výpočtového řádku v Exportu do Excelu.

24.1.0.4

Oprava Zrušení blokace záznamu po stisku tlačítka 'Ok a další'.

24.1.0.3

Nové Vylepšení uživatelského rozhraní nastavení dlaždice Data v seznamu.

24.1.0.2

Nové Zvýšená spolehlivost QR skenování.
Nové Opraveno ukládání nového záznamu v agendě s GDPR záložkou.
Oprava Oprava zobrazení vybraného filtru v seznamu.
Oprava Opraveno zobrazování tlačítek v podseznamu.

23.3.0.7

Nové Možnost definovat hodnotu pro odkládací pole v akcích Nastavit hodnoty jiného záznamu a Nastavit editační pole.

23.3.0.6

Nové Přidána možnost zvolit více vazebních sloupců ve výrazu Sloupec z podseznamu.
Nové Uživatel má nyní možnost volby formátu data v editačních polích.
Nové Přidána nová substituce "Počet prvků kolekce".
Nové Import do seznamu si nyní ukládá svoje nastavení.
Nové Přidána nová substituce "Sloučení PDF souborů".
Nové Součástí výchozí instalace jsou nyní dlaždice Oblíbené a Oblíbený seznam.

23.3.0.4

Oprava Oprava instalačního SQL skriptu v konfigurátoru.

23.3.0.3

Nové V kontextovém menu v seznamu je nyní možno zkopírovat odkaz na vybraný záznam.
Nové Podseznam lze nyní navázat na více sloupců v seznamu.
Nové Nové dialogové okno upozornění na novou verzi Fusia.
Nové Opraven vzhled kontextových menu nad editačními poli typy text.
Nové Import do seznamu si ukládá svoje nastavení.
Nové Přidáno vyhledávací pole pro položky v menu.
Nové Možnost vypnout vyplňování výchozích hodnot u NULL sloupců při importu.
Nové Nová substituce 'Sloučení PDF souborů'.
Nové Možnost zobrazit aktivní úlohy ve Fusio pomocí Sledování úloh.
Oprava Tlačítko 'Vynulovat vše' v detailním filtru nemazalo zaškrtnuté negace.
Oprava Možnost kopírovat odkaz na vybraný záznam a na celý seznam.

23.3.0.1

Nové V kontextovém menu v seznamu je nyní možno zkopírovat odkaz na vybraný záznam.
Nové Čitelnější, lépe barevně oddělené ikonky.
Nové Nová substituce Hodnota číselné řady.
Nové Editační pole datum/čas umoňují v případě povolení nové funcionality nastavení aktuálního data / času.
Nové Zvýšení spolehlivosti funkcí Hledání referencí a Kontroly integrity.
Nové Nově je možné zkoušet výstup substituce přímo v editoru substitucí.
Nové Možnost vytvořit Podseznam bez vazby na rodičovský seznam.
Oprava Oprava zobrazování záložky příloh při použití akce Otevřít editor.
Oprava Opraven vzhled některých ikonek.

23.2.14

Oprava Zvýšení úspěšnosti dotazů v substituci Informace o společnosti z IS Ares.

23.2.13

Oprava .

23.2.12

Oprava Opraveno nastavování sloupců v tiskových sestavách.
Oprava Opraveno zachovávání řazení v agendě příloh v případě, že dojde k aktualizaci horního seznamu.

23.2.8

Nové Nahrávání příloh - vylepšena sekce hromadného propisování parametrů příloh v toolbaru.

23.2.7

Oprava Opravy v zobrazování seznamů a podseznamů.

23.2.5

Oprava Oprava chyby Exportu do Excelu.

23.2.4

Oprava Oprava tlačítka 'Vynulovat vše' v detailním filtru.
Oprava Oprava odkazu na stažení po kliku na číslo verze Fusio.
Oprava Oprava formátování hodnot buněk v Exportu do Excelu.

23.2.3

Oprava Oprava zobrazování seznamu s předvybraným řádkem, kdy nedocházelo k nascrollování na daný řádek.

23.2.2

Oprava Opravena cesta uploadu příloh přes moduly, pluginy a akce.

23.2.1.3

Oprava Oprava tlačítka použít v editoru.

23.2.1.2

Nové Vylepšení skenování z MFP do Fusio.

23.2.1

Nové Stable verze.

23.2.0.10

Oprava Oprava zobrazování ikonek v modulech v klasickém vzhledu.

23.2.0.9

Oprava Oprava kontextové nabídky pro omezení max. počtu zobrazených záznamů v seznamu.

23.2.0.8

Oprava Oprava otevírání editoru pomocí volání přes URL s protokolem fusio://.

23.2.0.7

Oprava Oprava otevírání editoru z modulu.

23.2.0.6

Nové Rozšíření možností nahrávání nových příloh.
Oprava Rychlejší odezvy u pole pro vyhledávání substituce v SE.

23.2.0.5

Nové Nová substituce Nahradit neplatné znaky.
Oprava Oprava zpracování blokací záznamů při restartu služby.
Oprava Přidána možnost 'Odblokovat záznam' do kontextového menu ikony blokací ve stavovém řádku. Možnost je přístupná pouze v případě, kdy byl daný záznam zablokován přihlášeným uživatelem.
Oprava Oprava výrazu "Je hodnota prázdná" v případě vstupní hodnoty typu řetězec začínající mezerou.
Oprava Opravena chyba způsobující mizení ikony sponky v seznamu.

23.2.0.4

Nové Nová substituce "Id zpracovávaného záznamu".
Nové Přidána možnost zmenšení obrázků při vytváření Pdf nastavením jejich kvality v procentech.
Oprava Úprava vzhledu formuláře pro přidávání příloh.

23.2.0.3

Nové Možnost filtrovat položky v kontrole integrity.
Nové Nová substituce Normalizace jména souboru.
Nové Nová substituce Nahradit neplatné znaky.
Nové Možnost zmenšení obrázků při vytváření Pdf nastavením jejich kvality v procentech.
Oprava Oprava výrazu "Je hodnota prázdná" v případě vstupní hodnoty typu řetězec začínající mezerou.

23.2.0.2

Oprava Oprava vyhledávacího pole v editoru substitucí.

23.2.0.1

Nové Rozšíření možností nahrávání nových příloh.
Nové Možnost filtrovat položky v kontrole integrity.
Nové Nově je v grafech dostupná agregace kumulovaný součet a kumulovaný počet.
Nové Přidána možnost nastavení oddělování tisíců v editačním poli typu číslo.
Nové Možnost nastavovat podmínku přidání příjemce při odeslání emailu u akce Zaslání emailu.
Nové Při zadávání výrazů a substitucí je nyní možno použít hledání.
Oprava Vylepšení odesílání mailů v případě, že se zadá nekorektní emailová adresa.
Oprava Při ukládání záznamu nelze nově měnit hodnoty editačních polí.

23.1.13

Oprava Oprava chyby během přičítání pracovních dní v případě státních svátků.

23.1.12

Nové Přidána možnost nastavení maximální velikosti přílohy emailu při zasílání přes Microsoft OAuth.
Oprava Oprava zasílání emailů s přílohami přes Microsoft OAuth.
Oprava Oprava ukládání parametrů autentizace přes Microsoft OAuth.
Oprava Oprava nastavení kopie adresáta při zasílání emailů přes Microsoft OAuth.

23.1.11

Nové Přechod na novou verzi ARES API.

23.1.10

Nové Přidána podpora pro agendu evidující aktuální uživatelské dlaždice.

23.1.8

Oprava Oprava návratové hodnoty v http modulu.

23.1.7

Oprava Oprava přihlašovacího dialogu v případě nesouladu verzí klienta a serveru.

23.1.6

Oprava Vylepšení aktualizačních skriptů.

23.1.4

Oprava Přidána možnost definice algoritmu hashování hesel uživatelů.

23.1.2

Nové Stable verze.

23.1.1

Nové Stable verze.
Oprava Oprava zpětné kompatibility při aktualizaci Fusio.

23.1.0.6

Oprava Oprava aktualizace záznamů pomocí akce "Nastavit hodnoty jiného záznamu".

23.1.0.5

Nové Nově lze vstoupit do editoru obrázků přímo ze systémového editoru.

23.1.0.2

Nové V dlaždici Data v seznamu lze měnit šířku sloupců.
Oprava V případě aktualizace záznamu pomocí akce "Nastavit hodnoty jiného záznamu" nyní není potřeba nastavovat hodnoty povinných editačních polí.

23.1.0.1

Nové Nově je možné do editačního pole Popisek přidat URL. Pomocí vyvolání aktualizace editačního pole lze aktualizovat hodnoty v substitucích v nastavení polí Popisek a Náhled přílohy.
Nové Přidány nové sloupce "Řazení v seznamu" a "Řazení v editoru" pro agendu "Definice číselníků".
Nové Nově lze vstoupit do editoru obrázků přímo ze systémového editoru.
Oprava Oprava indikace stavu validace substituce "Hodnota času".

22.3.0.7

Nové U časových událostí se zobrazuje poslední čas spuštění.
Nové Možnost vybírat všechny sloupce/editační pole v substitucích Report ze seznamu a Výpis hodnot v HTML.
Oprava Opraveno zpracovávání dotazů fusio:// při odhlášeném stavu uživatele.
Oprava Opravena výška dialogu upozorňujícího na přerušení spojení se servererm.
Oprava Opraveno ukládání editační pole typu čas.

22.3.0.6

Nové Přepracování řazení číselníků - možnost odděleně definovat řazení položek číselníku v seznamu a editoru.
Nové Nově je možné přetahovat přílohy ven z Fusio pomocí tahnutí myší (drag&drop).
Nové Možnost vybírat všechny sloupce/editační pole v substitucích Report ze seznamu a Výpis hodnot v HTML.
Oprava Oprava označování v textových editačních polích po dvojkliku myší.
Oprava Oprava označování v editačním poli typu číslo po kliknutí myší.
Oprava Oprava substituce Počet časových intervalů - odstraněna možnost intervalu "Pracovní dny".

22.3.0.5

Nové Oprava importu agendy v případě, že v xml souboru není definována struktura databázové tabulky.
Nové Přidána možnost nastavení poznámky k položce historie z pluginu.
Oprava Vylepšena funkce nastavování názvu DB sloupce v Generátoru agendy.
Oprava Automatická náhrada neplatných znaků podtržítkem v názvu tiskové sestavy.
Oprava Oprava exportu agendy.

22.3.0.3

Nové Možnost zkopírovat Guid prvku v Systémovém editoru.
Nové V akci "Nastavit hodnoty jiného záznamu" lze nyní specifikovat skupinu měněných záznamů i pomocí substituci.
Oprava Oprava zobrazení chybového hlášení v případě, že neodpovídá verze klienta a serveru.

22.3.0.2

Nové Vylepšení diagnostiky při volání HTTP modulu.
Oprava Oprava odstranění blokací v případech použití tlačítka "OK a kopírovat", odhlášení uživatele a ukončení aplikace křížkem.

22.3.0.1

Nové Rozšíření substituce Formátování hodnoty typu datum.
Oprava Opravena chyba v kopírování položek podseznamu.
Oprava Oprava načítání dat pro typ zobrazení "Denní" v časovém zobrazení.
Oprava Oprava přístupnosti tlačítek v toolbaru seznamu v průběhu aktualizace dat vyvolané přes tlačítko Aktualizovat.
Oprava Oprava rozmazaného textu v toolbaru ve spodním panelu.

22.2.8

Nové Podpora zasílání emailů přes Microsoft OAuth.

22.2.6

Oprava Oprava chyby v instalátoru.

22.2.5

Oprava Výrazné zmenšení velikosti Pdf souborů obsahujících obrázky.

22.2.4

Nové Přidán úvodní panel/dashboard, do kterého je možné vkládat dlaždice.

22.2.3

Oprava Drobné opravy v tiskových sestavách.

22.2.2

Nové Stable verze.

22.2.1.4

Oprava Přejmenování substituce "Spustit datovou pumpu" na "Hodnota z datové pumpy".

22.2.1.3

Oprava Oprava v nastavení substituce "Spustit datovou pumpu".

22.2.1.2

Nové Do akce Zaslání emailu přidána možnost "Přidat standardní formátování a patičku".

22.2.1.1

Nové Nové substituce "Spustit datovou pumpu" a "Hodnota z Json objektu typu klíč - hodnota".

22.2.1

Nové Stable verze.

22.2.0.10

Oprava Oprava zobrazování času u detailního filtru typu Datum a čas bez vteřin.
Oprava Oprava funkcionality otevření přílohy v emailovém klientovi při opakovaném použití.

22.2.0.8

Nové Podpora vytváření Popisku, Rámečku a Tlačítka přes Generátor agendy.
Oprava Oprava substituce "Id záznamu z jiného seznamu".

22.2.0.7

Nové Nová dlaždice Oblíbený seznam.
Nové Podpora vytváření Popisku, Rámečku a Tlačítka přes Generátor agendy.
Nové Vylepšeno hledání seznamů v nastavení dlaždic.
Oprava Položky v Časovém zobrazení, které nemají určenou barvu dle hodnoty v nastavení Kategorie, se vykreslují světle šedou barvou.
Oprava Upravena práce s filtry o editačního pole typu "Odkaz na seznam". Pokud je nyní nastaven filtr, na který nemá uživatel oprávnění, nebude možné v poli vyhledávat.
Oprava Oprava nastavování akce "Spustit událost".
Oprava Kontrola povolených znaků v názvech sloupců při použití substituce Exportovaná data seznamu.

22.2.0.5

Oprava Oprava zobrazování tlačítek pro vstup do Systémového Editoru a Editoru Oprávnění.
Oprava Oprava validace nastavení substituce "Příloha záznamu".
Oprava Oprava chyby způsobující nefunkčnost Editoru Oprávnění.

22.2.0.4

Nové Opravy v zobrazování dlaždic.

22.2.0.3

Oprava Oprava toolbar tlačítek agendy otevřené z dlaždice.
Oprava Úprava validace substituce "Alespoň jedna z položek číselníku".
Oprava Opraveno vyhodnocování aktivačních podmínek u tlačítek v seznamu.

22.2.0.2

Oprava Oprava exportu agend v případě existence oprávnění "Editor oprávnění".

22.2.0.1

Nové V seznamu je nyní možnost hromadně mazat, obnovovat, zamykat a odemykat více záznamů. S identifikátory více vybraných řádků je nyní možné pracovat v substitucích a akcích díky nové substituci: "Id vybraných záznamů".
Nové Umožněno omezení rozlišení obrázků v substituci Tisková sestava do PDF pro redukci velikosti výsledného souboru.
Nové Byla přidána možnost vybrat všechny sloupce/editační pole v substitucích "Report ze seznamu" a "Výpis hodnot v HTML".

22.1.9

Nové Přidán nový typ exportu v substituci "Exportovaná data seznamu". Nyní je možné exportovat jednotlivé řádky seznamu v samostatném json formátu.

22.1.8

Nové Rozšíření substituce "Exportovaná data seznamu" o možnost odsazení/formátování exportovaných dat.

22.1.7

Oprava Opravena funkce otevření editoru pomocí url odkazu pro případ, kdy uživatel disponuje pouze právem Zobrazit záznam.

22.1.6

Oprava V tiskových sestavách je ošetřen stav s chybějícím či poškozeným obrázkem.

22.1.5

Oprava Kontrola povolených znaků v názvech sloupců při použití substituce "Exportovaná data seznamu".

22.1.4

Nové Přidána nová substituce "Příloha záznamu".

