Jak řídit stavební zakázky ve Fusio?

Jak řídit stavební projekty s pomocí platformy Fusio? Podívejte se na ukázku možného řešení… Pamatujte ale, prosím, že se jedná pouze o příklad… Fusio je flexibilní systém, který se na míru přizpůsobí Vaší firmě a pořebám.

Fusio pro stavební firmy nabízí možnost komplexní evidence všech fází projektů, včetně automatického workflow, schvalovacího procesu, úkolovníku, hlídání termínů a stavů, reportingu, grafických modulů i tiskových sestav. Ve Fusio jsou navíc Vaše data v bezpečí, díky systému přístupových oprávnění uživatelů a záznamu historie.

Fusio lze integrovat s aplikacemi 3. strany, včetně např. Digitálních podpisů.

 

Můžete zde provázat veškeré potřebné agendy do jednotného celku. Výběrová řízení. Poptávky. Nabídky. Objednávky. Smlouvy. Adresář. CRM. Časová náročnost zakázek. Etapy. Vytížení pracovníků. Docházka. Fakturace. Nákladové položky. Subdodavatelé. Materiál. Sklad. Stavební deník. Reklamace. Správa pohledávek. A další.

Ve Fusio můžete evidovat přesně ty agendy, které potřebujete a způsobem, jaký Vám bude vyhovovat.

Adresář

Adresář firem a kontaktů. Jednotlivé záznamy jsou typu Firma nebo Osoba. Osoby lze přiřazovat k firmám nebo např. dceřinné firmy k mateřské firmě.

K jednotlivým kontaktům lze v podseznamech přiřazovat související agendy a konkrétní položky, jako Smlouvy, Projekty apod. a ukládat potřebné Přílohy.

Adresář – ukázka hlavního seznamu a provázaných podseznamů.

Adresář – ukázka editoru pro vložení nového kontaktu.

Projekty/Zakázky

Hlavní evidence zakázek (může pokrývat celý proces od poptávky až po dokončení realizace vč. pozastávek).

K jednotlivým položkám z hlavního seznamu mohou být v podseznamech evidovány např. Úkoly, Milníky, Položky vyúčtování, Smlouvy, Položky docházky apod. včetně Příloh.

Projekty – ukázka hlavního seznamu a provázaných podseznamů.

Projekty – ukázka editoru pro vložení nové zakázky.

Úkoly

Evidence slouží pro zadávání a jako přehled úkolů, které vznikají většinou s vazbou na záznam v jiné agendě. Úkoly mohou být různého typu.

Úkoly – ukázka hlavního seznamu a provázaných podseznamů.

Úkoly – ukázka editoru pro vložení nového úkolu.

Etapy/Milníky

Evidence slouží pro rozpad zakázek na jednotlivé etapy – fáze realizace.

Milníky – ukázka hlavního seznamu a provázaných podseznamů.

Milníky – ukázka grafu časového zobrazení (začátek – konec jednotlivých etap).

Položky docházky

Evidence umožňuje, vedle souhrnné docházky, sledovat i hodiny odpracované na jednotlivých projektech/etapách projektů.

Položky docházky – ukázka hlavního seznamu a provázaných podseznamů.

Ukázka grafického rozhraní pro zobrazení docházky.

Dokumenty

Evidence umožňuje i oběh, akceptaci, schvalování apod. nejrůznějších druhů dokumentů.

Dokumenty – ukázka hlavního seznamu a provázaných podseznamů.

Záznamy stavebního deníku

Tato agenda může být plněna daty z mobilní aplikace, příp. ručně. Jednotlivé záznamy jsou ve Fusio editovatelné a mohou se k nim přidávat fotky.

Poptávky a nabídky subdodavatelů

Evidence umožňuje např. rozdělení zakázky na části a ty samostatně poptat (udělat interní výběrové řízení), následně vybrat (schválit) dodavatele pro danou část a také zpětně vyhodnocovat objem realizovaných zakázek u jednotlivých subdodavatelů a související parametry (stavy) – např. v realizaci/dodáno/uhrazeno atd.

Faktury a náklady zakázek

Evidence přijatých faktur, které se např. rozdělí a přiřadí k dané etapě zakázky, čímž je možné sledovat navyšování nákladů a porovnávat se stanoveným rozpočtem pro danou etapu zakázky. Součástí může být i schvalování faktur.

Ukázka grafu kumulativního zobrazení (např. nákladů dle vyfakturovaných částek). (Data ze všech seznamů Fusio lze zobrazovat ve formě několika typů grafů.)

Souhrnný výkaz práce na etapu zakázky

Evidence může zajišťovat záznam, kolik hodin daný zaměstnanec odpracoval na konkrétní etapě zakázky. Zaznamenáním odpracovaného času se např. daná etapa zatíží nákladem dle hodinové sazby práce apod.

Mobilní aplikace

Pro náhled a editaci dat, příp. pro zadávání docházky, vedení stavebního deníku apod.

Další agendy a evidence dle Vašich potřeb

Fusio je flexibilní platforma, která se Vám přizpůsobí na míru. Můžete zde evidovat přesně ty agendy, které potřebujete a způsobem , který Vám bude vyhovovat.

Váháte, zda Vám bude Fusio vyhovovat?

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.