Fusio v ZOO Brno – PDF případová studie k nahlédnutí a ke stažení:

Fusio pro komplexní evidenci zvířat a interní komunikaci v ZOO Brno

Představení zákazníka

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace nabízí svým návštěvníkům už od roku 1953 prostor pro aktivní odpočinek a poznání.
Ode dne slavnostního otevření se změnila nejen tvář zoologické zahrady, ale také potřeby jejích návštěvníků. Vývoj, který má ve všech vyspělých společnostech společné rysy, přiměl Světovou organizaci zoologických zahrad a akvárií (WAZA) k formulování nového poslání zoologických zahrad. Podle vyhlášení tohoto prestižního seskupení nejvýznamnějších zoologických zahrad budou jejich další aktivity směřovat zejména k poskytování odpočinku a relaxace svým návštěvníkům, k nenásilnému získávání informací o přírodě a vzdělávání v oblasti její ochrany, jakož i k posilování kladného vztahu k ní, k chovu vzácných a ohrožených druhů zvířat a k výzkumu zaměřenému na záchranu těchto druhů žijících dosud ve volné přírodě.

Jak zde Fusio pomáhá? 

Na platformě Fusio jsme pro ZOO Brno vytvořili komplexní systém pro přehlednou evidenci zvířat a workflow informací, přizpůsobený na míru potřebám organizace a jejím zaměstnancům. Řešení zahrnuje, jak základní Evidence zvířat a jejich pohybů, tak Chovatelské evidence včetně biologických dat, dále Welfare evidence a dotazníky AWAG včetně grafů, ale i Kontakty a hodnocení spolupráce s jednotlivými subjekty. Zavedením AWAG evidence do Fusio si ZOO Brno splnila povinnost tyto údaje v chovech monitorovat, vyplývající z nařízení EU a získala k tomu sw nástroj, který si může vždy přizpůsobit momentálním potřebám. Samostatnou část, oddělenou od evidence zvířat, tvoří Interní informační portál včetně reportingu, který slouží pro automatické informování zaměstnanců o aktuálních tématech přímo do jejich e-mailových schránek.

Chovatelský deník

Do Chovatelského deníku vyplňují ošetřovatelé potřebné údaje o krmení, zaznamenávají se zde i pohyby zvířat – přírůstky a úbytky, biologická data, požadavky a všechny problémové stavy.

Jednotlivé záznamy v chovatelské deníku jsou schvalovány vedoucími ošetřovateli a je zde také systém pro automatické informování vedení o problémových stavech v chovu. Tyto zprávy jsou propojeny s e-maily, takže o všem potřebném se vedoucí ošetřovatelé a vedení ihned dozví ve své doručené poště z automaticky vytvářených reportů.

Pohyb zvířat

Evidence úbytků – Vyřazení (škodná, zkrmeno, eutanazie), Hendikep, Transport, Úhyn. Evidence přírůstků – Narození, Transport, Návrat deponátu. Evidence počtu samců a samic, Evidenční ceny, Nové druhy v ZOO apod.

Biologická data

Přehledná evidence dat o Kroužkování, Léčbě, Měření, Odčervení, Páření, Porodech, Přemísťování, Prevenci, Oddělování apod., dle potřeb konkrétní organizace.

Karty zvířat

Sekce Welfare a Animal Welfare Assessment Grid (AWAG) je určena k hodnocení a sledování spokojenosti a kumulativních celoživotních zkušeností zvířat. Welfare specialisté zde vytváří, pro jednotlivé druhy zvířat, specifické dotazníky. Ty chovatelé, v pravidelných intervalech, vyplňují a hodnotí aktuální stav – pomocí desetistupňové bodové škály. Na základě těchto dotazníků, systém, pro jednotlivé druhy zvířat, automaticky vytváří graf, který zobrazuje aktuální i minulé údaje tak, aby bylo na první pohled patrné, jestli se situace v chovu, od posledního měření, zlepšila či zhoršila. Zavedením této AWAG evidence si také ZOO splnila evidenční povinnost vyplývající z nařízení EU.

Dotazníky AWAG

Kontakty

Hodnocení spolupráce

Infoportál

Infoportál slouží pro interní informování zaměstnanců o různých tématech z provozu a fungování ZOO. V redakční části pověřený pracovník spravuje jednotlivé informace k tématům. Pro informování zaměstnanců slouží e-mailové reporty. Přáním vedení ZOO bylo, aby zaměstnanci nemuseli informace vyhledávat, ale aby jim byly automaticky zasílány. Sami zaměstnanci se pak mohou snadno přihlásit/odhlásit k odběru informací k jednotlivým tématům, podle jejich zájmu.

Váháte, zda Vám bude Fusio vyhovovat?

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.