22.1.3

Nové Stable verze.

22.1.2.3

Nové Upravena metoda načítání seznamu dostupných tiskáren pro tisk.
Oprava Substituce "Tisková sestava do PDF" nově korektně pracuje s filtry / výrazy v závislosti na výběru seznamu nebo podseznamu.

22.1.2.2

Oprava Opravena chyba smazání práva k Editoru oprávnění (záložka Ostatní v Editoru oprávnění).
Oprava Oprava pádu aplikace v případě, že se prováděla filtrace položek ve stromu syst. editoru a následně se vyfiltrovaná položka upravovala.

22.1.2.1

Oprava Oprava zpomalení Fusia při vyhledávání ve stromu systémového editoru.
Oprava Oprava načítání substituce "Id záznamu z jiného záznamu" v systémovém editoru.

22.1.2

Nové Stable verze.

22.1.1

Nové Stable verze.

21.4.0.18

Nové Opravena chyba znemožňující uložit záznam v případě, že došlo k úpravě záznamu pomocí akce.

21.4.0.17

Oprava Oprava substituce "Spustit program na serveru" v případě, že původní substituce byla zadána bez argumentů.

21.4.0.13

Nové Opraveno odhlašování a opětovné přihlašování.

21.4.0.12

Oprava Oprava blokace záznamů.

21.4.0.11

Oprava Oprava chyby znemožňující generování některých tiskových sestav.

21.4.0.10

Oprava Oprava nastavování akce: "Spustit program na serveru".

21.4.0.9

Nové Rozříření substituce "Spustit program na serveru" o možnost nastavovat parametry pomocí substituce.
Oprava Editační pole typu trvání akceptuje i číselnou hodnotu.

21.4.0.7

Oprava Oprava vyhodnocení substituce Je záznam změněn.

21.4.0.6

Nové Přidána podpora kontroly pravopisu pro textová pole.
Oprava Vylepšení chování polí typu "Rámeček", "Popisek" a "Náhled příloh" při nastavování v Systémovém editoru.
Oprava Oprava možnosti nastavení desetinných čísel v substituci Desetinná číselná hodnota.

21.4.0.4

Nové Vylepšena ergonomie substituce "Je hodnota prázdná".
Nové Přidána nová substituce "Převod na soubor".
Nové Generování specifického emailu pro příjemce typu 'Komu' nově dynamicky vyhodnocuje adresáty v 'Kopii' a 'Skryté kopii'.
Oprava Oprava možnosti tisku tiskové sestavy z editace záznamu vyvolané z modulu.
Oprava Oprava možnosti nastavení desetinných čísel v substituci 'Desetinná číselná hodnota'.

21.4.0.3

Nové V editoru oprávnění přibyla nová záložka Ostatní nastavující oprávnění pro moduly, dlaždice, systémový editor a editor oprávnění.
Oprava Úprava ukládání nastavení na klientu.
Oprava Oprava nastavení detailního filtru u sloupce typu odkaz na seznam.
Oprava Oprava upozornění neviditelných sloupců v souvislosti s fulltextovým vyhledáváním v Systémovém Editoru.
Oprava Doplnění kontroly shody verze klienta a serveru.
Oprava Oprava duplikování tlačítek v toolbaru při stisku tlačítka "Ok a další".

21.4.0.2

Nové Nová verze kontroly integrity s možností navigace na problémové položky.
Nové Přidána poznámka do nastavení Volba jazyka.

21.4.0.1

Nové Transformace existujících akcí typu "Změnit hodnotu jiného záznamu" na akce typu "Nastavit hodnoty jiného záznamu".
Nové Nová akce "Nastavit přístupnost tlačítka" umožňuje aktivaci/deaktivaci tlačítek v Editoru.
Nové Tlačítka akcí v seznamech lze nově aktivovat/deaktivovat pomocí substitucí.
Nové Přepracována funkcionalita editačního pole typu Číslo.
Nové Přidána indikace fulltextového sloupce při hledání v seznamu.
Nové Strom v Systémovém editoru nově umožnuje hromadně rozbalit Editační pole s akcemi.
Nové Přibyla možnost hledat výskyty prvků napříč systémem.
Nové Substituce "Tisková sestava do PDF" nově umožňuje export v závislosti na vybraném filtru.
Nové Pro soubory příloh se nově generují kontrolní součty.
Nové Přidán nový výraz "Přihlášený uživatel má roli".
Nové Blokování záznamů při provozu na terminálovém serveru je rozšířeno o identifikaci uživatele.
Nové Přidána položka s odkazem na technickou podporu do nabídky Start a hlavního menu aplikace.
Nové Lokalizován modální dialog aktualizace modulů.
Nové V detailním filtru lze nově filtrovat a vyhledávat položky.
Nové Přidána poznámka do nastavení Volba jazyka.
Nové Nový výraz "Odstranění mezer" s obdobnou funkčností jako stejnojmenná substituce.
Nové Nové indikační ikonky v záložkách pro Systémový editor a editaci záznamů.
Nové Nový, ergonomičtější způsob výběru substituce viditelnosti sloupce.
Nové Rozšíření Historie systémového editoru o nadřazený prvek akce.
Nové Nová substituce "Převod na trvání".
Nové Nové možnosti řazení polí u substitucí "Report ze seznamu" a "Výpis hodnot záznamu".
Oprava Opravena chyba při kopírování substituce "Zaslání emailu".
Oprava Úprava ukládání nastavení settings na klientu.
Oprava Oprava fulltextového vyhledávání v systémovém editoru pro panel seznamu.
Oprava Opravy grafických chyb v uživatelských možnostech.
Oprava Oprava pádu Fusia při zrušení nahrávání přílohy.
Oprava Opravy a vylepšení moderního designu.
Oprava Opraven vizuální styl zakázaného zaškrtávacího pole.

21.3.3

Oprava Opravena lokalizace možností číselných položek v detailním filtru.

21.3.2

Nové V detailním filtru lze nyní pro každý sloupec nastavit více podmínek. Tyto podmínky budou vyhodnocovány jako logický součet (disjunkce).

21.3.1

Nové Stable verze.

21.3.0.10

Oprava Oprava chování validačních pravidel u polí typu Ano/Ne.
Oprava Opraven pád Fusia při načítání editoru obrázků.

21.3.0.9

Nové V substituci Výpis změn hodnot záznamu v HTML je nyní možné vybírat pole a jejich pořadí.
Nové Oprava použití přetypování v substitucích "Hodnota v editačním poli" a "Hodnota v editačním poli záznamu v databázi".
Oprava Oprava validace databázového sloupce v nastavení editačního pole.
Oprava Oprava funkčnosti editoru v případě zrušení vypínání aplikace.

21.3.0.8

Oprava Opraven kontext u http modulů.

21.3.0.7

Nové Aktualizován vzhled grafů.
Nové Moderní fialový design nastaven jako výchozí.
Oprava Upraven vzhled ikonek v importu.
Oprava Komplexně zlepšena robustnost importu, umožněny varianty importu které dříve nebyly podporovány (např. klíč v rozšiřující tabulce), vylepšen import a update všech podporovaných formátů s časem i bez + správný zápis změn těchto polí do historie, upravena logika čítače přidaných a upravených záznamů, apod.
Oprava Opraveny bugy v editoru oprávnění, přidána funkcionalita - při výběru role nebo agendy, která nemá žádná oprávnění, oprava filtru "Jen aktivní položky".
Oprava Pro agendy bez definovaného editoru se nabízejí volby oprávnění Smazat, Importovat, Zamknout.
Oprava Oprava chyby v substituci "Přílohy záznamu".

21.3.0.6

Nové Substituce "Hodnota v editačním poli" a "Hodnota v editačním poli záznamu v databázi" rozšířeny o možnost automaticky nastavovat mateřskou konverzní substituci.
Nové V Časovém zobrazení se nyní vykreslují i položky, které mají prázdnou jednu z hodnot pro Od/Do.
Nové V časovém zobrazení je možné vybrat prázdnou hodnotu v nastavení Označení.
Nové Po editaci záznamu přes Časové zobrazení dojde k aktualizaci položek v zobrazení.
Nové Přidána substituce Exportovaná data seznamu.
Nové V substituci "Výpis změn hodnot záznamu v HTML" je nyní možné vybírat pole a jejich pořadí.
Nové Rozšíření historie systémového editoru o další informace k časové události, panelu, akci, tlačítku, editoru a editačnímu poli.
Nové Moderní fialový design nastaven jako výchozí.
Nové Zajištění zpětné kompatibility exportovaných agend.
Oprava Oprava řazení položek v Časovém zobrazení - nyní je v případě nastavení sloupce s typem Položka číselníku v Řazení zohledňováno nastavení hodnoty "Způsob třídění hodnoty v seznamu" u daného číselníku.
Oprava Pro agendy bez definovaného editoru se nabízejí volby oprávnění Smazat, Importovat, Zamknout.

21.3.0.5

Nové V editaci výrazu ve sloupci jsou dostupné i výrazy s návratovou hodnotou Ano/Ne.
Nové Rozšíření historie systémového editoru o další informace k časové události, panelu, akci, tlačítku, editoru a editačnímu poli.
Nové Grafický design - drobné úpravy a vylepšení.
Nové Aktualizován vzhled grafů.
Oprava Opraveny bugy v Editoru Oprávnění, při výběru role nebo agendy, která nemá žádná oprávnění a při zvolení "Jen aktivní položky" nyní tyto vybrané položky zůstanou součástí filtru a je možno jim zadat oprávnění.
Oprava Oprava substitučního stromu - výběr položek.
Oprava Opravena funkčnost exportu definice agendy.

21.3.0.4

Nové Viditenosti sloupců jsou nově definovatelné přes substituce.
Nové V substituci Výpis změn hodnot záznamu v HTML je nyní možné vybírat pole a jejich pořadí.
Oprava Opravy a vylepšení moderního designu.

21.3.0.3

Nové V substituci "Výpis změn hodnot záznamu v HTML" je nyní možné vybírat pole a jejich pořadí.
Oprava Přidání validace do nastavení substituce "Hodnota v editačním poli záznamu v databázi".
Oprava Oprava validace v nastavení substituce "Hodnota položky z číselníku".
Oprava Oprava vypisování chybných upozornění v kontrole integrity.
Oprava Editační pole typu Náhled příloh zobrazí varovný text, pokud nejsou k dispozici potřebné knihovny.
Oprava Přidána lokalizace prvků v editačním poli typu "Náhled příloh".
Oprava Odstranění přístupnosti kontextového menu v editačním poli typu "Náhled příloh".
Oprava Oprava vypisování informací v kontrole integrity o nedostupné položce nastavené v parametrech typu sloupce.
Oprava Oprava zobrazení dialogu informujícího o aktualizaci knihoven klienstkých modulů.
Oprava Oprava načtení editačního pole typu "Náhled příloh" v případě volání URL pro otevření editoru.
Oprava Upraven vzhled moderního/klasického designu v sekci "Možnosti".

21.3.0.2

Nové Licenční podmínky se nově otevírají přímo ve Fusiu.
Nové Úprava zpracování intervalu Týden ve výrazu Počet časových intervalů.
Nové Přidána možnost zakázat caching příloh na klientovi.
Nové Moderní design rozšířený i o Systémový editor, drobné úpravy celkového vzhledu.
Oprava Pokud je SMTP server funkční, dojde při odesílání emailů k přeskočení emailů způsobujících chyby.
Oprava Opravena grafická chyba položky "obnovit/smazat" v kontextovém menu příloh.
Oprava Přidána lokalizace do Časového zobrazení.
Oprava Opravena funkcionalita kopírování záznamu včetně jeho podseznamů.
Oprava Oprava chybně otočeného expandéru v zobrazení agendy.

21.2.2.1

Nové V tiskových sestavách je nyní možné zobrazit obrázek, který je uložen u záznamu jako příloha.
Oprava Oprava načítání nastavení substituce Report ze seznamu.

21.2.1.1

Nové V případě výběru jedné přílohy se při stahování nabídne klasický dialog s možností přejmenovat soubor.
Nové Zpřístupnění nového editačního pole typu "Náhled přílohy".

21.2.1

Nové Nová akce umožňující uložit soubor na serveru.

21.2.0.12

Oprava Oprava diakritiky v instalátorech.

21.2.0.11

Oprava Opraven pád aplikace při nastavování viditelnosti číselníku.

21.2.0.10

Nové Moderní UI - různé opravy a vylepšení.

21.2.0.8

Nové Nová indikace pro skryté editační pole v systémovém editoru.
Nové Nová akce umožňující uložit soubor na serveru.
Oprava Přidána podpora pro zobrazení chyby validačního pravidla v editačním poli typu Zaškrtávací pole.
Oprava Úpravy možností zobrazení seznamu sloupců v nastavení substituce Report ze seznamu.

21.2.0.7

Nové Přidána podpora pro hromadnou práci s přílohami.
Nové Zpřistupnění substitucí editoru v událostech.
Nové Nová substituce umožňující práci se souborem na serveru zadáním úplné cesty k souboru včetně jeho názvu.

21.2.0.6

Nové V systémovém editoru se při nastavení konkrétní akce automaticky předvyplní i její popis.

21.2.0.4

Oprava Odstraněn pád Fusia při pokusu o výběr tiskárny s poškozeným resp. chybně nainstalovaným ovladačem této tiskárny ve Windows.
Oprava Opraveno zobrazení ikony sponky při přidávání přílohy pomocí akce.
Oprava Přepracovaná komunikace klienta se serverem.

21.2.0.2

Nové Přidána moderní varianta tradičního designu.
Nové Možnost vkládat HTML do sloupců v Reportu ze seznamu.
Nové Rozšíření historie systémového editoru o informaci o nadřazeném prvku tlačítka.
Oprava Oprava chyby přepínání pozice kurzoru v polích "Název" a "Název databázového sloupce" v generátoru agend.
Oprava Oprava zobrazení checkboxu "Načítat automaticky" v poli Náhled příloh.
Oprava Opravena validace polí typu obrázek v návrháři tiskových sestav.

21.2.0.1

Nové Přidán nový výraz a substituce "Počet časových intervalů".
Nové Přidána nová substituce Textová hodnota GUID.
Oprava Oprava generování příjemců typu Seznam uživatelů v akci Zaslání emailu.

21.1.2.4

Oprava Během generování pdf tiskové sestavy nyní dochází ke cachování použitých fontů.

21.1.2.3

Oprava Oprava použití fontů v substituci "Tisková sestava do Pdf".

21.1.2.2

Oprava Odstraněno překrývání textu v patičce tiskové sestavy při rozdílu hodnot menším než jeden pixel.

21.1.2.1

Nové Vylepšeno nastavování zdroje obrázků v návrháři tiskové sestavy.
Oprava Opravena chyba způsobující při určitém nastavení nefunkčnost kontroly integrity.

21.1.2

Oprava Potlačení nastavování povinnosti pro Zaškrtávací pole v systémovém editoru a generátoru agend. Odstranění testu na povinnost i z kontroly integrity.
Oprava Lokalizace parametrů u substituce Formátování hodnoty typu čas.

21.1.1

Nové Stable verze Fusio.

21.1.0.4

Oprava Oprava vykreslování pole typu "Náhled příloh".
Oprava Oprava aplikace funkcionality "Zvýraznit červeně pokud je hodnota menší než aktuální datum" u nastavení sloupce seznamu.
Oprava Doplněno nastavování barvy u čáry v tiskových sestavách.
Oprava Oprava chyby způsobující špatné zobrazení oddělovače tisíců ve sloupci typu číslo.

