Informace o aktualizacích software ANTS

Produkty

ANTS Call Centre Manager

19.6.1

Nové V kartě MSN lze nyní nastavit kód pro odchozí volání.

18.7.1

Oprava Oprava chyby vyskytující se po aktualizaci Windows 10 verze 18.03.

18.4.1

Nové Přidána možnost nastavení nových oprávnění: "Zobrazit telefonní seznam" a "Ukazovat identifikaci protistrany".

17.9.1

Nové Přidána podpora pro nový typ oprávnění umožňující zobrazovat cizí plánované hovoru v CTI klientu.

16.12.1

Nové Přidána možnost nastavení viditelnosti pobočky a skupiny v klientu.

15.9.3

Nové Nové oprávnění: Export a tisk v telefonního seznamu.

15.9.2

Nové Možnost nastavení čísla uzlu pro meziměstské volání.

15.9.1

Nové Úprava textu v nastavení licence.
Nové Možnost generování uživatelů s přednastaveným heslem.

15.3.1

Nové Možnost nastavováni settings Tapi serveru.

14.12.2

Nové Nyní lze filtrovat hovory bez přiřazených uživatelů.

14.12.1

Nové Při vytváření nového uživatele se automaticky přiřadí výchozí uživatelská role.

14.11.2

Nové Přejmenování názvu položky "Id jusan linky" na "Id record linky".

14.11.1

Oprava V evidenci hovorů se nyní při přepínání záložek korektně zachovává vybraný řádek.

14.10.1

Nové Pomocí filtrů lze nyní ve statistikách zobrazit hovory bez přiřazeného uživatele, bez známého popisu čísla protistrany a bez MSN.

14.9.2

Nové Možnost vydefinovat výchozí uživatelskou roli, která bude předvybrána při generování uživatelů k pobočkám.

14.9.1

Nové Ve filtru u jednotlivých hovorů lze nyní specifikovat typ hovoru: odebraný.

14.7.2

Nové V agendě uživatelů je nyní možné přiřadit uživateli i skupinu.

14.7.1

Nové U seznamu uživatelů se nyní zobrazuje i vybraná pobočka.

14.6.1

Oprava Oprava špatného nastavení filtru data v případě exportu statistik z příkazové řádky.

14.5.1

Nové Oprava pádu aplikace při exportu do Excelu, csv nebo html v případě, že je v exportovaných datech prázdná hodnota.

14.4.1

Nové Aktualizace textu licenčních podmínek.

14.3.1

Oprava Oprava zobrazování kategorie typu datum v grafu v exportu statistiky.

13.11.4

Nové Přidáno readme.txt s informacemi o možnosti spouštění z příkazové řádky.

13.11.3

Oprava Oprava v zobrazení přednastavené cesty v dialogu výběru souboru k exportu pohledu statistik.

13.11.2

Oprava Zobrazení hlášení o nedostupností informací o licenci ústředny.

13.11.1

Nové Export statistik do Excelu.
Nové Přidáno externí volání exportu statistik do excelu. Formát spuštění: CCM.exe -external_call -profile -filter -view -output .

13.9.2

Nové V seznamu ústředen přibyly informace z licence ústředny.

13.9.1

Nové Ve statistikách byla implementována možnost tisknout grafy.

13.6.1

Nové Přidána nová uživatelská práva na zobrazování záznamů hovorů v CTIC.

13.3.0.1

Nové Přidán typ ukazatele panelu: Počet přihlášených konkrétních operátorů.

12.12.0.1

Nové Přidána podpora pro pobočky typu UMG a UMV.

12.10.0.4

Oprava Opraven dialog importu a exportu v detailním filtru přehledů hovorů.

12.10.0.2

Oprava Opraveno zobrazení počtu řádků v přehledech hovorů.

12.10.0.1

Oprava Oprava chyby v nenastavení limitu v přehledech, kdy nedošlo k zobrazení žádných hovorů.

12.9.0.2

Nové U přehledů hovorů lze nyní stanovit maximální počet zobrazovaných řádků.

12.9.0.1

Nové Do ústředen přidána položka: Prefix ústředny.
Nové Do linek přidána položka: interní linka.

12.8.0.1

Nové Importy/Exporty jednotlivých statistik mají nyní vlastní přípony.

12.4.0.1

Oprava Opraveno filtrování podle protistrany v přehledech hovorů.

12.3.0.5

Oprava Oprava špatného zobrazování délky hovorů a délky vyzvánění hovorů ve statistikách hovorů.

12.3.0.4

Nové Do panelu byla přidána podpora ukazatelů ActiveOperators a BusyOperators.

12.3.0.2

Nové Přidána možnost definovat format ukazatele na panelu.

12.2.0.2

Nové Přibylo tlačítko, které v prohlížeči zobrazí video návod.

12.2.0.1

Nové Přidán modul umožňující nastavovat MSN.

12.1.0.1

Nové V definici ukazatele panelu byla přidána možnost zadat omezení skupin, přes které musí hovor putovat, aby byl ukazatelem započítán.

11.12.2.5

Oprava V seznamu hovorů byla opravena funkčnost detailního filtrování dle protistrany. Např. nastavení \\\"5*\\\" nyní zobrazí všechna čísla začínající pětkou (nikoliv všechna čísla obsahující číslo pět).
Oprava Opravena funkčnost tlačítka storno při přihlašování k profilu.

11.12.2.4

Oprava Při změně seznamu uživatelů ve skupině a přepnutí na jiný záznam se zobrazí upozornění na uložení záznamu.

