Zpřístupněte data z aplikací 3. stran bezpečně ve Fusio

Eliminujte riziko spojené s přístupem mnoha zaměstnanců do některých sw 3. stran. Fusio odtud umí data automaticky stáhnou, bezpečně zpřístupnit a efektivně zastřešit jejich další zpracování i workflow.

Možná, že také považujete za potenciálně rizikové nebo nežádoucí umožnit přístup mnoha lidem ve firmě do některých sw 3. stran, např. do portálu Datové schránky, sw Money apod. Pracovnící však odtud často potřebují data jen převzít ke zpracování, přičemž v samotné aplikaci již dále pracovat nemusí. Tehdy je vhodné data automaticky přetahovat do Fusio a zde řešit následné workflow či oběh dokumentů. Fusio nabízí propracovaný systém přidělování uživatelských práv a zabezpečí kvalitní spolupráci ve vašem týmu i ochranu citlivých informací.

Více: Výhody propojení Fusio se systémy, které používáte

Ukázka evidence datových zpráv ve Fusio s možností nastavení následného workflow..

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.