21.1.0.3

Nové V editoru substituce "Tiskova sestava do Pdf" je předvybírán aktuální seznam.
Oprava Odstraněna chyba při zobrazení validace substituce "Tisková sestava do PDF".
Oprava Při uložení nově vytvořeného tlačítka zůstává jeho ikona správně nastavena.
Oprava Doplněno nastavování barvy u čáry v tiskových sestavách.
Oprava Oprava ukládání historie změn editačních polí v systémovém editoru.

21.1.0.2

Nové Opraveno nastavování substituce "Tisková sestava v PDF".
Oprava Optimalizace načítání výsledku do polí typu odkaz na seznam.

21.1.0.1

Nové Přidáno ukládání historie změn v systémovém editoru.
Nové Přidána nová akce "Vyvolat aktualizaci rodičovského seznamu".
Nové V časovém zobrazení ve výběru řazení je možné nastavit prázdnou hodnotu, která určuje zobrazení položek bez řazení.
Nové V substituci "Výpis hodnot záznamu v HTML" lze nyní měnit pořadí sloupců.
Nové V generátoru agend doplněn k názvu typu sloupce ještě typ db sloupce v závorce šedou barvou.
Nové Zobrazení varovného hlášení při zapnutí fulltextového vyhledávání pro neviditelný sloupec v systémovém editoru.
Nové Generátor agend zařadí do vyhledávání pomocí fulltextu pouze typy Seznam, Číselník, Krátký text a Dlouhý text.
Nové Po přidání přílohy pomocí akce se nyní aktualizuje seznam příloh.
Nové Přidána substituce vracející první nebo poslední prvek kolekce.
Nové Případná eliminace volného místa na začátku další stránky v tiskové sestavě.
Nové Přidána nová akce: "Otevřít přílohu".

20.10.1.4

Nové Optimalizace načítání neaktivních podseznamů.
Oprava Oprava nejednotného zobrazení PDF souborů v editačním poli typu Náhled příloh.

20.10.1.3

Oprava Tiskové sestavy - již nedochází k náhodnému vynechávání částí textů.
Oprava Pokud je SMTP server funkční, dojde při odesílání emailů k přeskočení emailů způsobujících chyby.

20.10.1.1

Nové Do editoru tiskové sestavy byl doplněn typ "Čára" (pouze vodorovná a svislá).
Oprava Ošetřen pád klienta při zadání statického obrázku v tiskové sestavě.

20.10.1

Oprava Opravena chyba způsobující vynechávání textu v tiskových sestavách.
Oprava Opravena chyba způsobující nemožnost jakkoliv změnit akci typu "Uložit jako přílohu záznamu".

20.10.0.13

Nové Substituce Tisk do PDF nyní podporuje transparentní rámeček, čarový kód typu 39 a true type font Microsoft Sans Serif Bold, Italic a Bold Italic.
Oprava V substituci Tisková sestava do PDF je pro ID záznamu již možné použít všechny substituce vracející hodnotu Integer.

20.10.0.12

Oprava Opravena funkčnost substituce "Je hodnota prázdná" v případě práce s číselníkem.

20.10.0.11

Oprava Opraveno načítání editačního pole typu odkaz na seznam v případě, že odkazuje na sloupec typu číslo.

20.10.0.10

Nové V tiskové sestavě odstraněno duplikování textu na další stránku.
Nové V editoru oprávnění zpřístupněna volba "Zobrazit záznam".
Oprava Oprava načtení nastavené hodnoty Text u textového pole v editoru tiskové sestavy.
Oprava Oprava nastavování hodnot v substituci "Nastavit hodnoty jiného záznamu".
Oprava Opravena práce editačního pole typu "Odkaz na seznam" při odkazování na stejně pojmenované záznamy.
Oprava Opravena chyba při ukládání substitucí, dříve než dojde k jejich kompletnímu načtení (např. z důvodu pomalého internetového připojení).
Oprava Oprava substituce "Počet pracovních dní mezi daty".
Oprava Upraveno zarovnávání textu v substituci "Tisková sestava do PDF".
Oprava Oprava uvolňování paměti při zavření editoru s polem "Náhled příloh".

20.10.0.8

Oprava Opravena pozice a zarovnávání textů v textových polích tiskové sestavy umístěných vedle sebe.
Oprava V substituci "Tisková sestava v pdf" byla odstraněna duplicita položek při výběru seznamu.

20.10.0.7

Oprava Odstranění kopírování smazané položky v případě kopírování záznamu včetně všech položek v podseznamu.
Oprava Úprava zabezpečení pro vstupní pole typu heslo.

20.10.0.6

Oprava Nedělitelná slova širší než textové pole se již v tiskové sestavě zobrazí celá.
Oprava Oprava odesílání emailů s předmětem delším než 255 znaků.
Oprava Opraven výběr statického obrázku v editoru tiskových sestav.
Oprava Opravena chyba při ukládání substitucí dříve než dojde k jejich kompletnímu načtení (např. z důvodu pomalého internetového připojení).
Oprava Opravena chyba umožňující změnit hodnotu zakázaného editačního pole typu "Odkaz na seznam" během načítání editoru.
Oprava Opravena chyba při načítání výrazu "Sloupec z rodičovského seznamu".

20.10.0.5

Nové Přidána nápověda pro akce do systémového editoru.
Nové Opraveno logování chyby při odesílání emailů s příliš velkými přílohami.
Nové Přidána nová indikace v podobě ikonky pro skryté sloupce v systémovém editoru.
Nové Přidána nová akce: "Uložit jako přílohu záznamu".
Nové Při vytváření nového sloupce typu číslo v systémovém editoru se nyní automaticky nastavuje oddělování tisíců.
Oprava Oprava použití filtru u podseznamu v tiskové sestavě.
Oprava Oprava automatického načtení přílohy v editačním poli typu "Náhled přílohy".
Oprava Odstraněna chyba lokalizace při načítání systémových čísleníků.

20.10.0.2

Nové Úprava vzhledu editačního pole "Náhled příloh", jeho načítání a aplikace nastavení.
Oprava Opravena chyba při exportu seznamu do XLSX při které se aplikovalo omezení počtu záznamů ikdyž omezení nebylo nastaveno.

20.10.0.1

Nové Přidána nová substituce - Tisková sestava v PDF.
Nové Přidána možnost měnit pořadí sloupců v substituci Report ze seznamu.
Nové Fusio nyní umožňuje vydefinovat sadu akcí pod samostatnou pojmenovanou událost, jejíž spuštění je možné vyvolat externě.
Nové V editaci výrazu ve sloupci jsou nyní dostupné i výrazy s návratovou hodnotou Ano/Ne.
Nové Přidána funkcionalita zobrazování skrytých polí v systémovém editoru.
Nové Přidána substituce "Hodnota trvání, Hodnota času".
Nové V seznamu výrazů jsou nově zobrazovány i typy návratových hodnot.
Oprava V historii jsou nyní lokalizovány hodnoty systémových číselníků.
Oprava Oprava ukládání volby "Zahrnout prázdný řetězec" ve výrazu "Je prázdná".
Oprava Oprava v importu do generátoru agend.
Oprava Oprava uložení nově vytvořeného odkládacího sloupce u editačního pole odkaz na seznam.
Oprava Opravena chyba kontroly integrity související s akcí "Nastavit hodnoty jiného záznamu".
Oprava Při blokaci záznamu jiným uživatelem se v detailech zobrazených při zastavení myši na ikoně ve stavovém řádku vypisoval chybně název blokované místo blokující stanice. Současně s opravou chyby byla nově přidána informace o datu a času zahájení blokace.

20.7.2.3

Oprava Oprava práce s historií v pluginech.

20.7.2.2

Oprava Opravena funkcionalita zamykání záznamů.

20.7.2.1

Oprava Zachování prázdného prostoru na tiskové sestavě a případný přesun textu na další stránku.

20.7.2

Oprava Automatické zmenšení délky obrázku tiskové sestavy, pokud je delší než rozměr stránky.

20.7.1.4

Oprava Opravena chyba způsobující nefunkční tisk tiskové sestavy se zapnutým detailním filtrem.
Oprava Opravena chyba způsobující překrytí obrázku v tiskové sestavě patičkou.

20.7.1.3

Nové Zpřesnění diagnostiky nastaveného lokálního umístění v konfigurátoru: Fusio - Přílohy - Otestovat zadané umístění.
Nové Položka seznamu typu "Barevná značka" nově obsahuje i tooltip s názvem položky číselníku.
Nové Přidána nová substituce: "Id přidané přílohy".
Oprava Oprava překrývání textu v tiskové sestavě.

20.7.1.2

Nové V případě, že se v editoru oprávnění zaškrtne právo "Záznam - Upravit", dojde k automatickému zaškrtnutí položky "Zobrazit" a k jejímu znepřístupnění. Po zrušení možnosti 'Upravit" dojde k opětovnému zpřístupnění volby "Zobrazit" a tato zůstane zaškrtnutá.

20.7.1.1

Oprava Vylepšení kontroly spojení dlaždic se serverem.

20.7.1

Nové Přidáno nové oprávnění Zobrazit záznam.
Nové Nová možnost reprezentace hodnoty položky číselníku jako barevné značky.
Nové Přidána funkcionalita zobrazování skrytých polí v systémovém editoru.
Nové Přidána substituce "Hodnota trvání, Hodnota času".
Nové Některá rozbalovací tlačítka v toolbarech jsou nyní klikatelná v rozbaleném stavu.
Oprava Substituce "Výpis hodnot záznamu v HTML" nyní zahrnuje i skrytá pole, která jsou v seznamu polí k odeslání.
Oprava Oprava překrývání textu v tiskové sestavě.

20.6.2.4

Oprava V případě, že je v editační poli typu odkaz na seznam nastavena smazaná hodnota, bude nyní její text přeškrtnut.

20.6.2.3

Oprava Notifikace odesílající přílohy nyní odesílají jen nesmazané přílohy.

20.6.2.2

Nové V kontrole integrity dat je chyba v definované tiskové sestavě identifikovatelná názvem controlu.
Oprava Opravena chyba importu textových polí s uvozovkami uvnitř textu.
Oprava Oprava zpracování nastavení Maximální délky u editačního pole navázaného na databázový sloupec typu nvarchar.
Oprava Úprava obecného importu - možnost zadávat složené primární klíče.

20.6.2

Nové Přidán nový přehlednější editor oprávnění.
Oprava Opravena chyba importu textových polí s uvozovkami uvnitř textu.
Oprava Akce zaslat email nyní korektně nastavuje kopie a skryté kopie adresátů v případě generování specifických reportů.

20.6.1

Nové Vylepšena substituce Report ze seznamu.
Nové U editačního pole odkaz na seznam je nyní možné omezit počet záznamů našeptávače.
Oprava Opravena chyba v substituci Zřetězení HTML.
Oprava Akce zaslat email nyní korektně nastavuje kopie a skryté kopie adresátů v případě generování specifických reportů.

20.5.2

Nové Došlo k přesunutí administrátorského manuálu na web https://ants.cz/help.
Nové Nová substituce "Alespoň jedna z položek číselníku".
Nové U editačního pole odkaz na seznam je nyní možné omezit počet záznamů našeptávače.
Oprava Substituci "Je unikátní" je nyní možné aplikovat i v jiném editoru, než kde je vydefinována.

20.5.1

Nové Umožnění zobrazení akce "Otevřít editor" jen na takových místech, kde je to proveditelné.
Nové Nová substituce "Alespoň jedna z položek číselníku".
Nové Vylepšení chybového hlášení při importu agendy. Byl doplněn název referencovaného panelu a modulu.
Nové V kontrole integrity dat je chyba v definované tiskové sestavě identifikovatelná názvem controlu.
Nové Vylepšena substituce Report ze seznamu.
Nové Při neúspěchu QR skenování se dokument odešle uživateli emailem.
Nové Přidán sloupec "Komentář" do seznamů příloh indikující přítomnost komentáře.
Oprava Odstraněn pád aplikace, obnovena oboustranná synchronizace vybraných prvků a lze stále měnit jejich pořadí.
Oprava V tiskových sestavách nyní nedochází k překrývání textu při jeho převodu na další stránku.
Oprava Při importování dat agendy je nyní možný import položek typu datum jen ve specifikovaných formátech.
Oprava V konfiguraci služby je nyní možné otestovat správnost nastaveného připojení k AD.
Oprava Oprava hlášení při importu agendy, pokud se importuje agenda obsahující položku systémového číselníku.
Oprava Oprava nastavení nepovinného typu v příloze.
Oprava Oprava importu systémových agend obsahující doplňkové sloupce.

20.4.2

Nové Přidány možnosti "Rozbalit akce" a "Sbalit akce" na vybraném uzlu (Akce, jakékoliv editační pole) ve stromě v systémovém editoru.
Nové Vylepšena substituce Report ze seznamu.
Nové Při neúspěchu QR skenování se dokument odešle uživateli emailem.

20.4.1

Nové V systémovém editoru je nyní u editačního pole s jednou nebo více akcemi zobrazena ikonka editačního pole s malým bleskem.
Nové Akce pro otevření editoru s přednastavenými hodnotami v novém záznamu nebo editaci konkrétního záznamu.
Nové V tiskových sestavách je umožněno pojmenovat jednotlivá pole sestavy.
Nové Přidána sekce Tiskové sestavy do kategorie substitucí v systémovém editoru.
Nové Nová substituce "Sestavení data a času".
Nové Data v grafech lze seskupovat podle čtvrtletí.
Nové Chyba v návrháři tiskové sestavy je identifikovatelná až po název controlu.
Nové Rozšířena podpora pro generování specifických emailů v akci "Zaslání emailu".
Nové Vylepšeno chování editačních polí typu odkaz na seznam.
Nové Přidána validace u substituce "Hodnota položky z číselníku" v případě, že dojde ke smazání nastaveného číselníku nebo položky číselníku.
Nové Kromě grafu je nyní možno data seznamu graficky zobrazit také ve formě časových úseků.
Nové Nová funkcionalita časové zobrazení dokáže graficky zobrazit data ve specifikované časové ose.
Oprava Ošetření výjimky při provádění webového požadavku na ARES API - chyba je zapsána do systémového logu a substituce "Informace o společnosti z IS Ares" vrátí prázdnou hodnotu.
Oprava Při převodu textu na novou stránku se tento již nepřekrývá s jejím původním textem, který je již řádně odsazen.
Oprava V tiskové sestavě místo doplnění tří teček na konec textu dojde k jeho zalomení na další řádek.
Oprava Nyní jsou sloupce typu Krátký text a Text ukládány do databáze jako typ nvarchar.
Oprava Záznam v editaci zůstává blokován i po použití tlačítka "Použít".
Oprava Oprava načítání uložených hodnot ve výrazu "Je v rozmezí".
Oprava Oprava počtu příloh při načtení agendy (nyní bez smazaných záznamů příloh).
Oprava Přidáno ošetření na již nepodporované datové typy databázových sloupců.

20.3.1.4

Oprava Upraveno logování procesu přihlašování v případě Windows autentizace.

20.3.1.3

Oprava Oprava chyba při nastavování příloh během odesílání emailů.

20.3.1.1

Nové V nastavení akce s použitím položek číselníku se položky řadí dle sloupce Pořadí.
Nové Opravy v konfigurátoru služby. Nyní nedochází k nastavení chybného výchozího portu pro LDAP.
Oprava Oprava nastavení prázdného detailního filtru typu datum a čas v url volání Fusio.