11.12.2.3

Oprava Opravena funkčnost tlačítka storno v přihlašovacím dialogu.

11.12.2.2

Oprava Upraven vzhled dialogu výběru uživatelů skupiny.

11.12.2.1

Nové Možnost zadávání skupin uživatelů.
Oprava Upraven dialog přiřazení pobočky k uživateli.

11.12.2

Nové Opravena chyba způsobující pád aplikace při přepínání ústředen u detailních filtrů linek a poboček v seznamu hovorů.

11.12.0.3

Oprava Odstraněna chyba při ukládání nového popisu pobočky.

11.12.0.1

Nové Přidána možnost zadat identifikátor linky pro Jusan.
Nové Pridána možnost zadat identifikace pobočky na vnější lince (ISDN Clip).
Nové Nový dialog umožňující přiřazení pobočky k uživateli.

11.0.0.3

Nové Pro každou vlastnost v nastavení se nyní zobrazuje nápovědný text.
Nové Pokud není definováno řazení v tabulce, automaticky se seřadí podle prvního sloupce.

11.0.0.2

Nové Odstranění již nepouživaných oprávnění.
Oprava Upraveno vytváření record voice mail poboček.
Oprava Odstraněna chyba při přihlašování uživatele bez přiřazené uživatelské role.

11.0.0.1

Nové Nový designer pro editaci panelu.
Nové V sekci nahrávání, při přidávání zbylých voice mail poboček se nyní zobrazí dialogové okno, kde může uživatel specifikovat, které pobočky chce přidat.
Oprava Upraven licenční systém pro nový typ licencí.
Oprava Opravena chyba způsobující nekorektní kopírování tabulkových dat v prvním sloupci či řádku tabulky.

3.2.2.1

Nové Zredukování již nepotřebných oprávnění.

3.2.2

Nové Nová stabilní verze.

3.2.1.1

Nové Přidána možnost mazat skupiny všech poboček a domácí skupinu v nahrávání.
Oprava Oprava generování uživatelů (nyní se správně generují i výchozí pobočky).
Oprava Oprava v nastavení skupin nahrávání (nevytváří se duplicitní skupiny).
Oprava Načítání licenčního souboru nyní neselže, pokud je souboru licence nastaven atribut Read-only.

3.2.1

Nové Nová stabilní verze.

3.2.0.15

Oprava Opravena chyba způsobující nezobrazování přehledů hovorů.

3.2.0.14

Oprava Opraven filtr protistrana v přehledech hovorů.

3.2.0.13

Nové Nový způsob zobrazení toolbarů v modulech.

3.2.0.12

Oprava Oprava chybného grafického zobrazení globálního hovoru - délka vyzvánění se již nepočítá do délky hovoru.

3.2.0.11

Oprava Opravena chyba vznikající při zobrazení kontextového menu.
Oprava Odstraněna chyba znemožňující provádění importu a exportu nastavení detailních filtru.

3.2.0.10

Oprava Opravena chyba způsobující neukládání settings ve Windows Vista a vyšší.

3.2.0.9

Nové Přidány funkce pro zobrazená tabulková data (řazení, volba sloupců, šířka sloupců, atd.) ve všech modulech.
Oprava Přepracována interní struktura statistik přehledů.
Oprava Po spuštění aplikace si hlavní okno přizpůsobí velikost a pozici podle aktuálního rozlišení.

3.2.0.8

Nové Vylepšen systém aktualizací aplikace.

3.2.0.7

Nové Zobrazení statistik dle MSN.
Nové Přidáno uživatelské třídění tabulek dle sloupců ve statistikách.

3.2.0.6

Nové Změna pojmenování přehledů hovorů. Nyní se jednotlivé sekce jmenují \"Seskupené globálně\" a \"jednotlivé úseky\".
Nové Ukazatelům v panelu lze nyni přiřadit skupiny či linky.

3.2.0.5

Nové Do přehledu hovorů přes pobočku byl přidán sloupec s typem hovoru.
Oprava Opraveno zobrazování skupin v sekci nahrávání.

3.2.0.4

Oprava Opraveno zobrazování detailního filtru v modulu Před pobočku.

3.2.0.3

Nové Vícenásobné zobrazování modulu \"Přes pobočku\".
Oprava Opraveno chybné zobrazení převzatého hovoru v detailu hovorů.
Oprava Opraveno ukládání v nastavení panelů.

3.2.0.2

Oprava Opravena chyba v pohledu přes pobočky, kdy se špatně filtrovaly interní hovory.

3.2.0.1

Nové Výrazně upraveno jádro systému.
Nové Zavedení vícevláknového načítání dat ve většině modulů.
Nové Ukládání stavu rozbalenosti uzlů ve stromovém menu.
Nové Vícenásobné zobrazení modulů se nyní projevuje i ve stromovém menu.
Nové Do titulku okna přidána informace o případné trial verzi aplikace.
Nové Přidány statistiky v přehledu hovorů Přes pobočky, u globálního pohledu zrušena statistika Dle operátorů.

3.1.103

Oprava Aktualizace záznamu nyní úspěšně proběhne i s aktivnim filtrem.

3.1.102

Nové Aktualizace ikonek.
Nové V navigačního stromu jsou nyní nastavovací moduly pod uzlem nastavení.

3.1.101

Oprava V případě, že se nepodaří získat informace o trial verzi, bude trial licence ihned expirovaná.

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.