Fusio pro Interní objednávky ve společnosti Kompan pomáhá s evidencí a schvalováním objednávek a požadavků zaměstnanců na nákup vybavení, přípravu materiálu pro realizaci zakázek a také s evidencí smluv.

Podívejte se na případovou studii, kterou jsme pro Vás připravili:

Fusio pro Interní objednávky ve společnosti Kompan – Případová studie

Představení zákazníka

Posláním společnosti KOMPAN je pomáhat svým zákazníkům ke zdravějším a šťastnějším komunitám, což dělá už od roku 1970.

Společnost KOMPAN se zrodila z umění. Je to už půl století, kdy sochař Tom Lindhardt jednou pozoroval děti, jak si hrají na jeho uměleckých výtvorech. Díky tomu se rozhodl změnit zaměření své tvorby, a navrhovat dětská hřiště, která by byla krásnými a nadčasovými uměleckými díly.

V následujících letech se postavička Homo Ludens (z lat. hrající si člověk), symbol společnosti KOMPAN, stala ikonickým symbolem vynalézavé kvality. Logo společnosti říká: „toto je umění hry“.

Každý měsíc navrhneme, vyrobíme a nainstalujeme více než 1 000 dětských hřišť nebo fitness ploch někde v 90 zemích – z toho ve 30 zemích tak děláme prostřednictvím našeho vlastního přímého provozu a zbytek prostřednictvím pečlivě vybraných kvalitních agentů a partnerů. To je jedna instalace každých 44 minut. Rodinné vlastnictví společnosti KOMPAN a partnerství s našimi top 60 manažery nám umožňuje činit co nejlepší dlouhodobá rozhodnutí pro naše uživatele, zákazníky, partnery a zaměstnance s cílem rozvíjet a podporovat komunity, kterým sloužíme.

Jak zde Fusio pomáhá?

 „Fusio představuje flexibilní svižné prostředí pro náš objednávkový proces.“

 Ing. Roman Stratilík, IT Operations Manager

Fusio ve společnosti Kompan pomáhá s evidencí a schvalováním interních objednávek, požadavků na nákup vybavení, požadavků na materiál a také s evidencí smluv.

Evidence a schvalování požadavků na nákup pomůcek a vybavení

Fusio zabezpečuje komplexní workflow interních objednávek – od podání požadavku na nákup, přes vyhodnocení nákladů a hlídání rozpočtových limitů, až po zajištění schvalovacího procesu a záznam aktuálního stavu požadavku i jeho vydání žadateli.

Zaměstnanci snadno zadávají do Fusio požadavky na nákup nářadí, pracovních pomůcek a vybavení i kancelářských potřeb apod. Ty jsou v systému přehledně zaznamenány a je zde nastaven jejich schvalovací proces – na základě vyhodnocení finanční náročnosti a dodržení určených limitů.

Schvalovatelům je o novém požadavku zaslána e-mailová notifikace obsahující odkaz pro jeho rychlé schválení/zamítnutí. O tomto rozhodnutí je následně zaslána e-mailová notifikace i žadateli.

Žadatelé i schvalovatelé mají ve Fusio k dispozici přehlednou evidenci požadavků, s náhledem aktuálních stavů, termínů či výdajů i dalšími podrobnostmi, s možností rychlého vyhledávání či filtrování dle kategorií v seznamech.

Ze seznamů je možné, díky Tiskovým sestavám, snadno exportovat potřebný dokument, např. Nákupní objednávku, v požadovaném formátu a designu.

Hlavní výhody evidence interních požadavků ve Fusio:

 • Přehledný seznam s možností rychlého filtrování dle kategorií a vyhledávání
 • Náhled aktuálních stavů
 • E-mailové reporty a notifikace (pro manažery i žadatele) s možností rychlého schválení/zamítnutí
 • Nastavení schvalovací šablony dle finanční náročnosti a rozpočtových limitů (jedno-stupňové/vícestupňové schvalování)
 • Hlídaní rozpočtových limitů
 • Hlídání termínů
 • Tiskové sestavy (např. Nákupní objednávka, Chybějící materiál na pracovišti apod.)
 • Workflow schvalování výdajů
 • Historie změn záznamů
 • Přehled nákladů a středisek/projektů pro zaúčtování

Požadavky na materiál pro zakázky

Fusio ve společnosti Kompan pomáhá také s interními požadavky na materiál potřebný pro realizaci projektů a s workflow materiálu mezi jednotlivými pracovišti, centrálním skladem, výrobou a dodavateli.

Uživatelé do Fusio zadávají požadavky na chybějící materiál, systém je zaeviduje, zaznamená čas jejich vzniku a další podrobnosti a předá řešiteli. Ten zjistí příčinu nedostatku materiálu a navrhne opatření (např. zajistí doplnění materiálu na sklad, zadá výrobu, zjistí lokaci a přemístění materiálu v rámci společnosti apod).

Uživatelé požadující materiál, řešitelé i vedení společnosti mají ve Fusio přehlednou evidenci interních poptávek materiálu, příčin jeho momentálního nedostatku na pracovištích, potřebných termínů, identifikaci příčin apod. Mohou tak efektivně spolupracovat na realizaci aktuálních projektů, zajistit jejich včasné dokončení i předcházet případným problémům s dostupností potřebného materiálu.

Hlavní výhody evidence požadavků na materiál ve Fusio:

 • Zajištění efektivní dostupnosti materiálu pro realizaci zakázek
 • Náhled aktuálního stavu a předpokládaného termínu dodání materiálu
 • Efektivní spolupráce a výměna informací mezi pracovišti (výroba, dodavatelé, sklad, realizace)

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.