20.3.1

Nové Přidány nové substituce - Kolekce prvků a Přílohy záznamu.
Nové Rozšíření možností připojení k LDAP, přidání podpory SSL.
Oprava Přidána kontrola chybných odkazů při importu agendy.
Oprava Opraveno kopírování tlačítka v systémovém editoru.
Oprava U nově přidaných položek číselníku se v editoru akce přednastaví jejich viditelnost na NE.
Oprava Lepší zobrazení historie změny záznamu.
Oprava Vylepšení parsování detailního filtru typu datum a čas v url volání Fusio.

20.2.2

Oprava Oprava přesouvání seznamů v tiskových sestavách.
Oprava V sekci tiskové sestavy se místo neúplného textu již vždy zobrazuje kompletní text bez omezení.
Oprava Opraveno vyhodnocení výrazů v případě načítání dat z databázových sloupců typu nvarchar.

20.2.1.1

Nové Převod libovolného výrazu na typ DateTime2.
Nové Přidána nová akce Nastavit přístupnost všech polí editoru.
Nové Přidán nový typ akce "Spustit program u klienta".
Nové Přibyla možnost specifikovat limitní počet záznamů pro export.
Nové Data v grafech lze seskupovat podle čtvrtletí.
Oprava Přidána kontrola chybných odkazů při importu agendy.
Oprava Lepší zobrazení historie změny záznamu.
Oprava Upraveno špatné zobrazení výstrahy u povinných polí.
Oprava Odstranění nelatinkových znaků v zobrazení na displeji multifunkčního zařízení.
Oprava Úprava blokace pro všechny pohledy dané tabulky.
Oprava Úprava generování HTML reportů tak, že se vynechávají bílé znaky mezi elementy.
Oprava Opraveno použití akce "Nastavit hodnoty jiného záznamu" v časových událostech.
Oprava Optimalizace zobrazení počtu příloh v seznamu.

20.1.3

Nové Přidána nová akce "Nastavit zámek záznamu".
Nové Vylepšeno hlášení případných chyb v kontrole integrity u akce "Nastavit hodnotu jiného záznamu".
Oprava Opraveno kopírování tlačítka v systémovém editoru.
Oprava Umožněn import agendy napojené na View.
Oprava Nyní je možné vložit kopii již smazaného sloupce v Systémovém editoru (tzn. zkopíruje se do schránky a před jejím vložením se původní zdroj smaže).
Oprava Uživatel bude informován emailem, pokud bude sken pomocí QR kódu neúspěšný.
Oprava Opravena funkcionalita substituce "Převod na čas". Nyní nedochází k chybě, když se jí předá na vstup editační pole, které není nastavené.
Oprava Opraveno vyhodnocení výrazů v případě načítání dat z databázových sloupců typu nvarchar.

20.1.2

Nové Nová práva v editoru oprávnění.
Oprava Opravena chyba v importu agendy.
Oprava Opravena chyba v načítání tiskových sestav.
Oprava Vylepšeno kopírování substitucí a výrazů pomocí pravého kliknutí.

20.1.1

Nové Nový grafický editor oprávnění.
Oprava Výpočet počtu pracovních dní mezi dvěma daty je nyní nezávislý na jazykovém nastavení MS SQL serveru.

19.12.2

Nové Přidána nová akce Nastavit přístupnost všech polí editoru, umožňující nastavit přístupnost všech polí editoru.
Nové Nyní je možné skenovat více dokumentů s QR kódem zaráz.
Nové Přidána možnost editace přílohy.
Nové Přidán nový typ akce "Spustit program u klienta".
Nové Zneplatněn přístup k dříve aktivní položce menu resp. submenu, která již neobsahuje žádné aktivní položky.

19.12.1

Nové Rozšíření maximálního počtu exportovaných záznamů do xlsx.

19.11.3.4

Oprava Oprava cachování databázových metadat.

19.11.3.3

Oprava Oprava načítání seznamů při scanování z multifunkce.

19.11.3.2

Oprava Opraveno zobrazování tiskových sestav.

19.11.3

Nové Optimalizace načítání metadat seznamů.

19.11.2

Nové Odstraněny mezery z popisu typu sloupce. Výchozí formát typu měna nastaven na 18-2. Přejmenování Text na Krátký text.
Nové Do modulů byla přidána podpora pro práci s přílohami.
Oprava Povolen import prázdných hodnot do databázových polí které mohou být null.
Oprava Opraveno zvýrazňování data v seznamech.
Oprava Opravena posunutá pozice zaškrtávacích polí v editoru.

19.11.1

Oprava Opraveno předvybrání prvního editačního pole při otevření editoru.
Oprava Vylepšení testu připojení k databázi v konfigurátoru služby.
Oprava Oprava skrývání ikony lupy u fulltextového vyhledávání.
Oprava Opraveno zobrazení nápovědy u zaškrtávacího editačního pole.
Oprava Akce "Nastavit hodnoty jiného záznamu" nyní korektně vytváří nové záznamy.

19.10.1

Nové Odstranění oddělovačů v Menu resp. Submenu z jeho počátku i konce a také po sobě nasledujících oddělovačů.
Nové Nová funkcionalita u akce "Nastavit hodnotu jiného záznamu". Přidána možnost pomocí filtru nebo výrazu vybrat skupinu záznamů nad kterými se akce provede.
Nové V konfigurátoru Fusio bylo do záložky Přílohy přidáno tlačítko Otestovat zadané UNC umístětí.
Nové Nová substituce - Část času.
Nové Přidání možnosti součtu nebo průměru pro pole typu číslo a trvání.
Nové Seřazení položek podle abecedy v rozbalovacím seznamu pro textové pole v tiskové sestavě.
Oprava Drobné opravy v substituci Náhrada textu.
Oprava Opravena podpora unicode znaků ve výrazech.
Oprava Nyní je možné vložit kopii již smazaného sloupce v Systémovém editoru (tzn. zkopíruje se do schránky a před jejím vložením se původní zdroj smaže).
Oprava Opravena funkcionalita substituce "Odkaz na editor záznamu".

19.9.2.1

Oprava Optimalizace aplikování fulltextového vyhledávání v seznamech.

19.9.2

Nové Nová funkcionalita u akce "Nastavit hodnotu jiného záznamu". Přidána možnost pomocí filtru nebo výrazu vybrat skupinu záznamů nad kterými se akce provede.
Nové Při přidávání nového záznamu se nyní u editačního pole Ano/Ne místo prázdné hodnoty předvyplní hodnota Ne.
Nové Přidána ikona lupy do vyhledávacích polí.
Nové Do systémového editoru byla přidána možnost kopírovat a vkládat přímo z/do polí substitucí a výrazů.
Nové Úprava akce "Spuštění programu" - akce se nabízí jen v časových událostech, na tlačítkách seznamu a editoru.
Nové Nyní je možné skenovat více dokumentů s QR kódem zaráz.
Oprava Úprava funkcionality "Akce po stažení přílohy", nyní se akce provede po každém stažení přílohy.
Oprava Nyní je možné vložit kopii již smazaného sloupce v Systémovém editoru (tzn. zkopíruje se do schránky a před jejím vložením se původní zdroj smaže).
Oprava Substituce Id nadřazeného záznamu nyní funguje i v podseznamu.
Oprava Vylepšeno skenování příloh pomocí QR kódu.
Oprava Opraven výraz Seznam podmínek.
Oprava Opravena funkcionalita substituce "Odkaz na editor záznamu".

19.9.1.2

Nové Přidán odkaz na YouTube nápovědu.

19.9.1.1

Oprava Oprava přednastavení posledního použitého detailního filtru v agendě.

19.9.1

Nové Přidána možnost otevřit specifikovanou agendu na základě volání přes protokol fusio://.

19.8.3

Nové Oprava validace u nastavení povinnosti editačního pole v případě, že dojde ke změně přidruženého databázového pole z povinného na nepovinné nebo prázdné.
Nové Vylepšení zobrazování koláčového grafu.
Oprava Nezobrazoval se počet záznamů v reportech.

19.8.2

Nové Vylepšení substituce Převod na HTML.
Nové Vylepšena substituce Alespoň jedna z hodnot.
Nové Při pokusu o poslání emailu ukončenému nebo přerušenému uživateli se do syslogu vypíše hlášení "... nebyl zadán žádný platný příjemce".
Nové Úprava akce "Spuštění programu" - akce se nabízí jen v časových událostech, na tlačítkách seznamu a editoru.
Nové Omezení velikosti obrázku lze nově nastavit jako desetinné číslo.
Nové Přidána možnost schovávat hodnoty v grafech.
Nové Lepší indikace, že je záznam zamčený.
Oprava Vylepšeno chování při vyhledávání v systémovém editoru.
Oprava Opravena chyba zobrazování upozornění na povinné pole.
Oprava Vylepšení kontroly integrity editoru.
Oprava Oprava substituce "Informace o datové schránce".

19.8.1

Oprava Opraveny chyby v zobrazování grafů.

19.7.1.1

Nové Opravena funkčnost výběru substituce "Původní text" v substituci "Náhrada textu".
Oprava V Systémovém editoru lze nyní vyhledávat položky stromu i dle id (zadáním #123 do vyhledávače, kde 123 je požadované id).

19.7.1

Nové Odstraněna chyba rozdílu počátku týdne v substituci a výrazu.
Nové Opraveno použití extrémně dlouhého názvu souboru nebo cesty přílohy.
Nové Oprava exportu a importu tiskové sestavy.
Nové Opraven import/export statických obrázků tiskových sestav.
Nové Úprava substituce "Náhrada textu" - výběr nabízí pouze řetězcové typy.
Nové Opravena chyba znemožňující vytváření nových agend přes generátor agend.
Oprava Indikace - upozornění povinného databázového pole v SE v případě, že editační pole není zvoleno jako povinné.
Oprava Přidána možnost seskupovat položky v substituci Report ze seznamu.
Oprava Přidána možnost přenést do fusia přílohy z Outlooku pomocí drag'n'drop.
Oprava Nová kontrola integrity - je-li databázové pole označeno jako not null a v editoru není toto pole povinné - zobrazí se hlášení. V akcích podobně když není přiřazena hodnota pro povinné pole - zobrazí se hlášení.
Oprava Drobné opravy v substituci Náhrada textu.
Oprava Vylepšení zobrazení popisků u spojnicového a sloupcového grafu, včetně zkracování příliš dlouhých popisů.
Oprava Opraveno stažení přílohy s příliš dlouhým názvem cesty k souboru.
Oprava Byla přidána podpora pro export a import agend včetně užvatelských rolí a přiřazených oprávnění.
Oprava Vylepšen konfigurátor služby. Bylo přidáno tlačítko "Nevytvářet", které umožní nevytvářet novou databázi, ale využit existující. Dále přibylo tlačítko "Otestovat připojení k databázi".
Oprava Nová substituce - Část času.

19.6.1.5

Nové Přidána podpora pro aliasy doménových názvu při autentizaci typu SSO.

19.6.1.4

Oprava Opraveno výchozí formátování desetinného čísla v systémovém editoru.

19.6.1.3

Oprava Oprava předávání prázdné hodnoty v editačním poli typu číslo.

19.6.1.2

Nové Je-li nadpis v seznamu delší než šířka sloupce, nabízí se celý text jako tooltip.
Nové Nyní je možné otevřít importní csv soubor i pokud je otevřený v jiném programu.
Oprava Oprava nastavování pořadí prvku v návrháři tiskových sestav.
Oprava Opravena chyba způsobující pád aplikace při kopírování prvků v systémovém editoru.
Oprava Opravena komponenta zobrazující desetinná čísla v editoru. Nyní nedochází k problémům v případě, že je ve Windows nastaven jiný oddělovač než čárka.

19.6.1.1

Oprava Do systémového editoru byla přidána možnost kopírování elementů mezi různými seznamy a to v případě, že vycházejí ze stejné databázové tabulky.

19.6.1

Nové Přidána nová susbstituce: Odkaz na editor záznamu.
Nové Rozšíření substituce Výpis hodnot v záznamu HTML o volbu, která editační pole se mají zobrazit v notifikaci.
Nové Přidána nová susbtituce - Odtranění mezer, která dokáže specifikovanému textu odstranit počáteční a koncové mezery textu.
Nové Export do excelu je automaticky nastaven na formát A4.
Nové V grafu je nová možnost - Omezit počet kategorií.
Nové Nové tlačítko "Ok a kopírovat" - po nastavení viditelnosti (podobně jako tlačítko "Ok a další") je možno v editoru záznam uložit a zároveň s kopií uloženého záznamu pracovat dál jako s novým záznamem.
Nové Nová substituce - Náhrada textu.
Nové Rozšíření historie o informaci, že daný záznam byl vytvořen jako kopie z jiného záznamu.
Nové Substituce "Převod na trvání" byla přejmenována na "Převod na čas".
Nové Při výběru akce "Zobrazit hlášení" je možno vybrat ikonu ze seznamu.
Nové Součtový řádek při exportu do excelu přebírá nastavení formátování normálních řádků.
Oprava Položky v číselnících jsou seřazeny dle nastavení daného číselníku (Alfanumericky/Dle číselné hodnoty položky).
Oprava Opraveno zpracování přílohy s příliš dlouhým názvem cesty k souboru.
Oprava Oprava volby "Čekat na ukončení programu" v akci Spustit program.
Oprava Opraveno použití extrémně dlouhého názvu souboru nebo cesty přílohy.
Oprava Opraven export a import agendy v případě použití výrazu Odkaz na sloupec.
Oprava Ve stromu substituce se jako hint (tootip) zobrazuje struktura celé substituce.

19.4.3.1

Oprava Oprava zarovnání textu v náhledu tisku.

19.4.3

Oprava Při připojování k serveru se nyní ignorují mezery v adrese serveru.

19.4.1

Oprava Oprava lokalizace kalendáře.

19.3.1

Oprava Rozšírení kontroly integrity o výraz Odkaz na seznam.

19.2.3

Nové Úprava komponenty pro zadání čísla. Mimo jiné je nyní možné pomocí mínusů negovat číslo i s ukazatelem jinde, než na jeho začátku.
Oprava V editaci výrazu "Odkaz na sloupec" byla opravena detekce rekurze.
Oprava Vylepšeno rozpoznávání domén AD při přihlašování typu Active Directory.

19.2.2

Oprava Pridána substituce "Je datum pracovní den", která uživateli vrací hodnotu pravda, pokud je zadané datum pracovním dnem a nepravda, pokud jde o svátek nebo víkend.

19.2.1

Nové Opraveno použití extrémne dlouhého názvu souboru nebo cesty prílohy.
Nové Opraveno spouštení služby odblokování zablokovaných záznamu tak, aby se provádela až v okamžiku dokoncení aktualizace db.
Nové Oprava mazání hodnoty skytého editacního pole v prípade zapnutí funkcionality "Vymazat pri skrytí".
Nové Opravena možnost mazání editacního pole typu obrázek.
Oprava Do editoru výrazu "Odkaz na sloupec" pribyla kontrola rekurze.

18.12.1

Nové Kontrola integrity ignoruje v případě reportu ze seznamu smazané sloupce.
Nové Přidán nový typ příjemce emailu "Seznam emailových adres s oddělovačem".
Nové V seznamu byl přidán nový typ akce "Po stažení/zobrazení přílohy".
Nové Zneaktivnění možnosti uložení záznamu v editoru při vyvolání kaskádových akcí více editačních polí.
Nové Při dodání více než 1000 záznamů se ve status baru zobrazí informace o celkovém počtu záznamů.
Oprava Oprava substituce Normalizace telefonního čísla.
Oprava Nastavena maximální velikost pole Seznam sloupců v substituci Report ze seznamu.
Oprava U nastavení minima/maxima čísla se číslo automaticky neopraví, ale objeví se výstražný trojúhelník.

