Informace o aktualizacích software ANTS

Produkty

ANTS CtiCSa

1.3.34

Oprava Upravena funkčnost pro novější datový model.

1.3.33

Oprava Pokus o opravu chyby, která v některých případech vznikla při pokusu o připojení k databázi.

1.3.32

Oprava Opravena chyba způsobující v některých případech pád aplikace během odesílání logů.

1.3.31

Oprava Odstraněn výpis výjimky zobrazující se při neúspěšném pokusu o připojení k serveru.

1.3.30

Oprava Opraveno načítání id zákazníka z DB.

1.3.29

Oprava Pokus o opravu chyby způsobující pád aplikace při výpadku spojení se serverem.

1.3.28

Nové Vylepšen systém aktualizací aplikace.

1.3.27

Oprava Opravena chyba způsobující pád aplikace při neúspěšném přístupu k databázi.
Oprava Opravena chyba při neúspěšném načítání poznámek helios.

1.3.26

Oprava Opravena chyby způsobující vícenásobné zobrazení vyhledávané položky v pobočkách či telefonním seznamu v případě, kdy je daný záznam zařazen ve více kategoriích.

1.3.25

Oprava Při výpadku spojení s tapi serverem se nyní zneplatní tlačítko volat v dialogu volání.

1.3.24

Oprava Odstraněn chyba při nedostupnosti databáze.

1.3.23

Oprava Při zobrazování aktivního hovoru nyní nedochází k zobrazení chyby.

1.3.22

Nové Skrytí požadovaných tlačítek stavů uživatele.

1.3.21

Oprava Opravena chyba způsobující občasný pád aplikace při komunikaci s TAPI serverem.
Oprava Zrychleno načítání stavů uživatelů v sekci pobočky.

1.3.20

Nové Nové verze vizualizačních knihoven.
Nové Upraven systém zpracování hovorů.

1.3.19

Nové Přidána možnost odeslání logů prostřednictvím aplikace.

1.3.18

Oprava Opravena chyba způsobující zaseknutí záznamů v telefonním seznamu.
Oprava Opravena chyba způsobující pád při vytváření síťové zprávy.

1.3.17

Oprava Při výpadku spojení s databází nyní klient v modulu pobočky nepadá.

1.3.16

Nové Při vyhledávání záznamu se nyní nerozlišují diakritická znaménka.
Oprava Dialog přihlášení uživatele je nyní vždy na popředí i v prostředí Windows Vista.
Oprava Po neúspěšném připojení k TAPI serveru se nyní klient připojuje dle aktuálního nastavení databáze (tj. informace pro připojení se necachují).

1.3.14

Oprava Agenti se nyní odhlašují jen z těch skupin, které jim byly přednastaveny. V ručně přihlášených skupinách zůstanou i nadále přihlášeni.

1.3.13

Oprava Při obnovení z minimalizace nyní nedochází k zobrazování prázdných záložek.

1.3.12

Nové Aktualizace verze aplikace.

1.3.11.2

Oprava Opraveno zobrazení okna při obnovení z minimalizovaného stavu.

1.3.11.1

Oprava Upraven název sloupce v telefonním seznamu z \"privátní\" na \"typ\".

1.3.11

Oprava Odstranění chyby při vícenásobném rychlém kliknutí na tlačítko hledat v telefonním seznamu.

1.3.10.1

Nové Možnost ručního plánování úkolů.
Nové Možnost úpravy telefonních čísel v úkolech.
Oprava Oprava popisek u hovorů a úkolů.
Oprava Odstranění chyby vznikající při vyhledávání prázdného řetězce v sekcích pobočky a telefonní seznam.

1.3.10

Nové Úprava způsobu plánováni hovorů při volání na grupu (pokud hovor vyzvedne někdo jiný z grupy, nebude se plánovat vůbec).
Oprava Úprava možných chybových hlášení při startu aplikace (špatná verze klienta, DB, atd.).

1.3.9

Oprava Zmeškané hovory se nyní plánují na hodinu od aktuálního času.
Oprava Změna servisní klávesové zkratky.

1.3.8

Oprava V modulu úkoly se u neznámých čísel nyní zobrazuje popisek: `skryté číslo`.

1.3.7

Nové Barevné zvýraznění včas nevyřízených úkolů.
Nové Ukládání získané identifikace licence do nastavení aplikace.
Oprava Zobrazování poznámek i u aktivních hovorů.

1.3.6.1

Oprava Při odpojování od TAPI serveru docházelo k chybě.

1.3.6

Nové Zobrazení informace o skrytém čísle v hovorech.
Oprava Zobrazení seznamu zaznamenaných hovoru po kliku na správný sloupec.
Oprava Při obnovení z hibernace se v případě neaktivního připojení k databázi zobrazí dialog umožňující připojení.

1.3.5

Nové Systém změní o půlnoci datum na aktuální.
Nové Přidána funkce vyhledávání v hovorech.
Nové Do status baru byla přidána informace o připojení k Tapi serveru.
Nové Zobrazení odkazu na changelog v menu u tray icony.
Nové Přejmenování modulu Plánované na Úkoly.
Nové V hovorech jsou nyní záznamy starých hovorů jinou barvou (oproti aktivním hovorům).
Nové V hovorech přidán sloupec obsahující telefonní čísla.
Oprava U hovorů se skrytým číslem se nyní nezobrazují chybné informace.
Oprava V hovorech opravena chyba, která vznikala při zvýraznění posledního záznamu a následného vytvoření a ukončení dalšího hovoru.
Oprava Při zobrazování popisu k aktivnímu hovoru se již nezobrazí popisek k cizímu soukromému kontaktu.
Oprava Při restartu počítače již OS nečeká na ruční ukončení CtiCSa.

1.3.4

Nové Vylepšeno přihlašování k TAPI.
Nové Nelze spustit program vícekrát (je povolena pouze jedna instance).
Oprava Úprava přihlašovacích jmén v login okně - poslední přihlášený uživatel je zobrazen nahoře.

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.