Partner Fusio, společnost Aurox s.r.o. vyvinula na platformě Fusio řešení MES:

Tento modul zvyšuje vertikální propojení procesů napříč firmou. Umožňuje vazbu mezi ERP – klasické Fusio a systémy technologických procesů.

Aurox s.r.o. pro své zákazníky, na základě dlouholetých zkušeností, vyvinul a implementoval systém, který vytváří interface mezi Fusio a real-time technologií.

V současně době podporuje modul následující typy zařízení:

Modul je možné, v rámci zakázkových úprav, adaptovat i na jiné technologie.

Základní komponenty:

 1. Datové jádro – real-time softwarová komponenta, která zajišťuje komunikaci s technologií. Procesní data upravuje do takové podoby, aby bylo možné s nimi pracovat ve Fusio. Zároveň umožňuje nastavování připojených zařízení. Běh jádra je nezávislý na systému Fusio, které se tak může libovolně upravovat a aktualizovat bez ztráty dat z technologií.
 2. Dlaždice stroje – každý stroj má svoji dlaždici, kterou si uživatel může zařadit mezi ostatní dlaždice podporované systémem Fusio. Uživatel má tak vždy okamžitý přehled nad technologií
 3. Detail stroje – každý stroj je možné rozkliknout jako vlastní okno (záložku) uvnitř Fusio. Zde je pak možné vidět všechny provozní informace, případně lze měnit nastavení stroje.

Příklad implementace pro dávkovací jednotky Maguire

Informace, které lze díky tomuto modulu sledovat ve Fusio a případně přímo párovat s klasickými ERP daty:

 1. Plánování receptur a zakázek – pomocí databáze materiálů lze dopředu vytvářet receptury pro výrobu jednotlivých produktů. Z receptur lze vytvářet zakázky, které už mohou být vázány na konkrétní objednávku, nebo šarži výroby.
 2. Nastavování zakázek na stroje – vytvořené zakázky lze nastavit do stroje. Tím je zaručeno správné nastavení stroje, které lze navíc spárovat s konkrétním operátorem.
 3. Sledování toku materiálů – přesný přehled o množství materiálů spotřebovaných v rámci strojů/operátorů/směn/zakázek.
 4. Sledování šarží a výrobků – data ze strojů mohou být přímo spárovány s konkrétními šaržemi, nebo výrobky. Je tak možné snadno trasovat problémy ve výrobě, nebo vytvářet statistiku.
 5. Sledování alarmů – ze zařízení jsou sbírány v čase alarmy. Ty mohou být užitečné jak pro operátora stroje v reálném čase, tak pro zpětné vyhodnocování problémů ve výrobě.
 6. Vyhodnocování výroby – výše zmíněná data lze mezi sebou libovolně párovat a dávat do souvislostí. Tím lze získat ucelený přehled „odshora dolů“ na celý výrobní proces

Příklad implementace pro měření energie

 1. Seznam středisek (odběrných míst)
 2. Seznam elektroměrů včetně údajů o převodech MTP a připojených technologiích
 3. Seznam zákazníků lokální distribuční soustavy
 4. Přehled spotřeb. Výkazy kWh případně účiníku a dodržení 1/4h maxima
 5. Alarmy

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.