18.11.2

Nové Přidán nový typ výrazu, který odkazuje na jiný již existující výraz.
Oprava Rozšíření komunikačního protokolu ARES.

18.11.1

Oprava Vylepšení substituce "Informace z ČÚZK".

18.10.2

Nové Rozšíření substituce "Informace z ČUZK" o nové parametry.
Oprava V tiskové sestavě nyní korektně funguje možnost přeskočení hlavičky / patičky stránky na první straně sestavy.
Oprava Substituce "Je v rozmezí hodnot" nyní porovnává hodnotu i s okraji intervalu.

18.10.1

Oprava Oprava nesprávného exportu sloupců typu číselník a Ano/Ne do Excelu.
Oprava Opraveno pořadí zpracování akcí při stisku tlačítka v editoru.
Oprava Oprava substituce Id nadřazeného záznamu.

18.9.1

Nové Použití jiné sestavy při získávání dat o parcelách z ČUZK.

18.8.3.1

Nové Rozšíření slovenské lokalizace.
Oprava Optimalizace načítání vlastníka parcely v substituci Informace z ČÚZK.

18.8.3

Nové Čas čekání na vyřízení požadavku serverem byl navýšen na dvě minuty.
Nové Nyní nedochází k zobrazení chyby načítání v případě, že dojde k překročení času čekání na vyřízení požadavku serveru při načítání hodnoty výpočtového řádku.

18.8.2

Nové Přidána substituce umožňující dle ID datové schránky dohledat majitele (příjemce) datové schránky.
Oprava Nyní je možné nastavit substituci Hodnota v editačním pole v případě nastavení akce u tlačítka editoru.
Oprava Opravena chyba v tiskové sestavě způsobující nekorektní načtení hodnot v případě, že se vyhledává přes fulltext a záznam vyhovuje ve sloupci, který není v tiskové sestavě obsažen.

18.8.1.4

Oprava Drobná oprava cachování poddotazů.

18.8.1.3

Oprava Opravena podpora slovenského jazyka.

18.8.1.2

Nové Byla vyměněna ikonka jazyka.
Oprava Opraven odkaz na stažení nové verze v případě neúspěšné aktualizace klienta.
Oprava Drobné opravy v textech překladů.
Oprava Opravena chyba v cachování poddotazu při použití výrazu Sloupec z podseznamu.

18.8.1.1

Nové Editor datového modelu nyní nabízí datový typ decimal místo původního typu money.
Oprava Upraveny chybové hlášení při neúspěšné autentizaci vůči Active Directory a přes autentizaci windows.
Oprava Vylepšeno autentizování přes autentizaci Windows.
Oprava Opraven problém při zpracování návratového kódu spouštěného programu akcí spustit program.
Oprava Drobné opravy lokalizace.
Oprava Oprava nastavení skrývání nepřístupných položek menu v konfigurátoru.
Oprava Opravena možnost měnit pořadí jednotlivých polí v návrháři tiskových sestav.

18.8.1

Nové Přidána substituce a výraz "Je v rozpětí hodnot".
Nové Nyní je možné v nastavení serveru specifikovat, že se nepřístupné položky v menu zcela skryjí.
Nové Po přidání přílohy je nyní možné provádět akce na klientovi. Např. obnovit seznam.
Nové K editačním polím typu číslo přidána možnost specifikovat typ zaokrouhlení desetinných čísel. Hodnota, která se do pole nastaví se vždy zaokrouhlí dle specifikovaného typu.
Nové Podpora lokalizace pro texty generované serverem.
Nové Přidány jednotky k specifikaci velikosti u editačního pole typu obrázek.
Oprava Substituce "Převod na trvání" byla přejmenována na "Převod na čas". Nyní dokáže čas získat i z číselných hodnot.
Oprava Pokud se nastaví editačnímu poli typu číslo minimum větší než jeho maximum, dojde ke korektnímu přenastavení i maxima. A obráceně.
Oprava Při exportu do excelu se čísla s lomítkem negenerují jako datum.
Oprava Kontextová nabídka "Smazání osobních údajů" je v přílohách aktivní, i když záznam nemá žádnou přílohu.
Oprava Opravena chyba při pokusu o výběr řádku v případě změny filtru na jiný, který záznam nezobrazí.
Oprava Ve výrazu Seznam podmínek bylo opraveno tlačítko ok, které se nyní zaktivní až poté, co se načtou všechny závislé prvky.
Oprava Upraveno vertikální zarovnání ikon v jednoduchém tisku.
Oprava Nyní je možné nastavit akci po tisku tiskové sestavy i v případě, že se tiskne podseznam.
Oprava Opravena chyba uložení návrháře tiskové sestavy v případě, že došlo k přidání nového pole a následně k jeho odstranění.
Oprava Opraveno přidávání nového textového pole v návrháři sestavy v případě, kdy se nejprve vytvoří pole typu obrázek.
Oprava Substituce "Id nadřazeného záznamu" nyní vrací skutečně id záznamu, nikoliv hodnotu pole, podle které je vydefinován relační vztah seznamů.
Oprava V návrháři sestav byla opravena chyba, kdy nešlo přidat žádné pole v případě, že se vydefinovala akce po tisku tiskové sestavy.
Oprava Oprava exportu/importu agend, kdy se při importu a při vytváření db tabulky špatně přenášel parametr délky řetězce jako jednoznakový.
Oprava Oprava chyby při vytváření db sloupce typu obrázek, kdy se nastavila špatná velikost databázového sloupce.
Oprava Opraveno spouštění tlačítka po druhé v případě, že první spuštění timeoutovalo.
Oprava Oprava chyby v návrháři editoru po vytvoření nového db sloupce, kdy se u existujících editačních polí zobrazí porušení validace unikátnosti použitého db sloupce.
Oprava Při zadávání záporného čísla pomocí klávesnice se nyní za zadané číslo automaticky nepřidává nula.

18.6.2

Nové Fusio se nyní dokáže autentizovat vůči Active Directory a podporuje funkcionalitu Single Sign On.

18.6.1

Oprava Opraveno zadávání nových hodnot typu číslo a datum pomocí klávesnice.
Oprava Nyní se již neduplikuje záložka GDPR u záznamu při návratu ze systémového editoru.
Oprava Nyní nedochází k přepnutí pozice kurzoru editačního pole při aktualizaci jiného pole pomocí akce.

18.5.1.5

Oprava Oprava načítání recordId při zpracování akce po tisku tiskové sestavy.
Oprava Oprava serializace akce Nastavení viditelnosti položek číselníku.

18.5.1.2

Oprava Doplnění podpory pro import/export a ověření integrity pro akci "Nastavit editační pole".

18.5.1

Nové Přidána akce umožňující prodloužit souhlas se zpracováním osobních údajů.
Oprava Nyní nedochází k resetování typu přihlášení při změně jazyku v přihlašovacím dialogu.

18.4.5

Nové Podpora pro specifikování důvodu uchovávání soukromých dat.
Nové Možnost odstraněních soukromých dat.
Oprava Opravy v aplikování lokalizovaných textů.

18.4.4.1

Nové Přidána možnost přepnutí textů jiného jazyka.
Nové Přidána anglická lokalizace.
Nové Přidána slovenská lokalizace.

18.4.3

Nové Byla přidána nová akce "Nastavit editační pole", která umožňuje najednou nastavit editačnímu poli hodnotu, viditelnost a přístupnost. Původní akce, které se o tyto činnosti dříve staraly jsou nyní nedostupné.
Nové Při tisku tiskové sestavy se nyní zapíše záznam do historie.
Oprava V nastavení substituce "Formátovat hodnotu typu trvání" je nyní opraven popisek formátu.

18.4.2

Nové Nová substituce "Formátovat hodnotu typu trvání".
Nové Nová barevná paleta aplikace.
Oprava Tisková sestava s polem typu obrázek nyní nelze uložit, pokud pole nemá vyplněný zdroj dat obrázku.

18.4.1

Oprava Substituce "Hodnota položky číselníku" nyní zobrazuje abecedně seřazené hodnoty.
Oprava Opraveno blokování záznamu v případě návratu ze systémového editoru.

18.3.2

Nové Nastaveno ověřování integrity pro substituce "Report ze seznamu" a "Report ze seznamu do xlsx" v případě použití výrazu.
Oprava Opraveno vytváření databázového sloupce pro obrázky.
Oprava Byla provedena optimalizace generování tiskových sestav.
Oprava Opraveno možnost použití akce "Nastavit hodnotu jiného záznamu" v případě, že seznam, který tuto akci vyvolal, nemá definovaný editor.

18.3.1

Nové Po dokončení úprav tiskové sestavy přímo z náhledu sestavy se nyní změny projeví v zobrazovaném náhledu.
Oprava Opraveno zobrazení číselníku typu obrázek s textem v tisku.
Oprava Po stisknutí custom tlačítka v editoru již tlačítko nezůstává vizuálně ve stavu zamáčknuto.
Oprava Opravena chyba při nastavování minima a maxima editačního pole typu číslo.
Oprava Oprava akce "Nastavení viditelnosti položek číselníku". Nyní se korektně načítá seznam dostupných substitucí pro specifikaci viditelnosti.

18.3.0.1

Oprava Oprava chyby způsobující nefunkčnost reportů ze seznamu.

18.2.1.2

Nové V systémovém editoru se nyní pole typu výraz otevírají i dvojklikem na textové pole s popisem výrazu.
Nové Dlaždice lze nyní z nabídky přidávat dvojklikem.
Oprava Upraveno odsazení při zobrazení obrázku ve sloupečku typu číselník.
Oprava Opraveno odblokovávání záznamu v případě kliknutí na drobečkovou navigaci.
Oprava Oprava funkčnosti substitucí pro získávání dat v tiskových sestavách.
Oprava Při importu agendy obsahující plugin, který není v systému, se nyní vypíše textové varování.
Oprava Opraveno přidávání databázového sloupce u výrazu sloupec.
Oprava Zobrazení korektního hlášení při přidávání přílohy, která je blokována jinou aplikací.

18.2.1.1

Oprava Oprava služby starající se o odstraňování dlouho trvajících blokací záznamů.

18.2.1

Nové Rozšíření substituce report ze seznamu o možnost definice vlastního výrazu pro filtraci.
Nové Možnost zobrazení sloupce typu uživatelský číselník jako obrázek + text.
Nové Přidána substituce zaokrouhlení data a času.
Nové Při editaci záznamu nyní není umožněna úprava tohoto záznamu jiným uživatelem.

18.1.5

Oprava Oprava nastavení nového sloupce ve výrazu sloupec.

18.1.4.1

Oprava Oprava vyhodnocování substitucí viditelnosti u polí v tiskových sestavách.
Oprava Při ukládání obrázku se nyní nabízí pouze formát, ve kterém je obrázek uložen.

18.1.4

Nové Přidána možnost specifikovat pořadí tiskových sestav.
Nové Přidána možnost specifikovat akci po tisku tiskové sestavy.
Nové Přidána akce aktualizace seznamu.
Nové Okno událostí si nyní pamatuje svoji pozici.

18.1.3

Nové Přidána substituce dešifrování textu.
Nové Přidána substituce Informace z ČÚZK dodávající informace o vlastnících parcel.

18.1.2.3

Oprava Oprava zobrazení obrazovek scanování na multifunkci.

18.1.2.2

Oprava Oprava zobrazení obrazovek scanování na multifunkci.

18.1.2.1

Oprava Opraveno použití výrazu zaokrouhlení čísla typu dolů a nahoru.

18.1.2

Nové Rozšíření substituce zaokrouhlení desetinných čísel o typy zaokrouhlování.
Nové Výraz zaokrouhlování desetinných čísel.
Oprava Oprava chyby, kdy nebylo možné vybírat editační pole v návrháři editoru kliknutím myší na editační pole.
Oprava Opraveno aplikování nastavené viditelnosti u položek v tiskových sestavách.

18.1.1

Nové Mezi ikonami uživatelských tlačítek přibylo logo datových schránek.
Nové Úprava pořadí tlačítek v nabídce automatického skenování QR kódu multifunkcí.
Oprava Opravena chyba, kdy se v návrhář editoru v některých případech zobrazoval ihned ve stavu úprav. V takovém případě následně nešlo přepnout na jiný prvek systémového editoru.
Oprava Opraveno vyhledávání položek v editačním poli typu výběr ze seznamu.
Oprava Oprava možnosti kopírování a vkládání polí v návrháři tiskových sestav.

17.12.2

Nové Fusio nyní dokáže přiložit scanovaný dokument jako přílohu k záznamu identifikovanému QR kódem.
Oprava Při zadávání substituce akce před/po uložení záznamu se nyní korektně předvybírá aktuální editor.

17.12.1

Nové Pokud se po editaci odstraní vybraná položka ze zvoleného filtru seznamu, dojde k vybrání nejbližšího řádku.
Nové Každá dlaždice nyní obsahuje záhlaví s identifikační ikonou s možností přidání dalších dvou ovládacích ikon.
Nové Při importu agend v systémovém editoru dochází k automatickému vytvoření databázové tabulky.

17.11.3

Nové Přidána substituce pro načítání identifikátoru datové schránky firmy.
Oprava Opraveno užití uživatelský práv pro zobrazení tlačítka tisku v editoru.
Oprava Opravena aktivace scrollbaru v náhledu tisku.

17.11.2

Nové V reportu do seznamu je nyní možné zobrazovat souhrnný počet řádků.
Nové Editační pole typu obrázek nyní umožňuje daný obrázek uložit na disk.
Oprava Oprava generování reportů ze seznamu. Nyní nedochází k chybě, pokud reportovaný seznam nemá definovaný editor.

17.11.1

Nové V nastavení uživatele je nyní možné specifikovat, že se po tisku nezavře náhled.
Oprava Oprava renderování tiskových sestav jejíž položky se nevlezou na šířku stránky.
Oprava Oprava rozdělení textového pole tiskové sestavy na více stran.

17.10.1.3

Oprava Opravena chyba způsobující nefunkční generování reportu do seznamu v případě, kdy daný seznam nemá definovaný editor.

17.10.1.2

Nové Nová verze generátoru tiskových sestav umožňující dynamickou výšku textových polí na základě zobrazeného textu.

17.10.1

Oprava Oprava validace editačního pole typu heslo v případě přidávání nového záznamu.
Oprava Oprava kopírování akcí mezí typy akcí.
Oprava Oprava chyby, která v některých případech způsobila vytištění naposledy vybrané tiskové sestavy namísto aktuálně vybrané sestavy.

17.8.4

Nové Report ze seznamu nyní může obsahovat u jednotlivých řádků odkaz do editoru daného záznamu ve Fusio.
Oprava Panel dlaždic se již náhodně neskrývá po přihlášení uživatele do Fusio.
Oprava Oprava nastavení přiřazené substituce u sloupce typu číslo v tiskových sestavách v případě, že je použita substituce zřetězení.

