Zpřístupněte data z aplikací 3. stran bezpečně ve Fusio

Eliminujte riziko spojené s přístupem mnoha zaměstnanců do některých sw 3. stran. Fusio odtud umí data automaticky stáhnou, bezpečně zpřístupnit a efektivně zastřešit jejich další zpracování i workflow. Možná, že také považujete za potenciálně rizikové nebo nežádoucí umožnit přístup mnoha lidem ve firmě do některých sw 3. stran, např. do portálu Datové schránky, sw Money […]

Přesvědčte se na vlastní oči

Všechna data na jednom místě, snížení nákladů i chybovosti. Ukážeme vám,  jak Fusio funguje – stačí, když nám zanecháte kontakt.