Informace o aktualizacích software ANTS

Produkty

ANTS CTI URL

16.9.1

Nové Rozšíření aplikace o možnost sledování skupin.

14.12.1

Nové Rozšíření nastavení funkce Kontakt v aplikaci Outlook o možnost omezení prohledávaných složek.

14.10.1

Nové Přidán parametr hovoru - {9} MSN.

14.5.1

Oprava Umožnění události, pokud vznikne hovor se skrytým číslem.

14.4.2

Nové Nový typ stavu hovoru - Vytváření hovoru.
Oprava Opravena nefunkčnost nastavení Spouštět po startu.

14.4.1

Nové Aktualizace textu licenčních podmínek.

13.1.1

Nové Rozšíření možnosti zobrazování volajících kontaktů v aplikaci Outlook o vyhledávání i v polích Fax, ISDN apod.

12.12.4

Nové Při opakovaném spuštění aplikace pod stejným uživatelským účtem se nyní zobrazí hlavní okno spouštěné aplikace.
Oprava Opraveno chybné chování vytáčení přes URL ctic://... při vícenásobném spuštění pod různými uživateli.

12.12.2

Nové Povolení znaku [,] při vytáčení telefonních čísel.

12.11.1

Nové Rozšíření o možnost zobrazování volajících kontaktů v aplikaci Outlook.

11.10.1

Oprava Opraveno chybné obnovování spojení s TAPI Serverem.

1.2.8

Nové Přechod na nový systém komunikace se služnou Ants Update Service.

1.2.6.2

Nové Přesun tlačítka s nastavením do menu ve windows system tray.

1.2.6.1

Nové Přidáno předvyplněné nastavení pro připojení k databázi po instalaci.
Oprava Vylepšení funkcionality parametru {6} - obsah hodnoty čísla pro sql dotaz, znak % je nyní mezi každým číslem.

1.2.6

Nové Přidán nový parametr url obsahující telefonní číslo ve formátu pro vyhledávání v SQL.
Oprava Odstraněna zbytečná závislost na knihovně DdConnectionLib.

1.2.4.2

Nové Přidána možnost volat URL v IE s nastavením atributu Target (jméno okna).

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.