17.8.3

Nové V případě přidávání nového záznamu se nyní zobrazí editační pole typu heslo prázdné.
Nové Zakázání tlačítka ok, pokud chceme přiřadit smazaný záznam ve výběru z editačního pole typu odkaz na seznam.
Nové Zobrazení smysluplnějšího chybového hlášení, pokud dochází ke vkládání delšího textu do databázového sloupce, než daný sloupec umožňuje.
Oprava Návrhář tiskových sestav nyní reflektuje změnu skinu aplikace.
Oprava Při odesílání emailu nyní nedochází k chybě pokud není u některého příjemce zadána adresa.
Oprava Oprava chyby způsobující zobrazení pouze jednoho obrázku v návrháři tiskových sestav.
Oprava Aktivace validačních pravidel v případě nastavení výchozí hodnoty a při změně hodnoty akcí.
Oprava Nyní je možné smazat přílohu v případě, kdy je napojeno více agend na stejnou databázovou tabulku a mazaná příloha byla vložena v jiné agendě, než ve které se maže.

17.8.2.2

Oprava Oprava ukládání hodnot typu čas.

17.8.2.1

Oprava Oprava ukládání editačního pole typu odkaz na seznam v případě nenastavení odkládacího sloupce.

17.8.2

Nové Pokud je vybraný sloupec typu trvání a typ agregace počet, výsledný formát se správně zobrazuje jako číslo.
Oprava Seskupování sloupce typu Trvání v grafech.
Oprava Oprava synchronizace substitucí Seznam uživatelů a Seznam emailových adres.
Oprava Nyní již při otevírání editoru nedochází k samovolnému rozbalování podmenu u editačního pole typu odkaz na seznam.

17.8.1

Nové Podpora pro obrázky v tiskových sestavách.
Nové Po otevření editoru je nyní vždy předvybráno první editační pole.
Nové Možnost využití sloupce typu trvání v grafech.
Oprava Oprava výšky a pozice položek v sekci v tiskové sestavě v případě, kdy se sekce nevleze na jednu stránku.
Oprava Opraveno nastavování substituce Alespoň jedna z hodnot.

17.7.2

Nové Nová substituce a nový výraz: "Alespoň jedna z hodnot".
Nové V návrháři editoru byla přidána validace pro duplikované použití stejného db sloupce.
Oprava Oprava editačního pole typu obrázek v případě, že zdrojová data pro obrázek jsou neplatná.
Oprava Opraveno formátování času v grafech.

17.7.1.1

Oprava Oprava exportu / importu akce "Nastavit viditelnost položek číselníku".

17.7.1

Nové Přidána validace do substituce "Je unikátni" v systémovém editoru.
Oprava Ošetření chyby způsobující občasný pád aplikace při rychlém zavírání záložky.
Oprava Nyní již nedochází k zaokrouhlení milisekund v případě předávání data a času jako parametr dotazu na seznam.
Oprava Oprava generátoru agend, podpora pro přidávání sloupců do systémových a předdefinovaných tabulek.
Oprava Oprava chyby, kdy mizelo přeškrtnutí smazaného záznamu v editačním poli typu odkaz na seznam.
Oprava Oprava nastavování pořadí prvků v systémovém editoru.

17.6.3.2

Oprava Oprava velikosti položek v sekci v tiskové sestavě v případě, kdy se sekce nevleze na jednu stránku.

17.6.3.1

Nové Seřazeny fonty v definici tiskové sestavy.
Oprava Opraveno zobrazení výchozího řazení v grafech.
Oprava V tiskových sestavách občas nastala chyba, že velikost sekce překročila dostupnou velikost stránky.
Oprava Oprava občasného pádu Fusia po přihlášení.

17.6.3

Nové Vylepšeno hlášení problému s přidáváním přílohy.
Nové U editačního pole je nyní možné nastavit automatické nastavování prázdné hodnoty v případě, že je dané pole skryté.
Oprava Zabránění pádu aplikace při inicializaci tiskáren.

17.6.2

Nové Automatické přizpůsobování velikosti notifikační okna a jeho pozice.
Nové Přidáno nastavení pro umístění okna událostí.
Nové Přidáno možnost definovat sloupce, podle kterých budou seřazeny grafy.
Nové V systémovém editoru přibyla možnost přiřadit typ editačního pole v návrháři editoru dle zvoleného databázového sloupce.

17.5.2

Nové Přidány klávesové zkratky pro Systémový editor.
Nové Přeuspořádání editačních prvků v editoru v Systémovém editoru.
Nové Upraveno nastavování databázového sloupce v návrháři editoru. Nyní seznam obsahuje prázdnou položku pro nepřiřazený sloupec.
Nové Přidána možnost generovat sloupce do existující agendy.
Nové V generátoru agend upravena validace databázových názvů.
Oprava Oprava zobrazení horizontálního posuvníku v Systémovém editoru v sekci editor.

17.5.1.1

Oprava Oprava chyby způsobující pád při zobrazení tiskové sestavy.

17.5.1

Nové Přidána možnost skrývat pole tiskových sestav na základě podmínky.
Oprava Oprava horizontálního scrollování v substitucích.
Oprava Oprava zadávání hodnoty v editačním poli typu heslo.
Oprava Oprava zobrazení tlačítka na toolbaru v editoru.

17.4.1

Nové Přidána substituce "Je unikátní".
Nové Přidána substituce "Trvání časového intervalu".
Oprava Oprava validace ve formuláři pro změnu uživatelského hesla.
Oprava Oprava výpočtu umístění polí tiskové sestavy, které se z části nevlezou na konec stránky.

17.3.1

Nové Přidán nový typ práva Použití tlačítka místo práva Akce tlačítka.
Nové Přidány ikony do zobrazení nabídky tlačítek akcí seznamů a editorů.
Oprava Opraveno duplicitní navazování WCF spojení při přihlašování klienta k serveru.

17.2.3

Nové Přidány ikony pro tlačítka v toolbaru.
Nové Editační pole typu datum a datum a čas nyní obsahují tlačítko pro smazání své hodnoty pouze v rozbaleném kalendáři.
Nové Rozšíření substituce ARES o parametry spisové značky.
Oprava Oprava nefunkčního nastavování hesel (SMTP apod.) v konfiguraci služby Fusio, pokud bylo původní nastavené heslo prázdné.

17.2.2

Nové Upraveno zobrazení posuvníků v editorech substitucí.
Oprava Opravena chyba identifikace přihlášeného uživatele v modulech v případě, že se uživatele autentizují pomocí jména a hesla.

17.2.1

Nové V tiskových sestavách lze nyní u obrázků nastavovat zarovnání.
Nové Přidán nový typ editačního pole typu obrázek.
Oprava Oprava možnosti tisku seznamu, pokud je u seznamu modul jako podseznam.
Oprava Oprava chyby občasného pádu aplikace po přihlášení.

17.1.1

Nové V konfigurátoru služby Fusio přibyla možnost definovat způsob přihlašování.
Nové Úprava přihlašovacího formuláře pro podporu autentizace pomocí jména a hesla.
Nové Implementována možnost automatického přihlašování.
Nové V menu Fusio přidány možnosti nastavení uživatele a aplikace.
Nové Nastaveno řazení číselníků v detailním filtru.
Nové Nastaveno běžnější formátování čísel v grafech.
Nové Přidána klávesová zkratka pro tisk (Ctrl+P) v seznamech, editorech a grafech.
Nové Přidána možnost nastavit službě Fusio proxy server pro přístup k webovým službám typu ARES, apod.
Nové Úprava, aby vykreslování prvků v tiskové sestavě probíhalo dle jejich uspořádání ve stromě.
Oprava Při získávání údajů z obchodního rejstříku u firem typu evropská společnost docházelo k chybě.

16.12.1

Nové Nápověda Fusio (F1) převedena do nového vizuálu.
Nové Sjednocení chování všech typů filtrů v detailním filtru.
Nové Novou dlaždici lze při jejím přidávání nyní umístit přímo na požadované místo.
Oprava Oprava chyby, kdy v editoru fungovala klávesová zkratka Ctrl+Shift+Enter i při zakázaném tlačítku 'OK a další'.
Oprava Úprava parametrů pro generování QR kódu. Stávalo se, že vygenerovaný kód byl nevalidní.

16.11.1

Nové Přidáno oprávnění pro tisk.

16.10.2.1

Nové V systémovém editoru přibyl nástroj pro kontrolu integrity všech agend a časových událostí.

16.10.2

Nové Upraven grafický vzhled rolování dlaždic.
Nové V tiskových sestavách je nyní možné zobrazit QR kód.

16.10.1.1

Nové Při aktualizaci modulů s více spuštěnými instancemi klienta Fusio se nyní nabídne aplikaci ukončit namísto restartovat.

16.10.1

Nové Přidána možnost implementace modulu jako spodního panelu seznamu.
Nové V detailním filtru je možnost nastavit filtrování dle jednoho konkrétního čísla.
Nové Možnost přiložit snímek okna aplikace při odesílání chyby.
Nové Možnost přidání přílohy přetažením souboru na seznam příloh.
Nové Možnost uspořádávání otevřených záložek přetahováním (drag & drop).
Nové Nové klávesové zkratky v editoru záznamu (Control+S, Control+Enter, Control+Shift+Enter).
Nové Pořadí sloupců v detailním filtru je nyní podle pořadí v seznamu.
Nové Možnost vymazat datum u editačního pole typu datum (křížek jako pole Výběr ze seznamu).
Oprava Opraveno připojování klienta ke službě Fusio.

16.9.1

Nové Přidán generátor jednoduché agendy.
Oprava V případech generování exportu do Excelu z velkého množství řádků seznamu docházelo k zahlcení serveru.

16.8.2

Nové Přidáno právo na Tiskové sestavy.

16.8.1.1

Nové Do nastavení serveru přibyla možnost umístění dočasných souborů.
Nové Omezení exportu do XLSX na prvních 10000 záznamů.

16.8.1

Nové Nyní se při použití funkce přejít přenáší fulltextové vyhledávání i nastavení detailního filtru v podseznamu.
Oprava V systémovém editoru byl opraven nefunkční výběr substituce hodnoty systémového číselníku.

16.7.2

Oprava V detailním filtru u sloupce typu Položka seznamu opraveno filtrování neprázdných hodnot.

16.7.1

Nové Pokud výsečový graf obsahuje záporné hodnoty, zobrazí se popisek: "Záporné hodnoty nejsou zobrazeny" v místě, kde bývá obvykle legenda.

16.6.2.4

Nové Přidána nová substituce Úprava data.
Oprava Oprava zobrazení maximální délky řetězce v editoru i v přehledu v systémovém editoru.

16.6.2.3

Oprava Oprava výpadků spojení se serverem.

16.6.2.1

Nové Do editačního pole typu odkaz na seznam lze nyní nastavit text o maximální délce odpovídající databázovému sloupci, kam se text bude ukládat.
Oprava Smazaný obrázek použitý v tiskové sestavě již neshazuje celé Fusio.
Oprava Nyní nedochází k chybě při exportu seznamu do excelu, i když název agendy obsahuje nepovolené znaky (:, \, /, ?, *, [, ]).

16.6.1

Nové V substituci "Dotaz na seznam" nyní není možné nastavit prázdný filtr.
Oprava Akce odesílání mailu nyní neselže, pokud je některý z adresátů vyhodnocen jako prázdná hodnota.

16.5.3

Nové Přidána substituce "Uživatel má roli".
Nové Grafy si nyní ukládájí svůj poslední stav.
Nové V detailním filtru je nyní pro sloupec typu číslo použita komponenta výběru čísla místo původního textového pole.
Nové Nové typy příjemců akce Poslat mail. Nyní lze definovat seznam uživatelů a seznam emailových adres, kam se bude mail posílat.
Oprava Oprava nastavení maximální délky textového editačního pole. Nyní lze hodnotu korektně nastavit.

16.5.2

Nové V editační polích typu odkaz na seznam se nyní zobrazují i smazané záznamy.
Oprava Opravena chybová hláška při chybném vykonání akcí po přidání přílohy.

16.5.1.1

Oprava Opravena chyba při stahování příloh.

16.5.1

Nové Dvojklik v seznamu nyní znamená vždy vstup do editoru.
Oprava Opravena chyba v tiskových sestavách při použití detailního filtru.

16.4.1.5

Oprava Opraveno chyba při fulltextovém vyhledávání v seznamu kdy pro vyhledávání není povolen žádný sloupec.

16.4.1.3

Oprava Opraveny chybné textové popisy v editačním poli typu Výběr ze seznamu při použití sloupce typu Číselník.
Oprava Opraven špatný text chybového hlášení při zobrazení editoru.
Oprava Opraven nechtěného licenčního omezení počtu záznamů v systémových tabulkách.

16.4.1.2

Oprava Oprava zobrazení výpočtového řádku.
Oprava Oprava mizejících sloupců při přepínání záložek.

16.4.1

Oprava Opraven import a export tiskových sestav.
Oprava Opraveno použití filtru u pole Výběr ze seznamu v detailním filtru.

16.3.1.2

Oprava Oprava chyby způsobující nezobrazování akcí u sloupců typu telefon, email, atd.

16.3.1.1

Nové Setřídění řádků v přílohách se již také ukládá.
Nové Po vybrání souboru přílohy se automaticky nastaví titulek.
Nové Po spuštění Fusio Service se vždy automaticky nastavení heslo Systémového uživatele dle licence.

16.3.1

Nové Umožnění specifikovat sloupce, na kterých se má aplikovat fulltextový filtr.
Nové Při výběru záznamu ze seznamu je nyní daný záznam zobrazen i přes omezení maximálních 1000 záznamů a zároveň je označen příslušným symbolem.
Oprava Opraven krátký časový limit vykonání datových pump.
Oprava Opraven výběr obrázku v tiskových sestavách.
Oprava Opravena chyba při zobrazování grafu v seznamu s použitím detailního filtru.

16.1.3

Oprava Odstranění chyby způsobující nefunkční tisk při načítání seznamu tiskáren.
Oprava Oprava pádu služby Fusio Service při chybě v datové pumpě spouštěné na pozadí.

16.1.2

Nové Vylepšená detekce MFP.
Nové Nová substituce Část data.
Oprava Oprava neplatné validace v definici adresáta v akci zaslání emailu.

16.1.1

Oprava Oprava a rozšíření napojení Fusio na systém ARES.

15.12.1.5

Nové Přidána možnost měnit zaškrtnutí checkboxů i kliknutím na přidružený text.

15.12.1.4

Nové Implementován základní tisk grafů seznamu.
Nové Nová substituce Informace o společnosti z IS Ares.

15.12.1.3

Oprava Opraveno nefunkční přepínání stránkování v editoru.

15.12.1.1

Nové Základní verze grafů v seznamech.
Oprava Řazení polí v detailním filtru seznamu se nyní provádí dle výchozího pořadí sloupců.

15.12.1

Nové Při nedostupnosti databáze Fusio se nyní při pokusu o přihlášení uživatele zobrazí přesnější chybová hláška.
Nové V návrháři sestav se nyní u textových polí rovnou zobrazují změny fontu a stylu písma.
Nové Změna vzhledu systémových dialogů.
Nové Přidán mechanizmus automatické distribuce modulů ze serveru na klienta.
Oprava Opraveno řazení záznamů v tiskových sestavách, aby bylo shodné s řazením aktuálně zobrazeného seznamu.
Oprava Opraveno kopírování přes kontextové menu v seznamu.
Oprava Opravena nemožnost přihlášení se k Fusio, pokud na serveru chyběl modul požadovaný klientem.

15.11.2

Nové Nová generace systému modulů.
Oprava Opraveno výběrové pole položky jiného seznamu v detailním filtru.
Oprava Opraveny drobné chyby v návrháři sestav.
Oprava Opraveno nechtěné označování textu při psaní do editačního pole typu Výběr ze seznamu.

