Graf vytíženosti pracovníků

Fusio pro projektové řízení a správu agend ve společnosti Signal Projekt

Váháte, zda Vám bude Fusio vyhovovat?

Představení zákazníka

Společnost SIGNAL PROJEKT s. r. o. byla založena v květnu 1998 s cílem pokrýt potřeby oboru zabezpečovací a sdělovací techniky v oblasti projektování a vzdělávání. Společnost zahájila svou činnost s 20 kmenovými zaměstnanci na šesti projektových pracovištích v Brně, Olomouci, Ostravě a Hradci Králové.

Kromě projektování, se zde zabývají také vzděláváním dospělých. Tematickou náplň většinou tvoří specifická složka odborného – profesního vzdělávání, zejména v oblastech zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě, nové technologie v zabezpečovací a sdělovací technice, řízení a ovládání zabezpečovacích systémů prostřednictvím JOP s využitím výukového trenažéru.

Rozhovor s jednatelem společnosti Signal Projekt, Ing. Milanem Ptáčkem:

Pane Ptáčku, proč jste hledali nový software pro projektové řízení?

„Nad řešením naší situace ohledně řízení projektů jsme přemýšleli již delší dobu. Současné nároky na trhu nás nutí zvyšovat efektivitu práce a udržovat pracovní tým v optimální velikosti. Stávající stav, kdy jsme pro tyto účely využívali sdílené tabulky v Excelu a e-mail byl již neudržitelný. Kladl enormní nároky na vedení a administrativu, aby nad celým procesem neustále „bděli“ a nedošlo tak k nějakému opomenutí či finanční ztrátě z toho plynoucí. Řada rozhodnutí vyžadovalo časově náročnou analýzu tabulek, ve kterých bylo navíc velmi pracné udržovat data aktuální. Při tomto způsobu práce bylo obtížné kontrolovat plnění termínů, vyhodnocovat aktuální stav a data nebo vést statistiku. Problematické bylo i sdílení informací v rámci firmy.“ 

Proč jste si vybrali Fusio?

„První naše myšlenka byla, spojit řízení projektů a evidenci s účetním systémem, který jsme také chtěli obměnit. Při výběru jsme se tak snažili najít takový software, který řízení projektů nabízel a výrobce u něj garantoval i další možnosti rozšíření. Nakonec se ale ukázalo, že toto řešení by nebylo pro naši firmu optimální, protože implementátor účetního systému předložil cenu, která neodpovídala našim představám a i samotný proces analýz a implementace byl pro nás příliš časově náročný. Za půl roku vyjednávání jsme nakonec neměli nic. Hledali jsme tedy na trhu nějaké další přijatelné řešení a objevili společnost ANTS.“

Jak probíhala implementace Fusio?

„Po prezentaci jsme se rozhodli otestovat software ANTS Fusio na několika jednodušších evidencích. Zaujala nás také snadnost nasazení. Po úvodní prezentaci nám do 14 dnů předvedli prototyp systému nastavený podle našeho zadání. Také nás zaujal fakt, že nás společnost ANTS nenutila produkt koupit. Standardně totiž nabízí i pořízení formou pronájmu, což pro firmu, která nemá s nákupem software moc dobré zkušenosti, bylo velmi zajímavé. Výsledná cena řešení se v měsíčních nákladech pohybovala v několika málo tisících korun a navíc jsme částku začali hradit až poté, kdy jsme výsledný systém plně převzali k používání.“

Jak jste s Fusio spokojeni?

„Po krátké době, kdy jsme zjistili, jak ANTS Fusio funguje, jsme systém začali postupně rozšiřovat. V současné době máme ve Fusio implementovaných více jak 10 agend a procesů, včetně – pro nás nejdůležitějšího – řízení projektů. Dokonce nám společnost ANTS připravila na míru rozhraní, které nám umožňuje zobrazovat stav jednotlivých projektů v přehledné grafické podobě se zvýrazněním smluvních termínů.“

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.