15.11.1

Nové Návrhář sestav si nyní dokáže zapamatovat rozbalenost/zabalenost sekcí.
Nové Přidán fialový skin aplikace.
Nové V návrháři sestav se nyní u textových polí, rámečku s popisem a hodnot ano/ne zobrazuje popisný text obsahu.
Nové Nyní lze obnovovat obsah seznamu pomocí klávesové zkratky F5.
Nové Do tiskových sestav lze nyní vkládat obrázky pomocí editoru obrázků.
Nové V návrháři sestav lze nyní specifikovat pořadí vykreslování jednotlivých polí.
Oprava Nyní je možné tisknout pouze pokud je načtené preview.
Oprava Při nastavování složitějšího výrazu již nedochází ke zmizení již nastaveného db sloupce.

15.10.2

Oprava Oprava nastavení šířek pravých panelů v systémovém editoru.

15.10.1.1

Nové Tiskové sestavy nyní umožňují zalamování textu v textových polích.
Nové Možnost zobrazení tooltipu u zakázaného editačního pole.
Nové V dialogových oknech je nyní možné používat klávesové zkratky (po stisknutí klávesy ALT se podtrhne příslušné písmeno na tlačítku).
Oprava Editační pole typu čas nyní po rozbalení naroluje na vybraný čas.

15.9.3.1

Nové Nyní je možné tisknout i pomocí sdílených tiskáren.
Oprava Opraveno zbytečné ukládání editačního pole číselných hodnot typu decimal i když hodnota nebyla změněna.

15.9.3

Nové V tiskových sestavách je možné použít nový typ pole Obrázek.

15.9.2.5

Nové Implementování omezení velikosti příloh odesílaných emailů.
Nové Sjednocení dialogových oken.

15.9.2.1

Oprava Oprava výpisu formátu data v reportech.

15.9.2

Oprava Oprava výpočtu substituce počtu pracovních dní.
Oprava Opraveno nefunkční kopírování záznamů včetně záznamů podseznamu, který využíval rozšiřující tabulky.
Oprava Opravena možnost odstranění nastaveného odkládacího sloupce u editačního pole typu seznam.

15.9.1.1

Nové Zprovoznění okrajů v tiskových sestavách.
Nové Implementován nový způsob textové reprezentace substitucí.
Nové Optimalizován dotaz na seznamy obsahující více stejných vazeb na rodičovské seznamy nebo podseznamy.
Oprava Ošetření výjimky v případě pole sestavy s textem nastaveným na prázdnou hodnotu.
Oprava Oprava funkce přidat do filtru v případě sloupce typu seznam.

15.8.3

Nové Možnost nastavení číselným typu prefix a sufix.
Nové Vylepšení vzhledu vybraného pole v návrháři sestav.

15.8.2.1

Nové Při opuštění editoru se nyní provede přenačtení seznamu, pokud byl záznam změněn.
Nové V návrháři sestav se nyní nastavuje poloha a velikost polí pomocí centimetrů.

15.8.2

Nové V návrháři sestav přibyla možnost nastavit textu horizontální a vertikální zarovnání.
Nové Rozšíření políčka sestavy typu obdélník o možnost nastavení barvy rámečku, výplně a tloušťky rámečku.
Nové Možnost označování textu a scrollování v editačních polích typu text a víceřádkový text i v případě, že jsou zakázané.

15.8.1

Nové Nový zjednodušený způsob zadávání substituce u textových polí v návrháři sestav.
Oprava Oprava v generování zdroje dat pro podseznamy v tiskových sestavách.

15.7.2

Nové V návrháři sestav přibyla možnost nastavení výchozí velikosti fontu pro textová pole sestavy.
Nové V nové tiskové sestavě se nyní předvyplňují datové zdroje v jednotlivých sekcích.
Oprava Oprava čáry v tiskových sestavách.

15.7.1.7

Nové Přidán residentní typ modulů.
Nové V návrháři sestav lze nyní nastavit výšky sekcí a šířku celé sestavy pomocí zadání přesné hodnoty.
Oprava Opraveno formát hodnoty typu trvání zobrazovaný v reportech.

15.7.1.5

Nové Návrhář sestav nyní obsahuje mřížku.
Oprava Opravena chyba v mazání a zamykání záznamu, když nebyl nadefinován u seznamu editor.
Oprava Během exportu do Excelu se nyní správně ukládají čísla.

15.7.1.4

Oprava Omezení délky textu na maximálně 45 znaků v nastavení detailního filtru pomocí kontextového seznamu.
Oprava Oprava jména souboru skenované přílohy.

15.7.1.3

Oprava Opraveno neaktualizování historie v editoru po přidání, smazání nebo obnovení přílohy.
Oprava Oprava náhledu tisku a pádu klienta při přidávání nové tiskové sestavy.

15.7.1.2

Oprava Opraven výchozí výběr tisku, pokud byla naposledy použitá tisková sestava smazána.
Oprava V návrháři sestav byl opraven výběr nově přidané sekce nebo pole sestavy.

15.7.1.1

Nové Přidána možnost definovat a tisknout uživatelské tiskové sestavy.
Oprava Nyní nedojde k chybě skenování při brzkém odhlášení ze skenovací aplikace multifunkce.

15.6.1.1

Oprava Opravena aktivnost tlačítek v toolbaru systémového editoru při přepínání uzlů ve stromě.
Oprava Emaily, které jsou připravené k odeslání, ale obsahují chybu v adrese nebo předmětu a nelze je tedy odeslat, se při pokusu o odeslání serverem nyní vymažou.

15.6.1

Nové Upraveny hlavní klávesové zkratky aplikace. Aktuálně je k dispozici F1 - Help, Ctrl+F4 - uzavření aktuální záložky, Ctrl+Shift+F4 uzavření aktuálního formuláře.
Nové Přidáno automatické stahování úloh multifunkčního zařízení do Fusio.

15.4.1.3

Oprava Oprava získávání počtu aktivních uživatelů k ověření licence.

15.4.1.2

Oprava Opraveno zobrazování příslušného názvu seznamu u položek historie změn záznamu.
Oprava Oprava výpočtu data a času vykonávání měsíčních, čtvrtletních a ročních časových událostí.

15.4.1

Nové Zavření okna náhled tisku po dokončení tisku.
Nové Úprava řazení sloupce s přílohou v seznamu. Nyní se řadí i podle počtu příloh.
Nové Přílohy seznamů jsou nyní viditelné i u ostatních seznamů se stejnou databázovou tabulkou.
Nové Historie změn záznamu seznamu je nyní viditelná i u ostatních seznamů se stejnou databázovou tabulkou.
Nové Nyní lze ukládat názvy souborů se znaky v UTF-16.
Nové V seznamu přibyla možnost přidávat vybrané hodnoty do detailního filtru prostřednictvím kontextového menu.
Nové Licencovani maximálního počtu uživatelů.
Nové Zobrazení varování, pokud dojde k překročení licencovaného počtu uživatelů.
Nové Přihlašovací obrazovka nyní umožňuje uživateli vybírat z pěti posledních adres připojení.
Nové Při vyhledávání v seznamu se nyní vyhledává po jednotlivých slovech, ovšem se zachováním jejich pořadí. Např. lze nově vyhledávat uživatele dle počátečních písmen jména a příjmení.
Oprava Oprava výchozího nastavení sloupců seznamu.

15.3.1

Oprava Opraveno ukládání přílohy. Nyní se neukládá s atributem Jen pro čtení.

15.2.3.5

Nové Omezení formátů sloupců typu datum a času.
Nové V seznamech a editorech je nová možnost přidat tlačítka s akcemi.
Nové Nová možnost přihlášení uživatele na multifunkci pomocí otisku prstu.
Nové V seznamech na multifunkci lze nyní vyhledávat záznamy podle textu.
Oprava Oprava synchronizace šířek sloupců ve výpočtovém řádku se zbytkem seznamu.

15.2.3.2

Nové Do hlavního menu přidány položky pro změnu vzhledu.
Oprava Příloha otevřená z klienta Fusio je nyní pouze pro čtení.
Oprava Při exportu seznamu do souboru Excel se některé textové hodnoty chybně převáděli na typ datum.

15.2.3

Nové Rozšíření stavů uživatelů o stav Pasivní. Nyní se mohou přihlašovat už jen uživatelé ve stavu Aktivní.
Oprava Opraveno nezobrazování názvu a popisu přidání přílohy v historii.
Oprava Při volání URL fusio://OpenEditor docházelo k chybě při zobrazování záložky s přílohami.

15.2.1

Nové Generování reportů do xlsx a použití jako příloha.

15.1.2

Nové V editoru se nyní zobrazují ikony u číselníků, u kterých jsou definovány.
Nové Možnost vkládat více příloh najednou.
Oprava Opraven pád serveru při chybě v časové události.

15.1.1

Nové Přidána možnost vydefinovat alternativní název pro podseznam.
Nové Při změně seřazení sloupce se nyní nascrolluje na vybraný řádek.
Oprava Opraveno pořadí zobrazovaných podseznamů.
Oprava Opraveno ukládání a nastavování výchozích šířek sloupců u příloh.
Oprava Opraveno chybné chování tlačítka Filtr, když bylo stisknuto při již načítajícím se seznamu.

14.2.5.4

Oprava Změna předvybrané položky u nového výrazu typu Zaokrouhlení data. Nyní se vybírá zaokrouhlení dolů a na dny.

14.2.5.3

Nové Přidána možnost spustit datovou pumpu na pozadí.
Nové Lepší chybová hlášení v případě pokusu o zápis do zamčeného souboru při exportu seznamu do XLSX nebo PDF.

14.2.5.2

Nové Změněna ikona pro otevření podseznamu jako hlavní seznam.
Nové Akce časových událostí může nyní běžet maximálně 8 hodin, pak bude vždy ukončena.
Nové V Systémovém editoru přidáno tlačítko Zrušit změny.
Oprava Nyní nedochází k pádu v záložce po zvolení tisku v případě, že má uživatel nastavenu tiskárnu s nulovou velikostí papíru.
Oprava Opravena chyba způsobující resetování vybraného sloupce ve výrazu Sloupec.

14.2.5.1

Nové Emaily akce Zaslání emailu se nyní posílají při využití rolí jako příjemců pouze uživatelům ve stavu Aktivní.
Nové Nová substituce šifrování textu.
Oprava Oprava nefunkčnosti substituce Je záznam změněn při vytváření záznamu.

14.2.5

Nové Přidána možnost výběru sloupců v reportech ze seznamu.
Nové Úprava řazení dat v seznamech. Prázdná hodnota se nyní zobrazuje při vzestupném seřazení jako první.
Oprava Oprava importu a exportu agend.
Oprava Opraveno ukládání stavu sloupce u počtu příloh a zámku.
Oprava Oprava výrazu zaokrouhlení data nahoru na dny.

14.2.4

Nové Přidána možnost přejít do podseznamu a zobrazit jej jako hlavní seznam.
Oprava Oprava načítání počtu záznamů v nevybraném podseznamu při prvním zobrazení.

14.2.3.3

Nové Okno aplikace se nyní zobrazí na středu hlavního monitoru v případě, že by se mělo zobrazit mimo zobrazitelnou plochu (např. při předchozím zavření aplikace na druhém monitoru, který byl následně odpojen).

14.2.3.2

Nové Import/export agend.
Oprava Při přidávání nového seznamu v systémovém editoru nedochází k pádu editoru.
Oprava Opraveno zobrazení scrollbarů v systémovém editoru.
Oprava Při vyhledávání v systémovém editoru se zobrazují výsledky dle správného pořadí.
Oprava Při kopírování uzamčeného záznamu je nyní nový záznam odemčen.

14.2.2

Nové Lepší dialog v případě chyby při ukládání přílohy do souboru, který je blokován jinou aplikací.

14.2.1

Nové Do služby Fusio přidána možnost zpracování HTTP požadavků.
Oprava Opravena chyba při vkládání přílohy, kdy je soubor používán jinou aplikací.
Oprava Zrušení kontroly oprávnění na zobrazení seznamu v případě volání ze substitucí.

14.1.2.1

Nové Do historie se nyní zapisuje informace o vložení přílohy.

14.1.2

Nové Nyní se popisek editačního pole zobrazuje šedě v případě, že je editační pole zakázané.
Nové V HTML výpisu (i výpisu změn) se nyní zobrazuje editační pole typu Rámeček přes celý řádek.
Nové U přidávání příloh přidána kontrola nepodporovaných názvů soborů.
Nové V editoru datového modelu se nyní dá pracovat s typy Decimal a DateTime2. Původní typ DateTime nelze u nových sloupců nastavit.

14.1.1

Nové Všechny výběrové seznamy v systémovém editoru nyní podporují vybírání položek pomocí klávesnice.
Nové Přidána možnost kopírování záznamů včetně záznamů podseznamů.
Nové Přidána možnost vydefinovat zaslání mailu v SE, kde jako příjemce bude seznam uživatelských rolí.

14.0.5.4

Nové V editoru datového modelu lze přidávat sloupce umožňující zadání prázdnou hodnotu jen pokud již tabulka neobsahuje žádná data.

14.0.5.3

Nové Přidán modul pro import dat z ceníku Panasonic.
Oprava Upravena validace akce zaslat mail.
Oprava Při vypínání aplikace se nyní korektně ukončí i hlavní úkolové vlákno a nedojde k zaseknutí aplikace.
Oprava Pokud došlo při ručním spouštění časových událostí nebo jejich akcí k chybě, dochází nyní k zobrazení chybového hlášení.
Oprava Oprava WCF vlastnosti "Nelze se přihlásit do Fusio, když je špatný čas.", nyní podporuje rozdíl časů až 10 dní.

14.0.5.1

Oprava Vyřazení ukládání editačního pole, které využívá databázového pole [id].
Oprava Oprava nastavení pořadí sloupců při návratu z editoru.

14.0.5

Nové Upraven způsob nastavování datových pump.

14.0.4.6

Nové Sjednocení chybových hlášení.
Nové Použití tučného písma ve výpočtovém řádku v tisku.
Oprava Při ukládání nastavení podseznamů v SE již nedochází ke špatnému uložení názvu databázového sloupce.
Oprava V SE byl opraven výběr databázového sloupce z EDM.
Oprava V SE již nedochází k změně pozice editačního pole na základní pozici v případě změny typu editačního pole.
Oprava Opravena šířka buněk výpočtového řádku v tisku.
Oprava Oprava možnosti zadání čísla s dvěma mínus v číselném editačním poli.

14.0.4.5

Nové Rozšíření docházky o stav OČR.

14.0.4.3

Oprava Oprava obnovování síťového spojení modulu klienta Fusio se serverem.

14.0.4.1

Oprava Oprava chyby při ukládání záznamu editoru s editačním polem typu čas.

14.0.4

Nové Nové právo - Přístup k modulu.
Nové Nové právo - Přepnout stránku editoru.
Nové Přidán typ editačního pole - Popisek.

14.0.3.9

Nové Logování zavření záložky.
Oprava Umožnění práce Fusia s DateTime2.

14.0.3.4

Oprava Opraveno chybné chování při procházení editačního formuláře pomocí tabulátorů.

14.0.3.3

Nové Možnost nastavení víceřádkového textu do substituce textová hodnota v systémovém editoru.
Nové Přidána nová substituce: Délka řetězce.
Nové Přidána možnost skrytí popisků editačních polí.

14.0.3

Nové Aktualizované licenční podmínky.
Nové V editoru seznamu přidána možnost stránkování (zatím pouze pomocí akce).

14.0.2

Nové V docházce se nyní zobrazuje i Zákazník a Popis činnosti, do časů se počítá i běžící stav, a zobrazení dat v agendě se po minutě automaticky aktualizuje.
Oprava Úprava substitucí Zřetězení a Zřetězení HTML tak, aby byl výsledek Prázdná hodnota, když je jeden z operandů Prázdná hodnota.
Oprava Nyní dochází k aktualizaci seznamu DB sloupců po přidání nového sloupce v editoru datového modelu.
Oprava Po přidání záznamu se nyní seznam nascrolluje na přidaný záznam.

14.0.1.9

Oprava V systémovém editoru se nyní zobrazují akce jen u položek, kam jsou skutečně přiřazeny.

14.0.1.7

Nové V systémovém editoru se nyní určuje pořadí sloupců, akcí, filtrů a podseznamů pomocí šipek.
Nové Přidány substituce pro aritmetické operace.

14.0.1.6

Nové V tisku je nyní i výpočtový řádek.
Oprava V agendě slučování zakázek se nyní zobrazuje i zákazník a lze podle něj i vyhledávat.

14.0.1.5

Nové Přidán modul pro slučování zakázek.

14.0.1.4

Nové Do konfugurátoru služby ANTS Fusio Service přidána možnost vytvoření databáze Fusio.
Nové Přidána substituce \"Zřetězení HTML\".
Nové Vylepšení komponent data a času.
Nové Přidání adresy serveru do status baru.
Oprava Typ políčka číslo nyní umožňuje vkládat i znaménko před číslo 0 nebo pokud je hodnota nezadaná.
Oprava Při přepínání mezi záložkami nedochází ke zmizení výpočtového řádku.

14.0.1.2

Nové Rozšíření typů příloh o komprimované soubory.
Oprava Fixní sloupce pro přílohy a zámek jsou nyní vždy první.
Oprava Opraven název přípony souboru při stahování přílohy neznámého typu.

14.0.1.1

Nové Vylepšená funkcionalita komponenty trvání.

14.0.1

Nové V těle mailu obsahující \"Výpis hodnot záznamu v HTML\" nebo \"Výpis změn hodnot záznamu v HTML\" se nyní zobrazuje i klikatelný odkaz na příslušný záznam ve Fusiu.
Oprava Oprava použití detailního filtru pro pole typu trvání.

13.5.1.11

Nové V těle emailu obsahující \"Výpis hodnot záznamu v HTML\" nebo \"Výpis změn hodnot záznamu v HTML\" se nyní zobrazuje i webový odkaz na příslušný záznam ve Fusio.

13.5.1.10

Nové Přidáno nový typ sloupce a editačního pole zobrazující dobu trvání.
Nové Nový výraz: Trvání časového intervalu.
Oprava V detailním filtru opraveno filtrování sloupce typu číslo, aby zobrazovalo záznamy i včetně uvedené hodnoty.
Oprava Oprava chování detailního filtru textu.
Oprava Pokud je datum v seznamu červené (po termínu), projeví se to již i při tisku/náhledu.
Oprava Možné stavy docházky jsou nyní seřazeny dle definovaného pořadí.

13.5.1.9

Nové Nový typ časové události: \"Pouze na vyžádání\".
Oprava Během aktualizace seznamu či během změny filtru již nedochází ke zmizení šipky označující seřazený sloupec.
Oprava Při připojení k otevřenému Fusiu přes Remote Desktop již nedochází ke zdvojování otevřených záložek.
Oprava Opravena funkčnost tlačítek nahoru a dolů v editaci výrazu zřetězení.

13.5.1.8

Oprava Pokud se v docházce vybral jiný než přihlášený uživatel a stisklo se tlačítko obnovit, zobrazoval se vybraný uživatel jako přihlášený.
Oprava Nyní lze v docházce editovat jen záznamy přihlášeného uživatele.

13.5.1.7

Nové Nově se v docházce u seznamu uživatelů ukazují ikonky rozlišující, zdali se jedná o aktuálního, aktivního nebo neaktivního uživatele.
Oprava Oprava nefunkčnosti fulltextového vyhledávání v přítomnosti sloupce typu datum, jehož hodnota je menší jak rok 1900.
Oprava Oprava zaokrouhlení ve výpočtu měsíční sumy hodin v docházce.

13.5.1.6

Nové Custom agenda Docházka.

13.5.1.5

Nové Při přidávání nového filtru v Systémovém editoru se standardně zobrazí prázdný výraz, tzn. jde o filtr \"Vše\".
Nové V Systémovém editoru u akcí časových událostí je nová možnost jejich zkušebního vykonání.
Nové Rozšíření sady ikon.
Nové Nová substituce určující, zda byl změněn editovaný záznam.
Nové Podpora pro custom agendy.
Oprava Nyní dochází k obnovení seznamu sloupců v nastavení editačního pole poté, co uživatel vytvořil nový sloupec v editoru datového modelu.
Oprava V substitucích definovaných ve filtrech nešly vybrat substituce používající editor.
Oprava V případě, že dojde při řazení záznamů v seznamu ke shodě, porovnává se ještě dle id záznamu.
Oprava Oprava chybného fungování editačního pole Výběr ze seznamu při zobrazování číselných hodnot.
Oprava V případě změny textu validační chyby se chybně zobrazovala první zobrazená validační chyba.

13.5.1.4

Oprava Ve status baru se opět zobrazuje jméno přihlášeného uživatele.
Oprava Nyní se správně zobrazí validační trojúhelník editačního pole v případě, že je povinné a bylo původně skryto.
Oprava Pokud report ze seznamu nevrací žádná data, nedojde k odeslání mailu obsahujícího pouze hlavičku tabulky.
Oprava V systémovém editoru se zobrazovaly vícekrát časové události, které měly definovány více jako jednu akci.
Oprava V případě vyvolání výjimky v časové události je událost označena jako provedená a nedochází k opakovanému provádění události každou minutu.

13.5.1.2

Oprava Oprava nefunkčnosti přihlášení se po odhlášení.

13.5.1.1

Nové Vylepšené chování tab navigace u dialogu pro přihlášení.
Nové Přidána možnost nastavení obrázku pro hodnoty Ano/Ne ve sloupcích seznamu.
Nové Skrytí skrytých polí ve výpisu hodnot záznamu posílaného emailem.
Nové Zobrazení příloh i když nejsou definovány žádné podseznamy.
Nové Rozšíření protokolu fusio:// o možnost předvyplnit v příkazu OpenEditor hodnoty editačních polí.
Oprava Pokud se změnilo pořadí sloupců seznamu a následně byl otevřen detailní filtr, nastavení bylo zapomenuto.

13.4.14.1

Oprava Opravena chyba způsobující nemožnost vytvoření nové akce typu zaslat email.

13.4.14

Nové Nová možnost posílat emailem i přílohy Fusio nebo také dokumenty generované aplikacemi třetích stran.
Nové Implementován protokol volání Fusio Clienta pomocí odkazu fusio://, zatím jen funkce fusio://OpenEditor.
Oprava Oprava nezobrazování počtu položek v seznamu bez podseznamu.

13.4.13

Nové Přidána možnost generování reportů ze seznamů a custom reportů.
Oprava Dialogová okna Přihlásit, O aplikaci, apod. byla při určité velikosti okna rozostřená.
Oprava U číselných editačních polí nebylo někdy možné zadat správně číslici za desetinnou čárkou.
Oprava V některých případech se při přepínání záložek skryla označení nevalidních editačních polí.

13.4.12.2

Nové Možnost mazání tabulek a sloupců v EDM.
Oprava Oprava validace seznamu. Dříve se při změně viditelnosti editačního pole neupravily pravidla validace.
Oprava Zobrazení/nezobrazení scrollbarů je nyní ovlivněno pouze viditelnými editačními poli.

13.4.12

Nové Přidána možnost okamžitého spuštění časové události.
Nové Nové typy časových událostí.
Nové Kategorizace seznamu substitucí.
Nové Podseznamy a přílohy jsou nyní v rolovací liště.
Oprava Seznam databázových tabulek v systémové editoru datového modelu je nyní setříděný.
Oprava Oprava chování editačního pole číslo.

13.4.11

Nové U číselníků v detailním filtru seznamu je nyní možné využít i porovnání od a do, jestliže to má u daného číselníku smysl.
Nové U editačních polí typu výběru data bylo přidáno tlačítko Dnes, které vybírá aktuální datum.
Nové U příloh byla přidána možnost smazání/obnovy. K jejímu využití je zapotřebí příslušné oprávnění.
Nové Náhled tisku si nyní pamatuje nastavení tiskárny pro každý seznam a uživatele.
Nové U jednotlivých editačních polí v editoru je nyní možné definovat místní nápovědou, která se zobrazuje v editoru jako symbol (i).
Nové Aplikaci byl přidána parametr settingspath=[path], který umožňuje definovat vlastní umístění settings.
Oprava Při postupném procházení Výběrových filtrů se vytvářely ihned požadavky na přenačtení seznamu, což občas způsobovalo zahlcení. Chyba byla zredukována přidáním krátkého časového intervalu mezi výběr filtru a zahájení požadavku.

13.4.10

Nové K přílohám lze přidat uživatelský typ sloupce.
Nové Seznamy lze exportovat do Excelu.
Nové Možnost vydefinovat minimum a maximum u číselných typů.
Nové Nové substituce pro získání informací o souboru přílohy.
Oprava Úprava názvů editoru v editoru substitucí tak, aby obsahoval i název seznamu, ke kterému je přidružen.

13.4.9

Nové Přes sloupec obsahující telefonní číslo lze nyní zobrazit historii v CTI klientovi.
Oprava Opraveno řazení dle více sloupců.

13.4.8

Nové Editory seznamů nyní umožňují scrollování.

13.4.7

Nové Zrychlení zobrazování seznamu a přepínání mezi záložkami.
Nové Vylepšené chování formátování při zadávání desetinných čísel u editačního pole typu číslo.
Oprava Oprava špatného zobrazování a ukládání šířek sloupců u příloh.

13.4.6

Nové Vydání stabilní verze.

13.4.5

Oprava Opraveno nastavení stylu emailů, aby se správně zobrazovali v prohlížeči Gmail a na systémech Android.
Oprava Oprava pojmenování souborů scanovaných dokumentů obsahující neplatné znaky.

13.4.4.1

Oprava Oprava chování v agendě Aktivity obchodních případů.

13.4.4

Oprava Oprava indikace chybového stavu u editačního pole typu datum.
Oprava Oprava chování v agendě Aktivity obchodních případů.

13.4.3

Nové Seznam editačních polí je ve výběru i ve stromě v SE je nyní abecedně seřazen.

13.4.2

Nové Po odhlášení uživatele se nyní maže jeho předvyplněné heslo.
Nové Rozšíření historie o zaznamenávání vstupu do editoru a stažení přílohy.
Nové Správné seřazení editačních polí editoru pro procházení klávesou TAB.
Oprava Negace v detailním filtru nyní zahrnuje i prázdné hodnoty.
Oprava Opraveno občasné nenačtení položek v editačním poli typu Výběr ze seznamu.
Oprava Oprava výchozího zarovnání textu v náhledu tisku.

13.4.1

Nové Výpočtový řádek v seznamech.

13.3.5

Nové Implementace nové akce pro posílání emailů.

13.3.4

Nové Manuál aplikace přidán do hlavního menu.
Nové V editoru přidáno tlačítko Obnovit.
Nové Přidána lokální nápověda do Systémovém editoru.
Oprava Opraveno nechtěné mazání editační pole Text s více řádky, které je zvětšené přes celou obrazovku.

13.3.3

Nové Tisk detailu záznamu.
Nové U editoru přidána možnost zobrazit tlačítko [OK a další].
Nové Zlepšení indikací stavů čekání a zobrazení točícího kolečka kurzoru.
Oprava Opraveno kopírování záznamu, aby se u kopie nezobrazovala historie a přílohy z originálu.
Oprava Úprava názvů výrazů v Systémovém editoru.

13.3.2

Nové Integrace editoru datového modelu do ostatních částí systémového editoru.
Nové V editoru u editačního pole Text s více řádky byla přidána možnost zvětšit pole přes celou záložky.
Nové Do okna O aplikaci byl přidán stručný uživatelský manuál.
Oprava Oprava omezení maximální délky textů v editoru u databázových poli typu TEXT.
Oprava V seznamech opraveno řazení záznamů s diakritikou.
Oprava U příloh se nyní po zahájení uploadu zneplatní tlačítko OK a tím se zamezí vícenásobný upload.
Oprava Oprava nechtěného zapisování prázdné editace záznamu do historie.

13.3.1

Nové Implementován editor datového modelu.

13.2.10.2

Nové Přidána možnost pojmenovat službu Fusio na MFP.
Oprava Opravena chyba v zápisu do historie o změně hodnoty v editačním poli typu Výběr ze seznamu.

13.2.10

Nové Implementován základní licenční systém.
Nové Zefektivnění validací v editoru.
Oprava Oprava chyby vznikající při změně pořadí sloupců v přílohách.

13.2.9

Nové U seznamů příloh implementováno ukládání nastavení sloupců.
Nové Při vstupu do Systémového editoru se nyní zobrazuje upozornění a vstup poté je zaznamenán do logu.
Nové V systému pro skenování dokumentů doplněna možnost přidat nový záznam a pojmenovat skenovanou přílohu.
Oprava Opraveno několik nedostatků v editačním poli typu Výběr ze seznamu.

13.2.8

Oprava Oprava chybného rozpoznávání změn editovaných číselných hodnot.

13.2.7

Nové Přidána podpora pro editaci desetinných čísel.
Nové Implementováno zamykání záznamů.
Oprava Úprava editačního pole pro výběr data - nyní se po rozbalení zobrazuje měsíc zadaného data, nikoliv aktuálního.

13.2.6

Nové Přidána možnost nastavení PINu uživatele pomocí Nastavení->Změna hesla.
Nové Implementován systém validačních pravidel editoru.
Nové Upraveno pořadí a názvy typů editačních polí v Systémovém editoru.
Oprava Oprava řazení číselníků v Systémovém editoru.
Oprava Opraveno zalamování řádků v emailech o záznamu.

13.2.5

Nové Implementován systém pro skenování dokumentů.

13.2.3

Nové Implementováno ukládání aktuálně vybraného skinu. Výběr skinu je možný pomocí klávesových zkratek CTRL+F1 až CTRL+F3.
Oprava Oprava funkcionality kopírování hodnoty buňky do schránky v seznamech pomocí CTRL+C nebo kontextové nabídky.

13.2.2

Oprava Oprava chování Systémového editoru z hlediska zajištění konzistence datového modelu při zavádění nových typů datových struktur (jako jsou substituce, akce, dotazové výrazy, apod.). :).

13.2.1

Nové Přidána možnost nastavení odesílatele v emailu o změně záznamu.
Oprava Oprava fulltextového vyhledávání v polích typu datum/čas.
Oprava Vyladění vzhledu editačních komponent datum, čas a číselná hodnota.
Oprava Opravena nefunkčnost nastavení implicitního řazení sloupců v seznamech.

13.1.4

Nové Implementováno načítání počtu záznamů do názvů záložek podseznamů.
Nové Přidáno okno O aplikaci a jeho zobrazení při aktualizaci aplikace.
Nové U příloh se nově zobrazují ikony dle odpovídajících typů souborů systému Windows.
Oprava Oprava nefunkčnosti fulltextového vyhledávání dlouhých textů.
Oprava Oprava chování tlačítka propojení záznamu editačního pole Výběr ze seznamu.

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.